goud en goudmijnen hoe pak ik het aan?

Report
Waardering van goud:
• geen fundamentele ratio’s
• geen rente, geen dividend
• Buffett: ‘Don’t buy gold’ “goud doet niets, maar Coca-Cola verdient
dagelijks geld”
• Laatste 15 j. : BRK.A + 160%
goud + 360% (2,25 x BRK.A)
→ Soms ‘doet’ goud het beter dan een goed bedrijf
Belangrijk is TIMING!
Macro-economische argumenten:
►Inflatievast:
in 1833 → $20.65/oz
in 2005 → $450
Nu: ± $1300 wegens inflatievrees?
►Bij deflatie:
goud werd verkozen boven papiergeld in de VS
in 1930 e.v.
(zie Koen De Leus “Gouden Beursleuzen”)
Macro-economische argumenten:
- goud = (eerlijk) geld ↔ fiatgeld dat bijgedrukt wordt.
- centrale banken hebben 15 trillion dollar bijgedrukt.
- de VS : $1miljard intrest/dag.
Bij 3% rentevoet ipv 2% → bij zelfde groeiritme van de schuld
totale schuld 35 trillion over 10 j.
- wie koopt VS-obligaties als QE volledig ophoudt?
- overheidsbeslag < 40% in VS, ± 55% in België (30% in de 60’s):
krimpende privésector kan overheidsschuld niet terugbetalen.
- wereldbevolking stijgt. China en India: stijgende welvaart
Sterke correlatie tussen toegenomen inkomen
in India en China en de prijs van het goud
En waardering goudmijnen?
- gewone ratio’s zijn van toepassing
- relatie met goudprijs op lange termijn
- veel volatieler
15 jaar
Waarop kan de goudbelegger/-trader zich baseren?
- Advies : “laag kopen, hoger verkopen”
- Aandeel gekocht aan €50,- → laag? hoog?
Bekaert? Agfa? Solvay? Apple?
► referentiekader is nodig
Voor goud: eigen geschiedenis als kader
Recente prijsactie = referentiekader
T.A. schept een kader: bv. Trendkanaal
‘hoog’ en ‘laag’ worden duidelijker
Trendkanaal trekken: subjectieve beslissing
bv. Langlopend gemiddelde (200 MA):
- recente koersactie (10 maanden)
- niet beïnvloed door volatiliteit van de dag
- ook bij uitbraak uit trendkanaal nog nuttig
- vrij stabiel maar toch ook minimaal dynamisch
- objectief
- laat zien wat ‘normaal’ is
→→ goed referentiekader
Afstand meten tussen koers en 200 ma:
= verschil tussen 1-daags ma en 200 ma
Er is een indicator die de afstand meet:
MACD = VG1 – VG2
Toepassing op de goudkoers GLD:
- 200 vg = rode 0-lijn
- Zwarte macd-lijn geeft afstand tussen koers en 200 vg
- Ideaal = VG 1 : VG 200 → relatieve afstand
De recente toestand
- Trading range (groene lijnen) bepalen in MACD (blijft subjectief)
>> Verkoop helft bij snijden bovenste lijn. Plaats stops.
>> Tweede helft bij omkeer van de indicator
- MACD < 5 : gefaseerd kopen
- Top herkennen: leer technieken uit De Dubbele Sleutel
Onthoud:
• absolute niveau van goudkoers is zonder betekenis
voor traders
• door ‘context’ wordt duur en goedkoop zichtbaar
• ook toepasbaar op aandelen (goudmijnen)
• MACD 1 - 200 werkt enkel in markt met trend
• omkeerpunten leren kennen ( zie DDS)
• ook in bear markets bruikbaar:
→ trading range onder nullijn
• trading range bepalen blijft subjectief
Grotere afstand in fel dalende markt
De recente toestand
2. Commitment of Traders – COT-report
- publicatie op vrijdag
- basis is de vorige dinsdag
- betrekking op futures- en optiecontracten
- hoeveel contracten staan open (open interest)
Wie zijn de betrokken partijen?
