Sığ jeotermal sistemlerin boyutlandırılması

Report
II Sığ jeotermal sistemlerin boyutlandırılması
İçindekiler
•
•
•
•
Teknik kılavuzlar
Bölge değerlendirmesi
Jeotermal sistemlere dayalı ısı pompası tasarımı
Sığ jeotermal sistemlerin boyutlandırılması
 kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
 yer ısı değiştiricileri
 zemine dokunan beton parçalar
 yer altı su kuyuları
• Jeotermal potansiyel çalışmalar
Member of
Consortium
II Boyutlandırma - Teknik kılavuzlar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
•
• Teknik kılavuzlar
Genel olarak
– Alman kılavuz VDI 4640 “Yer altının termal kullanımı kısım 1 – 4“
– İsviçre teknik kural SIA 384/6 “yer ısı değiştiricileri“
Enerji
– Alman tenik kural
DIN V 18599: binaların enerji verimliliği
Sondaj
– Alman kılavuz
DVGW W 120 (2005): Sondaj ve iyi binalandırma için
kalite gereksinimleri
Member of
Consortium
II Boyutlandırma - Teknik kılavuzlar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
VDI 4640 Yer altı’nın termal kullanımı
Kılavuz VDI 4640, planlama ve inşaat firmaları, komponent üreticileri, kamu otoriteleri,
enerji danışmanları ve teknik eğitim kuruluşları için ele alınmaktadır
Kılavuzun amacı:
• En gelişmiş teknolojiye dayalı uygun tasarım olduğundan emin olmak
• Uygun malzeme seçimi
• Sondajın doğru uygulanması
• yeraltı termal kullanım için olan sistemlere teknik cihazların
entegrasyonu ve kurulumu
Bu şekilde, ekonomik ve teknik açıdan tatmin edici işletmelerin
olumsuz çevre etkileri ve bozulma olmadan uzun süre
çalışması garanti edilebilir
Kılavuz serisi VDI 4640 dört kısım içerir:
• Kısım 1: Gereklilikler, onaylar, çevresel yönler
• Kısım 2: Yer kaynaklı ısı pompaları
• Kısım 3: Yeraltı termal enerji depolama
• Kısım 4: Direk kullanım
Member of
Consortium
3
II Boyutlandırma - Teknik kılavuzlar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
VDI 4640 - Yer altı’nın termal kullanımı
•
VDI 4640 yaklaşık 400m derinliğe kadar olan yeraltı termal kullanımını ele alır.
•
Kapsam
– Yer
•
•
•
kaynaklı ısı pompası sistemleri(kısım 2)
Isıtma için ısı pompaları
Isıtma ve soğutma için ısı pompa sistemleri
Soğutma için soğutma makineleri
– Yeraltı termal enerji depolama(kısım 3)
• Isıtma için depolama sistemleri
• Soğutma için depolama sistemleri (kaynak: çevresel soğukluk)
• Isıtma ve soğutma için depolama sistemleri(ısıtma pompalı yada pompasız)
– Direk kullanımlar (ısıtma pompası yada soğutucu makineler olmadan) (kısım 4)
• Yer altı suyunu kullanarak soğutma
• Yer altı suyunu kullanarak ısıtma
• Yeraltındaki hava ısıtması/soğutması
Member of
Consortium
4
II Boyutlandırma - Teknik kılavuzlar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
VDI 4640 Yer altı’nın termal kullanımı
Kısım 1: Gereklilikler, onaylar, çevresel yönler (2010)
1. Kapsam
2. Terimler ve tanımlar
3. Semboller ve kısaltmalar
4. İlkeler
5. Gerekli onaylar
• Su kanunu
• Maden kanunu
6.
Isı pompalarının güvenlik yönleri
7.
Bölge değerlendirmesi
8.
Çevresel yönler
9.
Yeraltı teçhizatları için çevre ile uyumlu malzeme seçimi
Member of
Consortium
5
II Boyutlandırma - Teknik kılavuzlar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
VDI 4640 Yer altı’nın termal kullanımı
Kısım 2: Yer kaynaklı ısı pompa sistemleri (2001)
1. Kapsam
2. Kısaltmalar
3. Kuyu sistemeleri ile birlikte yer altı sularının kullanımı
4.
Yatay yer ısı değiştiricileri kullanarak sığ yeraltının kullanımı
5.
Kuyu içi ısı değiştiricileri ile yer altı’nın kullanımı
6. Doğrudan buharlaşma ile sistemlerin özel özellikleri
7.
Diğer ısı kaynaklarının karakterleri
8.
Sistemin birleşmesi
9.
