Yer, Plan ve Mimari Proje

Report
BÜVAK
MÜTEVELLİ HEYETİ
TOPLANTISI
26 Kasım 2014
v
Boğaziçi Üniversitesi 2014
v
2014
Mezun
Sayıları
2014
ÖSYS
Sonuçları
2013-14 Akademik Yılı Mezun Sayıları
 Lisans - 1526
 MA & MS - 463
 PHD – 58
Toplam 2047 öğrenci
mezun oldu.
v
YeniÖSYS
Öğrenci
Sayıları
2014
Sonuçları
Üniversiteye Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrencileri
ÖSYM
1880 (Ek Kontenjan yok)
Kurum içi YG
33
Kurumlar arası YG
30
MYP ile YG
46 (13 Kurum içi + 33 Kurum dışı)
Yurtdışından Kabul
9
Özel Öğrenci (Yurt içi)
6
Özel Öğrenci (Yurt dışı)
93
Erasmus
211
Değişim
67
Toplam
2375
v
YeniÖSYS
Öğrenci
Sayıları
2014
Sonuçları
Üniversiteye Yeni Kayıt Olan Lisansüstü Öğrencileri
Ph.D
139
MA
488
MA (II. Öğretim)
204
Özel Öğrenci (Yurt içi)
14
Özel Öğrenci (Yurt dışı)
3
Erasmus
ÖYP
61
6 (3 Master + 3 Doktora)
Değişim
5
TOPLAM
920
v
Toplam
Öğrenci
Sayıları
2014
ÖSYS
Sonuçları
2014 – 2015 Akademik Yılı Öğrenci Sayıları
Kayıtlı Öğrenci
Sayısı
Kayıtsız
Öğrenci Sayısı
Lisans Hazırlık
1798
596
Lisans Program
8693
345
57
86
1303
535
Lisansüstü Program (MA – II. Öğretim)
523
95
Lisansüstü Program (PhD)
987
236
13825
1893
Lisansüstü Hazırlık
Lisansüstü Program (MA&MS)
TOPLAM
v
Öğrenci Sayıları
 1971-1972 Akademik yılında 1015 olan öğrenci sayısı, 2014-2015 Akademik
yılında 15.254’e ulaşmıştır.
v
2014 ÖSYS Sonuçları
 Boğaziçi Üniversitesi ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000 içinden en fazla öğrenci alan üniversitedir. 2014
yılında diğer üniversitelerle aramızdaki fark daha da açılmıştır.
 2014 ÖSYS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilerden 93’ü; farklı
puan türlerinde ilk 1000’e giren öğrencilerden 623’ü Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli
bölümlerine yerleşmiştir.
 2014 ÖSYS sonuçları, vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerine yerleşen öğrencilerin
sıralamaları da dikkate alınarak değerlendirildiğinde, taban puanlar ve ortalama puanlar
dikkate alındığında bu yıl da Üniversitemizde bulunan bölümler kendi alanlarında,
Türkiye’nin en iyi öğrencilerini almışlardır.
ÖSYS Sonuçları
İLK 1000
İLK 100
MF4
MF3
MF2
MF1
TM1
TM2
TM3
TS2
DİL1
2012
30
8
5
1
2013
24
3
3
1
2014
25
8
5
2
2012
193
4
131
40
27
55
195
2013
191
1
88
28
20
42
197
2014
219
99
37
30
43
195
51
1
60
53
v
2014
ÖSYSSonuçları
Sonuçları
2014
ÖSYS
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım
2014
10%
2%
56%
AKDENİZ
12%
Kontenjan
1.Tercih
2.Tercih
3.Tercih
≥4
1864
50%
19%
11%
20%
DOĞU ANADOLU
EGE
2%
6%
11%
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
İÇ ANADOLU
2014
Kontenjan
Kadın
Erkek
1864
51%
49%
KARADENİZ
MARMARA
Lise Türlerine Göre Dağılım
Anadolu
Lisesi
Anadolu Öğretmen
Lisesi
Özel Lise
42%
17%
11%
Fen Lisesi
Anadolu
Meslek Lisesi
Özel Fen
Lisesi
7%
16%
1%
Lise
Meslek
Lisesi
Sosyal
Bilimler
Lisesi
2%
1%
3%
v
v
Öğretim Elemanı Sayısı
v
Araştırmada
Mevcut Durum
v
Araştırma
 Boğaziçi Üniversitesi’nde 2014 Kasım ayı itibariyle üniversite içi ya da dışından
finansal destek alan aktif proje sayısı 495’dir.
 Projelerin finansman kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde toplam araştırma
gelirinin %85’i kamu kaynaklı araştırma projeleridir. Avrupa Birliği projelerinin oranı
%11’dir.
v
v
Araştırma
 TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı «Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014» sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi ilk üç sırada yer aldı.
 Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler
arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine
katkı sağlıyor.
Toplam
Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma
Yetkinliği
Fikri
Mülkiyet
Havuzu
İşbirliği ve
Etkileşim
Girişimcilik
ve
Yenilikçilik
Kültürü
Ekonomik
Katkı ve
Ticarileşme
Sıra
Üniversite
1
ODTÜ
83,09
19,6
8,7
22,4
13,8
18,8
2
Sabancı
81,44
19,5
6,2
25,0
12,5
18,3
3
Boğaziçi
76,34
18,5
5,5
24,1
10,0
18,2
4
Bilkent
74,96
19,1
5,2
22,4
12,7
15,6
5
Koç
73,59
16,0
9,4
24,9
11,3
12,0
v
Üniversite Sıralamaları: THE
Times Higher Education, Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2014-2015 Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında 139. sırada yer aldı.
v
Üniversite Sıralamaları: THE
 Tırmanış devam ediyor. 2011-2012’de 310, 2012-2013’de 276,
2013-2014’de 199, 2014-2015’de 139. sıra.
World Rank
(2011-2012)
World Rank
(2012-2013)
World Rank
(2013-2014)
World Rank
(2014-2015)
Genel
30.6
38.9
44.3
51.1
Eğitim
24.5
35.4
20.5
28.5
Uluslararası Görünüm
36.2
36.7
49.8
54.1
Sanayi Gelirleri
34.7
38.4
45.9
47.7
Araştırma
19.7
33.9
22.8
27.6
Bilimsel Yayınlara Atıflar
45.7
48.1
88.2
96.8
v
Üniversite Sıralamaları: THE
(Yayın başına atıf sayısı)
v
Üniversite Sıralamaları: QS
Boğaziçi Üniversitesi QS World University Rankings 2014-2015 Akademik Yılı Sıralamasında 399. sırada yer
aldı.

Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır yapılan değerlendirmelerde sürekli yükselen bir eğilim gösteriyor.
QS verilerine göre 2013-14 akademik yılı sıralamalarında 461-470 bandında, 2012-13 akademik
yılı sıralamalarında ise 551-600 bandında yer almıştı.

Boğaziçi Üniversitesi 2014-15 akademik yılı sıralamasında Bilkent Üniversitesi ile birlikte 399. sırada yer
aldı. Her iki üniversite bu yıl açıklanan sıralamada ilk 400’de yer alan ilk Türk üniversiteleri oldular.
v
Üniversite Sıralamaları: QS
 QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, akademisyenler arasında yapılan bir anket sonucu belirlenen
akademik saygınlık (%40), işverenlere yapılan anket sonucu belirlenen mezunların işyerindeki
saygınlığı (%10), öğretim üyesi – öğrenci oranı (%20), Scopus veri tabanından derlenen öğretim
üyesi başına alınan atıflar (%20), uluslararası öğrenciler (%5) ve uluslararası öğretim üyeleri (%5)
kriterleri kullanılarak yapılıyor.
 Boğaziçi Üniversitesi, sadece mezunlarının işveren gözündeki saygınlığı göz önüne alındığında 231.
sırada, mühendislik ve teknoloji alanında 245. sırada, doğal bilimler alanında 310. sırada yer alıyor.
v
BÜ 2014 Bütçesi
v
B.Ü. Bütçesi (2013-2014)
2013
KBÖ
Genel Bütçe
2014
Teklif
Sermaye Giderleri (Yatırımlar)
2013
2014
Personel Giderleri
99.957.000 109.553.000
Yüksek Öğretim
23.000.000
20.000.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
31.166.000
32.101.000
Kültür
5.000.000
5.300.000
Sermaye Giderleri
38.454.000
32.543.000
Beden Eğitimi ve Spor
1.700.000
300.000
Teknolojik Araştırma
4.550.000
4.443.000
Afetler
4.204.000
2.500.000
Genel Toplam 38.454.000
32.543.000
Genel Toplam 169.577.000 174.197.000
İhale/Cari Karşılaştırmalı Tablo
2010
2011
2012
2013
2014
İhale Adı
e
Personel Servis İhalesi
Personel Ring Servisi
İhaleler Toplamı
03 Mal ve Hizmet
Alımları (Cariler)
Gerçekleşme
KBÖ
Gerçekleşme
KBÖ
Gerçekleşme
KBÖ
Gerçekleşme
KBÖ
Gerçekleşme
KBÖ
1.551.000
1.582.000
1.551.000
1.889.000
1.900.000
2.304.000
2.200.000
3.266.000
2.218.000
9.120.000
7.894.000
8.702.000
9.786.200
12.309.000 11.699.000 13.994.000 15.361.000 15.490.000 25.851.041
(Tahmini)
4.437.905
24.972.000 19.453.236 27.805.000 23.533.395 29.653.000 32.813.742 31.166.000 41.611.006 32.101.000 57.232.321
v
BÜVAK (27 Aralık 2012)
NASIL (ŞARTSIZ) AKADEMİK DESTEK
FONU OLUŞTURULUR?
