KURITEGEVUS SELLE VÄLTIMINE CRIMINALITY AVOIDING CRIME INTERVJUUD INTERVIEWS • Mis on kuritgevus? What is crime? • Kas olete kokku puutunud kuritegevusega? Have you experienced criminality? • Kuidas end kuritegevuse.

Report
KURITEGEVUS
SELLE VÄLTIMINE
CRIMINALITY
AVOIDING CRIME
INTERVJUUD INTERVIEWS
• Mis on kuritgevus?
What is crime?
• Kas olete kokku puutunud kuritegevusega?
Have you experienced criminality?
• Kuidas end kuritegevuse eest kaitsta?
How to protect against crime?
VIDEO
Kuritegevus on:
Crime is:
• seaduse rikkumine, brech of law
• varastamine, stealing
• teistele inimestele kahju tekitamine
damaging other people
• võõraste asjade lõhkumine
damaging foreign assets
• meelemürkide kasutamine
useing drugs and intoxicants
• muusika ebaseaduslik allalaadimine
downloading music
Küsitletutest on:
From respondents:
• kuritegevusega kokku puutunud
have experienced or faced crime - 65 %
• ei ole kokku puutunud
have no experiences– 35 %
Kuritegevusest hoidumiseks:
To refrain from crime:
• tuleb kasutada kaitsevahendeid
use any protection (not mentioned which)
• tuleb ise olla korralik, seaduskuulekas
have to be decent and well-behaved,
law-abiding
• rünnakute vastu aitab pipragaas
use pepper when attacked
TÄNAME! THANK YOU!

similar documents