A. Commercials : goudmijnen, bullion banks, bezitters
van fysiek goud
- Bedoeling: na stijging de hoge prijs veiligstellen
d.m.v. shortposities in futures/opties
- Wanneer gevaar geweken is: weinig shortposities
B. Large traders: bv. Hedgefunds
Duwen de koers verder in een richting (Long/Short)
C. Small Speculators
http://news.goldseek.com/COT/
Vandaag 6/5/2013: 97.171
Lage waarde voor Commercials Net Short:
= verder afdekken van de voorraad is niet nodig
→ einde van correctie?
3. De HUI/GOLD ratio:
De HUI/GOLD ratio laatste 3 jaar:
De HUI/GOLD ratio:
- toont relatieve sterkte t.o.v. elkaar
- hoeveel keer betaalt men de index in goud?
- zijn goudmijnen historisch gezien duur of
goedkoop?
4. Bullish Percent Gold Miners Index ($BPGDM)
► Geeft het % aandelen dat koopsignaal heeft
gegeven in XO-grafiek (zie StockCharts)
De spelregels
- BPGDM > 75 : keerpunt = uitstap
- BPGDM >= 90 : onmiddellijk verkopen
- gebruik signaallijn bv. 9 SMA
bij snijpunt lager dan 75 → trek steun- of
weerstandlijn in de koersgrafiek
- gebruik 1 (max. 2) andere indicatoren (Stoch)
- ga niet Long bij koopsignaal BPGDM > 60
- ga niet Short bij verkoopsignaal BPGDM < 40
SAMENVATTING
1. MACD 1 – 200
2. COT : Commercial Net Short positie
3. HUI/GOLD verhouding
4. Bullish Percent Goldminers Index
5. Gebruik klassieke TA-technieken
Welke waarden zijn bruikbaar om te traden?
Goud: GLD – IAU – SGOL - CEF
Goudmijnen:
GDX – GDXJ (juniors)
Individuele mijnen: zelf onderzoeken
II. Goudmijnen
Volatieler dan goud.
15 jaar
Indeling goudmijnen:
- majors (blue chips cfr. Wiki)
- midcaps
- juniors :
a) producenten
SVLC/MUX/AR.TO/)
b) explorers (nog geen productie)
Beleggen in een ‘korf’ mijnaandelen
majors → tracker GDX
mid & juniors → tracker GDXJ
Majors?
http://tinyurl.com/2eu8g5c
Juniors?
Een geval apart: Royalties
- bezitten zelf geen mijnen
- Investeren erin
vb:
Silver Wheaton
Franco Nevada
Royal Gold
Sandstorm
Opgelet:
• totale market cap. goudmijnen < cash Apple
April 2014: cash Apple = 159 bln.
• mijnen zijn niet verplaatsbaar:
Politieke instabiliteit beïnvloedt
rendement.
Opgelet:
• mijnen raken leeg
Opgelet:
Steeds minder ontdekkingen van grote
goudreserves:
Opgelet:
• milieu en mensenrechten:
Opgelet:
• milieu en mensenrechten:
Opgelet:
• goudmijnen worden aangeprezen door
nieuwsbrieven van ‘doomers’
(→ “$ 10,000 gold!”)
• ‘pump & dump’ (explorers en juniors)
• prijs om goud te produceren ± $1,200
Bij daling van de goudprijs is dit een
bodem
• zilver nog volatieler
Opgelet:
Prijszetting en manipulatie:
• Goudfixing = 2 x per dag door 5 banken
(London AM/PM fixing)
• Futuresmarkt (papiermarkt):
grote hoeveelheden worden aangeboden
tijdens de ‘stille uren’. Waarom?
Een hulpmiddel om het
aankoopmoment te vinden
Bronnen van goede info:
John Hathaway: Tocqueville Gold Strategy
Investor Letter
Sprott: Rick Rule (KWN)
WallStreetWindow (M. Swanson)
Roland Vandamme
Jordan Roy Byrne
Short Side of Long
Kijk in jezelf:
mind mapping
Vragen?
[email protected]
[email protected]

similar documents