Iniciatīvas autore: Anete Vugule   Veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti, aktīvi līdzdarbojoties kultūras jomas pasākumos un aktivitātēs. Veicināt jauniešu radošo pašiniciatīvu un aktīvu līdzdalību draudzīgas vides veidošanā.     Attīstīt.

Report
Iniciatīvas autore: Anete Vugule


Veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti, aktīvi
līdzdarbojoties kultūras jomas pasākumos un
aktivitātēs.
Veicināt jauniešu radošo pašiniciatīvu un
aktīvu līdzdalību draudzīgas vides veidošanā.




Attīstīt un pilnveidot jauniešu radošās idejas,
spējas un talantus.
Paplašināt saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas jauniešiem.
Novērtēt, atbalstīt un piešķirt nominācijas
jauniešu veidotajiem muzikālajiem
priekšnesumiem.
Veidot jaunas tradīcijas pilsētas mērogā,
organizējot dziesmu maratonu “Ieskauj Rēzekni
dziesmā” (pirms Ziemassvētkiem)








Uzdevumu apzināšana un deleģēšana
Nepieciešamo resursu apzināšna un sagāde
( balvu iegāde, kafijas /tējas pauzes nodrošināšana,
piparkūku cepšana (pirms Ziemassvētku rituāls)
Pasākuma daudzināšana, reklamēšana, popularizēšana
Jauniešu rosināšana, aktivizēšana, mēģinājumi
Vērtēšanas komisijas izveide
Scenārija izstrāde
Pasākuma vadītāju izvēle, darbs ar scenārija tekstu
U.c.





Pirmssvētku īpašā gaisotne skolā.
Prasmes, strādājot komandā (uzticēšanās,
uzdevumu deleģēšana, uzdevumu izpilde,
refleksija)
Fantastisks pasākums – tradīcija – nākotnē
aptvert plašāku mērogu
Kopības sajūtu, pozitīvas emocijas,
atmosfēra, dziesmots gars utml.
Prieks un gandarījums par veikumu!
Mirkļi
no priekšnesumiem!
Brīnišķīgās dāvaniņas katram!
Maģiskās piparkūkas!
Ziemassvētku laiks
– prieka un
davināšanas laiks!



Dalībnieku skaits- aptuveni 140 jaunieši
Tika noklausīti, noprezentēti 8 muzikālie
priekšnesumi par tēmu “Ieskauj Rēzekni
dziesmā”.
Piedalījās jaunieši, viņu vecāki, skolas
darbinieki un pedagogi.




Pirmo gadu tika īstenota jauniešu iniciatīva
muzikālais maratons „Ieskauj Rēzekni
dziesmā.
Rēzeknes Valsts ģimnāzijas jauniešu atsaucība
bija ļoti liela, piedalījās visu klašu skolēni.
Iniciatīvas formāts, ideja un saturs jauniešus
ieinteresēja un viņi bija motivēti piedalīties.
Jaunieši baudīja pirmsziemassvētku atmosfēru,
gaisotni un priekšnesumus. Sveču gaismā rosījās
sarunas, dziesmas un klāt būšanas prieks.
Rēzeknes
pilsētas pašvaldībai un Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centram „Zeimuļs’’
Radošajai
darba komandai
Vecākiem,
pedagogiem
Ikvienam,
kas līdzdarbojās, piedalījās, iesaistījās.

similar documents