Maksud Ikhtilat - Bahan Tarbiyah

Report
Panduan dan Nasihat untuk Para Da’ie


Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan
ikhtilat berasal daripada kalimah “khalata
yakhlutu khaltan” yang bererti bercampur.
Maksud pergaulan (ikhtilat) dalam perbincangan
ini ialah bergaul atau bercampur di antara lelaki
dan perempuan ajnabi (yang sah kahwin) di satu
tempat yakni berlaku interaksi dalam bentuk
pandang-memandang atau perbuatan di antara
seseorang dengan lain. Ertinya, ia berlaku antara
tiga orang atau lebih. Ia berbeza dengan khalwat
yang hanya terdiri dari dua orang sahaja.


Fitrah: Suka dan tertarik pada berlainan jenis
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,
binatang-binatang ternak[186] dan sawah
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia,
dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga). (3:14)



Hukum asal pergaulan antara lelaki dan
perempuan ajnabi (harus nikah) adalah
haram.
tidak didasarkan kepada nas yang sarih
kerana tiada nas sarih mengenai kes ini.
Pengharamannya hanya diasaskan kepada
hukum lain terdapat unsur-unsur pergaulan
antara lelaki dan perempuan ajnabi.
1.
2.
3.
4.
Larangan Berkhalwat dan Musafir tanpa
mahram
Hukum Perempuan solat Jemaah di Masjid
Hukum Wanita Turut Serta Dalam Perang
Jihad
Wanita Tidak Wajib Solat Jumaat
“Perempuan tidak harus musafir kecuali ada
bersamanya mahram dan lelaki tidak harus
masuk (dalam rumah) perempuan kecuali ada
bersamanya mahram.”
Perempuan dilarang mengerjakan haji tanpa
mahram kerana perbuatan itu
mendedahkannya kepada pergaulan dengan
lelaki maka semua bentuk pergaulan wanita
dengan lelaki bukan mahram adalah haram.

Solat jemaah di masjid digalakkan bagi kaum
lelaki, tidak bagi kaum wanita. Malah
sebaliknya solat wanita di rumahnya adalah
lebih afdhal bagi mereka.


Aisyah r.a pernah meminta izin daripada
Rasulullah s.a.w untuk turut serta berjihad,
tetapi Rasulullah s.a.w menyatakan bahawa
jihad bagi wanita adalah mengerjan haji.
Dalam menghuraikan hadis ini, Ibn al-Battal
menyatakan bahawa wanita tidak wajib
berjihad di medan perang kerana mereka
diwajibkan berhijab dan tidak boleh bergaul
dengan lelaki.


Mazhab Hanafi berpendapat sebab wanita
tidak wajib solat jumaat ialah kerana wanita
sibuk dengan urusan rumah tangga di
samping mereka ditegah keluar bersama
kaum lelaki dlam keadaan yang boleh
membawa fitnah.
Alasan ini membawa erti bahawa hukum
pergaulan antara wnaita dan lelaki ajnabi
adalah haram.
1.
2.
Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan Kerana Darurat
Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan Kerana
Keperluan
a. Pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk mengurus
muamalah maliyah (urusan harta).
b. Pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa bekerja
c. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa menjadi saksi
d. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan dalam kenderaan
awam
3.
4.
Pergaulan Mengikut Kebiasaan Adat Dalam Majlis-majlis
Pergaulan Di Antara Lelaki Perempuan Semasa Belajar
Menjaga batas2 syarak:
1. Niat
2. Tutup aurat
3. Menundukkan pandangan
4. Percakapan biasa
>>Memenuhi syarat solat berjemaah








Study Group
Group discussion
Assignment
Society
Reunion
SMS, chatting
Car pool


Isra’ 17:32
32. Dan janganlah kamu mendekati zina;
sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang
buruk.





Ambil yang paling kurang darurat (QF)
Cari alternatif lain
Murafiq
Elakkan semahu mungkin (ilmu taichee)
Jaga hati – uzlah nafsiyyah/ruhiyyah

similar documents