NEREYE KADAR RİCA (BAĞIŞ)?
 ORTA/UZUN VADE
 Düzenli kaynak akışı sağlayacak «projeler» geliştirmek
 BÜ fikri mülkiyet birikimi üzerine inşa edilen projeler
 TeknoPark lar
 4+4+4 kapsamında okul kurulması
 Boğaziçi Ödülleri ihdas edilmesi
 ……….
 Mezunlarla ilişkiyi geliştirmek
~54 000 mezundan düzenli katkı
 KISA/ACİL VADE
 Bağış kampanyaları
 Sosyal/Kültürel Etkinlikler
BÜVAK: 2014 Öngörü-2015 Bütçe
2014 Bütçe
2014 Öngörü
2015 Bütçe
Burs Bağış Gelirleri
2.155.000
1.885.074
2.035.000
Diğer Şartlı Bağış Gelirleri
3.515.000
3.400.000
3.740.000
Şartsız Bağış Gelirleri
4.317.000
4.938.039
4.595.000
785.000
491.960
390.000
10.772.000
10.715.073
10.760.000
Burs Giderleri
2.155.000
1.885.074
2.035.000
Diğer Şartlı Bağış Giderleri
3.515.000
3.400.000
3.740.000
Akademik Teşvik Giderleri
1.750.000
1.600.000
1.800.000
BÜ Genel Destek Giderleri
1.570.000
1.950.000
1.300.000
582.000
610.000
665.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
10.572.000
10.445.074
10.540.000
200.000
270.000
220.000
Diğer Gelirler
TOPLAM GELİRLER
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM GİDERLER
KAR/ZARAR
v
BÜVAK 2014 Şartsız Bağış
2014 Bütçe
ŞARTSIZ BAĞIŞ GELİRLERİ
2014 Öngörü
4.317.000
4.938.039
315.000
400.000
a) 4 Fakülte, 4 Ağaç
200.000
40.825
b) Hamlin Hall (1.Erkek Yurdu)
100.000
98.837
15.000
123.102
d) Theodorus Hall (1.Kız Yurdu)
-
87.237
e) Dodge Hall (Demir Demirgil)
-
5.000
f) Güney Meydan (Bank)
-
35.000
g) Van Millingen (Eski Kütüphüne)
-
10.000
2. BÜMED Bağışı
300.000
125.500
3. BÜTEK Bağışı
300.000
300.000
2.715.000
2.686.539
100.000
200.000
b) Sosyal Etkinlik Proj. (150.yıl, K.Müzik, O.Dönüş, Salon)
1.450.000
1.318.890
c) Kurumsal Destekler (GRB, Halk, ING.)
1.165.000
1.167.649
687.000
1.426.000
1. Bağış Kampanyaları
c) Albert Long Hall (BTS İskemle)
4. Projelere Bağışlar
a) Eğitim Projeleri (BÜYEM)
5. Diğer Şartsız Bağışlar
v
Akademik Destek Fonu (Ekim 2014)
BÜVAK/Destek Türü
Başvuru Sayısı
Toplam
Yayın Desteği
653
784.918 TL
Akademik Teşvik Ödülü
242
576.250 TL
Doktora Öğrencisi Konferans Katılım
46
66.964 TL
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
12
51.055 TL
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
6
59.564 TL
Yurtdışından Bilim İnsanı Getirme Desteği
8
16.000 TL
Özel Ödül
2
3.000 TL
Araştırma ve Yayın Ağırlıklı Diğer Destekler
8
13.500 TL
Araştırma Altyapısı Eğitim Desteği
2
4.000 TL
Patent
4
9.400 TL
Öğretim Üyesi Konferans Katılım
121
351.809 TL
Araştırma Görevlisi Konferans Katılım
30
38.422 TL
1134
1.974.882 TL
B.Ü./Destek Türü
TOPLAM
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Genel Amaç:
Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile finans sektörüne yönelik
teknolojik altyapı hizmeti sunacak, İstanbul Finans Merkezi projesinin
vizyonuyla örtüşen tematik bir teknoparkın kurulması.
