DOĞUMHANE HİZMETLERİ HOŞGELDİNİZ Doğumun öncesi, doğum ve sonrasında anne ve bebeğe verilen hizmetlerin bütünüdür.

Report
DOĞUMHANE HİZMETLERİ
HOŞGELDİNİZ
Doğumun öncesi, doğum ve
sonrasında anne ve bebeğe
verilen hizmetlerin bütünüdür.
DOĞUMHANEDE ARANAN FİZİKİ ŞARTLAR
 Doğumhane
girişinde çalışanlar
için giyinme odası
bulunmalıdır.
 Doğum öncesi
izlem ve doğum tek
kişilik odalarda
yapılmalıdır.
Doğum
öncesi izlem,
doğum ve
doğum sonrası
bakım
odalarında
yatak başı tıbbi
gaz sistemi
bulunmalıdır.
Doğumhanede
anne/bebek
bakım ve
izlemine yönelik
düzenleme
yapılmalıdır.
 Doğum
eyleminde
“Doğum Eylemi
Yönetim
Rehberi”
kullanılmalı,

 Çalışanlar
tarafından
kişisel koruyucu
ekipman
kullanılmalıdır.
 Bölüm bazında
kullanılması
gereken kişisel
koruyucu
ekipman
belirlenmelidir.
•.
 Kişisel koruyucu
ekipman çalışma
alanlarında
ulaşılabilir
olmalıdır.
Kişisel koruyucu
ekipman kullanımı
konusunda
çalışanlara eğitim
verilmelidir
 Hasta
mahremiyetini
sağlamaya
yönelik
düzenlemeler
bulunmalıdır.
 Hasta yatakları
kullanıma hazır
temiz ve ütülü
olmalıdır.
DOĞUMHANEDE BULUNMASI
GEREKEN EKİPMANLAR
 Doğumhanede 1 adet oftalmoskop,forseps ve
vakum bulunmalıdır.
 Bebek ısıtıcı,bebek aspiratörü,larinkoskop,
uygun boyutta balon-valf maske sistemi
bulunmalıdır.
 Doğumhanede doğum süreci için gerekli ekipman
bulunmalıdır.
HASTANIN BÖLÜME KABULÜ
o Hastanın bölüme kabulünde genel durumu
değerlendirilir.
o Hekim tarafından hastanın doğumhanede ilk
muayenesi yapılır.
o Muayene sonucuna göre hasta travay
odasına, direk doğum salonuna veya yüksek
riskli gebelik travayına alınabilir.
o Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde
hasta kimliği doğrulanmalıdır.
Acil durumlar hariç her
doğum eylemi
partograf ile izlenmeli,
 Partograf; eylemin
ilerlemesini
değerlendirmek ve
yorumlamak için
kullanılan bir araçtır.
Grafik kağıdına eylem
sırasında gözlenen
gelişmelerin saat
belirtilerek kayıt
edilmesi esasına
dayanır.

 Direk doğum
salonuna alınan
hastanın doğumu
gerçekleştirilir.
 Doğumu gerçekleşen
hasta ve bebek
bakımı ve kayıt
işlemleri yapılarak
daha önceden
hazırlanan kol bandı
bebeğe takılır.
. Annedeki beyaz
kimlik tanımlayıcı
bebeğin cinsiyetine
göre belirlenen
kimlik tanımlayıcı ile
değiştirilmeli,doğum
sırasında kız
bebeklere pembe
erkek bebeklere mavi
kimlik tanımlayıcı
kullanılmalıdır.
..Bebeğin kimlik
tanımlayıcısında;
annenin adı-soyadı,
bebeğin doğum tarihi
(gün/ay/yıl) bilgileri ve
anne veya bebeğin
protokol numarası
bulunmalıdır.
..Anne ve bebeğin ilk
muayenesi ilgili uzman
doktor tarafından
yapılarak ilgili servise
transferi sağlanır.
Yenidoğan bebek, “Bebek ve Çocuk
İzlem Protokolü” doğrultusunda izlenmeli,
 Bebeğe ilk 24 saatte kaç izlem yapıldığı
ve izlem içeriği kayıt altına alınmalıdır.

• Annenin takibi “Doğum Sonu Bakım
Yönetim Rehberi”ne göre yapılmalı,
• Anneye ilk 24 saatte kaç izlem yapıldığı ve
izlem içeriği kayıt altına alınmalı,
• Normal doğumdan sonra en az 24 saat,
sezaryen ile doğumdan sonra en az 48 saat
anne ve yenidoğan hastanede izlenmelidir.
 Hasta/hasta yakınları hastanın genel
durumu ve tedavi süreci hakkında hekim
tarafından bilgilendirilmelidir.
2012 YILI KAMU HASTANELERİ DOĞUM
ORANLARI
HASTANE ADI
NORMAL
DOĞUM
SEZARYEN
DOĞUM
GENEL TOPLAM
O.Ü.E. ve A.HAST
1099
1211
2310
FATSA DEV.HAST.
789
616
1405
ÜNYE DEV.HAST.
549
491
1040
GÖLKÖY DEV.HAST.
28
27
55
AYBASTI DEV.HAST.
81
28
109
KORGAN DEV.HAST.
22
-
22
KUMRU DEV.HAST.
21
-
21
GÜR.DEV.HAST.
5
-
5
AKKUŞ DEV.HAST.
4
-
4
ULUBEY DEV.HAST.
1
-
1
TOPLAM
2599
2373
4972
BEBEK DOSTU HASTANELER
• SB’nın çalışmaları
kapsamında, doğum
hizmeti veren
hastanelerde emzirmenin
başarılı ve yerleşik bir
uygulama haline
gelmesini sağlamak
üzere 1991 yılında Anne
Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Hastaneler
Programı başlatılmıştır.
 Doğum hizmeti veren hastanelerden;
gebeliklerinden itibaren anne
adaylarını anne sütü ve emzirme
konusunda bilgilendiren, doğumdan
hemen sonra annelerin bebeklerini
emzirmesini sağlayan, güncel
bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile
annelere bebeklerini nasıl
emzirecekleri konusunda yardımcı
olan hastaneler ‘Bebek Dostu Hastane’
ünvanını alır.
• İlimizdeki tüm hastaneler bu standartları
sağladığı ve bebek beslenmesine özen
gösterdiği için Sağlık Bakanlığı tarafından
‘’ALTIN BEBEK DOSTU İL’’ ünvanına
layık görülmüştür.
HEDEFİMİZ
 İnsanlara daha iyi hizmet verebilmek
adına ; Birliğimize bağlı tüm hastanelerin
doğumhanelerinde sunulan doğum
hizmetlerinin Sağlık Bakanlığımızın
Hizmet Kalite Standartlarında (HKS)
belirttiği şartlar doğrultusunda
iyileştirilmesine ve her zaman daha
iyisinin gerçekleştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak, sistem belli bir
noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki hedefe
yöneltmektir.
KAYNAKLAR
 Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi
 Hastane Hizmet Kalite Standartları
Kitabı
 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Ana
Çocuk Sağlığı Şubesi)
 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığının internet sayfası

similar documents