Behandeling van cognitieve problemen als onderdeel van oncologische behandeling Anja Duijn, ergotherapeut [email protected] Drs. Piek Meijnen, psycholoog [email protected] Casus: Mw Cornelisse, 64 jaar. Uit de cognitieve screening blijkt: • Vertraagde informatieverwerking • Verminderd.

Report
Behandeling van cognitieve
problemen als onderdeel van
oncologische behandeling
Anja Duijn, ergotherapeut
[email protected]
Drs. Piek Meijnen, psycholoog
[email protected]
Casus:
Mw Cornelisse, 64 jaar.
Uit de cognitieve screening blijkt:
•
Vertraagde informatieverwerking
•
Verminderd vermogen aandacht verdelen
Mw geeft zelf aan vergeetachtiger te zijn.
Het team observeert dat mw moeite heeft om op tijd te
komen.
Wat ga je doen?
Inhoud workshop
1.
Doel workshop
2.
Instroom groep
3.
Inhoud groep; theorie en praktijk
4.
Oefening
5.
Vragen?
Doel workshop
1.
Inzicht in mogelijkheden van groepsbehandeling
2.
Inzicht in hoe cognitieve problemen te behandelen
3.
Inzicht in interdisciplinair werken
Instroom Breingroep
NPO door psycholoog (cognitieve screening).
Observaties in de praktijk door ergotherapeut en andere
teamleden.
Mate van besef van cognitieve veranderingen van de
revalidant.
Breingroep
Doel:
Zelf ervaren, strategieën meekrijgen, herkenning bij
mederevalidanten.
Breingroep
Wordt gegeven door een ergotherapeut en een
psycholoog.
Open groep.
Geen vast programma, cognitieve pyramide als leidraad.
Cognitieve pyramide
zelfsturing
flexibiliteit
uitvoerende functies
plannen, probleemoplossen
geheugenfuncties
opnemen, opslaan, opdiepen
aandacht
richten-volhouden-verdelen
alertheid
tempo van informatieverwerking
Structuur van de sessie
Theorie
Oefening
Strategieën bespreken
Oefening evt. herhalen
Alertheid, tempo van informatieverwerking
Theorie:
Verandering van basisspanning in het brein
•
Adynamia (verlaagd)
•
Disinhibitie (verhoogd)
Compensatiestrategieën
Praktijk:
Het voeren van een telefoongesprek
Aandacht
Theorie:
•
Gerichte aandacht
•
Volgehouden aandacht
•
Verdeelde aandacht
Compensatiestrategieën
Praktijk:
Sommen maken met en zonder muziek.
Verhaal horen en tellen hoe vaak een dier wordt genoemd
Geheugen
Theorie:
•
Opnemen
•
Opslaan
•
Opdiepen
Compensatiestrategieën
Praktijk:
Voorwerpen onthouden.
Informatie over iemand onthouden.
Uitvoerende functies
Theorie:
“Managersfunctie”
Plannen en probleem oplossen, vermogen tot vooruitzien,
redeneren.
•
•
Divergent denken: verschillende oplossingen kiezen
(brainstormen)
Convergent denken: uit meerdere oplossingen, alternatieven
één kiezen.
Praktijk:
Dagschema maken.
Flexibiliteit
Theorie:
•
soepel overschakelen
•
aanpassen aan (veranderde) omstandigheden
•
“helikopterview”
Compensatiestrategieën
Praktijk:
Problem solving.
Vragen?

similar documents