Özel Amaç:
Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİlerin
kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak
Teknoparkta üretilecek teknolojilerle finans sektörünün dışa bağımlılığını
azaltmak
Küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak
Finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı sağlamak
Yurtdışına yazılım ihraç etmek
Sektördeki nitelikli istihdamı arttırmak
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Hedef Gruplar
Bankacılık ve Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirketler:
Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında
faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler
Finans sektörüne yazılım ve donanım üreten KOBİler
Bilgi Teknolojilerinde yurtdışında faaliyet gösteren firmalar
Start-up şirketleri: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji
alanlarında faaliyet gösteren kuluçka merkezi şirketleri
Nihai Yararlanıcılar
Proje sahipleri Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi
Finans ve bankacılık sektörü
Üniversiteler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Finans sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan girişimciler
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Üniversitemize Beklenen Katkıları
 Kar payı dağıtımı ile Vakfa ve Üniversiteye düzenli gelir
 Öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlarımızın şirketlerinin Ar-Ge projeleriyle Finans
Teknoparkta yer alarak büyümesi; BÜ'nün bu büyüyen şirketlere ortaklığı
 Öğretim üyelerimizin Finans Teknoparkta yer alan şirketlerde görevlendirilerek
uygulamalı araştırmalar yapması ve bu yolla gelir elde etmesi
 Finans alanında kurulmuş araştırma merkezlerinin birer mükemmeliyet merkezi haline
gelmesi; araştırma etkinliğimizin bu yolla artması
 Finans alanında eğitim faaliyetlerinin gelişmesi; mezunlarının finans sektöründe
öncelikle aranır olması
 Finans alanında yaşam boyu eğitim faaliyetlerimizin gelişmesi ve büyümesi
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
enka spor klübü
550 m
poligon
istinye park
800m
itü-arı teknopark
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Plan kısıtları:
 Emsal 1 olduğu için 10.270 m2 arazide “0” kotun üstünde 10.270 m2 inşaat
yapılabilir. Bu nedenle bina ana girişinin olacağı “0” kotun nereden
alındığı önemli.
 Net 9.000 m2 kiralanabilir ofis alanı ve 1.000 m2 kuluçka alanı
 Sosyal alanların (konferans, toplantı salonları, kafeterya vs.) oranı mevzuat
gereği en az %25
 Toplam inşaat alanı hedefi 15-16.000 m2
 Modüler plan ile değişik boyutlarda ofis alanları
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Yer ve Plan
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Faaliyet Planı
Temel Faaliyetler
 Hazırlık Çalışmaları ve Yasal İzinlerin Alınması
 Yönetici Şirketin Kurulması
 Mimari Projelerin Oluşturulması
 Mühendislik Projelerinin Oluşturulması
 İnşaat Faaliyetleri
 Tanıtım Faaliyetleri
 Teknopark Sistemlerinin Oluşturulması ve Kurulması
 İşletme Faaliyetleri
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Ortaklık Yapısı
Boğaziçi Üniversitesi (%10)
BÜVAK (%40)
Borsa İstanbul (%50)
Kuruluş Sermayesi: 100.000 TL
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yatırım Tutarı
İnşaat alanı
:16.000 m2
Ofis Alanı
: 9.000 m2
Kuluçka Alanı : 1.000 m2
Sosyal Alan
: 2.500 m2
Geçiş Alanları : 3.500 m2
KDV Hariç İnşaat Maliyeti
: 22.700.000 TL
Altyapı + Kaba inşaat
: 9.100.000 TL
İnce inşaat + Tesisat
: 13.700.000 TL
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Finansman Modeli
İSTKA Güdümlü Proje Desteği
: 15.000.000 TL
BOUN + BÜVAK
: 2.500.000 TL
Borsa İstanbul
: 2.500.000 TL
Diğer Kaynaklar
: 2.700.000 TL
Bağış
Bakanlık
v
BÜVAK / BÜ - Projeler
Fund Raising Sosyal Etkinlikler
 Yıllık "Fund Raising" Baloları - 6 Aralık 2014
Mezunlar Buluşuyor Etkinlikleri
 Yıllık "Get Togethe" Yemekleri
 Kulüpler Buluşuyor Toplantıları
 BÜyülü Günler
 Dönem Temsilcileri Toplantıları
Genel Amaçlı Kampanyalar
 Okula Dönüş
 Ağaç Kampanyası
 Boğaziçi Hepimizin
 Hamlin Hall
 Theodorus Hall
Eğitim Projeleri
 İkinci Bahar
 Kurumsal Akademiler
Etkinlik Projeleri
 Chronicles
 CEO Projesi
 ALH Konserler
v
Geleceğe doğru açılan Erguvanlı Kapıdan
hep birlikte dünyayı kucaklamak dileğiyle…
v

similar documents