Yer kaynaklı ısı pompası sistemleri Sökülümü
Member of
Consortium
6
II boyutlandırma- bölge değerlendirilmesi
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Bölge değerlendirmesi
Yeraltı termal kullanmak için sitelerin seçimi planlama kadar önemlidir ve düzenleme
düşünülmelidir. Yer altındaki ve üstündeki koşullar çok önemli rol oynar:
– Yerüstü saha koşulları
– Mülkiyet boyutu, araç erişimi, binalar gibi engeller, bitki örtüsü ve benzeri gibi
konuların dikkate alınması gerekir
–
Yer altı saha koşulları
– Yer altı değerlendirmesi:
• Hidrolik ve jeolojik riskler( karstik boşluklar, yer altı suyuyla sınırlı artezyen)
• Site(yeraltı dahil) kontaminasyonu
• (eski) maden alanları
• Önemli kuyulardan uzak ve yer altı su kullanımına duyarlı
• Yer altı su katları
– Farklı jeotermal kuyuları arasındaki etkileşim nedeniyle kuyu ısı değiştiricisi ile komşu
mülkiyet arasında , en az 10 m uzaklık bulunmalıdır.
Member of
Consortium
7
II boyutlandırma- bölge değerlendirilmesi
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Bölge değerlendirmesi
Yer altı alan koşullarının analizinin kapsamı jeotermal sistemin büyüklüğüne göre belirlenir.:
– Jeotermal sistemler -30 kW ısı çıkışına kadar:
–
Mevcut verilere dayalı planlama
• Jeolojik haritalar (1:25.000)
• Jeoloji mühendisliği belgeleri ve hidrojeolojik haritalar
• Kuyu profilleri
• Yeraltı katmanları, akış yönü ve kompozisyon hakkında bilgiler
• Özgül ısı çekme değerlerini kullanarak tesis tasarımı
–
Daha büyük jeolojik sistemler 30 kW ve daha fazla ısı çıkışı :
– Daha fazla analiz ile (yerinde) daha ayrıntılı arama
• jeolojik: Haritalar, Literatür, kuyuları komşulama, kuyu, yer açma, sondajlama
• Hidrolik parametre: Pompa testi, debi- metre- testleme
• Termal ve hidrolik parametre: sondaj karotları
• Efektif ısı iletkenliği: Termal-Tepki-Test i(VDI 4640 kısım 2)
• Yer altı koşullarının jeofizik, jeoelektrik, elektromanyetik ölçümleri
• Anaitik çözümlere dayanarak tesis tasarımı (“ısı transfer modeli“)
Member of
Consortium
8
II Boyutlandırma – ısı pompa sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Temel prensip
– Isıtma devresi için mümkün olan en düşük akış sıcaklığı
–
–
–
–
–
–
•
Jeotermal sistemlere dayalı ısı pompa tasarımı
Bina için mümkün olan en iyi yalıtım
Mümkün olduğunca en düşük ısı pompası gücü= tercihen ölçülendirilenin altında
Yılda çalışma saati sayısının yüksekliği
Mümkün olduğunca büyük ısı değiştirici= tercihen ölçülendirilenin üstünde
Mümkün olan en az sayıda kuyu ile = ek kuyu yerine tercihen daha derin kuyular
Optimizasyonu yapılmış hidrolik tesis tasarımı (basınç kaybı, boru çapı, jeodezik
yükseklikleri); tesis yapımı ve ayarları için denetleme
Isı kaynağının boyutlandırılması
–
–
–
–
–
–
Isı ihtiyacının hesaplanması (kWh/m²*a)
Uygun ısı pompası seçimi
Isı pompasının buharlaştırma kapasitesinin hesaplanması
Bölge koşullarına göre ısı kaynağının seçimi
Yeraltından özgül ısı çıkarımının belirlenmesi
Yüzey alanı/ ısı değiştiricisinin uzunluğu= buharlaştırma kapasitesi/ özgül ısı çıkarımı
Member of
Consortium
9
II Boyutlandırma – ısı pompa sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
•
•
•
•
Isı pompası döngüsü
Isı, düşük sıcaklıktaki evaporatör ile ısı
kaynağından çekilir. İçeride ısı, çalışma
sıvısına aktarılır ve çalışma sıvısı gaz haline
gelir. (4→1).
Bir kompresor gaz basıncını arttır, buda
sıcaklığın yükselmesine sebep olur(1→2).
Sıcak gaz kondensatör’e doğru akar, burada
çalışma sıvısı, ısısı alınarak tekrar sıvı faza
geçer. (2→3).
Hala yüksek basınçtaki çalışma sıvısı, basınç
düşümünü sağlayan genleşme vanasından
geçer(3→4).
Bunu yaparken, akışkan soğur ve tekrar
evaporatöre girmeden önce sıvı faza geçer.
Soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında
işlem tam tersidir, kullanışlı bir soğutucu
temin ederek
Member of
Consortium
1
2
4
3
10
II Boyutlandırma – ısı pompa sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Isı pompası performansı
•
Bir ısı pompasından sağlanan ısı teorik
olarak ısı kaynağından alınan ısı ve
döngünün çalışmasını sağlayacak enerjinin
toplamıdır. Bir elektrikli sıkıştırma ısı
pompasının belirli sıcaklık koşullarındaki
denge durumu performansı, performans
katsayısı olarak adlandırılır.(COP) ısı
pompası tarafından verilen ısının
kompresöre sağlanan elektriğe oranı
olarak tanımlanır.
•
Bir ısı pompasının performans katsayısı
sıcaklık farkıyla alakalıdır, diğer bir deyişle
ısı kaynağı sıcaklığı ve ısı pompası çıkış
sıcaklığı arasındaki fark ile. İdeal ısı
pompasının performans katsayısı sadece
yoğunlaşma sıcaklığı ve sıcaklık farkı ile
belirlenir (buharlaşma-yoğunlaşma
sıcaklığı)
Member of
Consortium
temperature lift (condensation - evaporation temperature) in K
11
II Boyutlandırma – ısı pompa sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Isı pompası performansı
•
Isı pompasının gerçek performans katsayısın ideal performans katsayısına oranı Carnotverimliliği olarak tanımlanır.
•
Tüm sezon boyunca bir elektrikli ısı pompasının işletme performansına mevsimlik
performans faktörü (MPF) denir. Bu tüm sezon boyunca alınan ısı ve verilen toplam
enerji nin oranı olarak tanımlanır. Değişken ısıtma ve / veya soğutma talepleri, değişken
ısı kaynağı ve yıl içinde sıcaklık düşüşlerini dikkate alır ve enerji taleplerini içerir
•
MPF birincil enerji tasarrufu ve düşük CO2 emisyonu açısından, ısı pompalarını
geleneksel ısı kaynakları ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
Member of
Consortium
12
II Boyutlandırma – ısı pompa sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
–
Isı pompalarının performans verileri
Örnek : COP (performans katsayısı) ε = 4,3
– 10 kW ısı evaporatörde absorbe edilir (yeraltının ısıtma yada soğutma gücü)
– 3 kW elektrik ısı pompası makinasına verilir
– 13 kW ısı gücü kondansöre verilir
Member of
Consortium
13
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Isı pompalarının performans verileri
Member of
Consortium
II boyutlandırma- kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Amacı, kuyu içi ısı değiştiricinin giriş ve çıkışı arasında ısı transfer ortamının kullanılabilir
bir sıcaklık farkını yaratmaktır. Bu sıcaklık farkı ısı pompası tarafından yer ısıtmasına
yetecek kadar yüksek olan sıcaklık üretimi için kullanılabilir.
Isı transfer ortamının giriş sıcaklığının yeryüzünü çevreleyen sıcaklıktan daha düşük
olması sağlanarak, ortam, kuyu içi ısı değiştirici geçişi sırasında ısınır. Soğutma
durumunda, bu başka bir yoldur.
Standart sistemlerde Bir metre kuyu ısı değiştiricisi ile 25 Wden 100 W a kadar termal
güç elde edilebilir. Bir kapalı sisteme bağlı olan geniş kuyu ısı değiştiricileri sahaları
birkaç yüz kilowatta kadar ısıtma gücünü büyük binalar ve hatta küçük altyapılar için
temin edebilirler.
Member of
Consortium
15
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Bir kuyu ısı değiştiricisinin ısı çıkarımı şunlara bağlıdır:
– Borunun materyaline (HDPE / çelik vs)
– Boru çeşidine (U-, koaksiyal-, oluklu boru vs.)
– Kuyu ısı değiştiricisinin geometrisine (çap, uzunluk)
– Türbülanslı yada laminer akışa
– Isı taşıyıcı akışkana
– Sondaj çapına
– Yeraltı İletişimine (optimize edilmiş termal harç
malzemesi)
– Kuyu ısı değiştircileri arasındaki uzaklığa (negatif
etki)
– Yeraltının termal ve hidrolik özelliklerine (ısı
iletkenliği, yeraltı sıcaklığı, yeraltı suyu akışı)
(Source: HakaGerodur AG)
Member of
Consortium
16
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Kuyu ısı değiştiricisinin kurulumu
• Dikey sondaj
• Boruların dikkatli indirilmesi (örn. tekli yada çiftli U
borular vinç ile)
• kuyu içi eşanjör ve çevresi arasındaki boşluğu
katılaşan kalıcı sızdırmazlık süspansiyon
ile harçlamak. ( Almanya için zorunlu)
• Farklı yer su seviyeler arasında hidrolik kısa devrelerin
önlenmesi
• Yere daha iyi bir bağlantı için yüksek ısı iletkenliği olan
termal optimize derz dolgu malzemesi
• Merkez ısıtma sistemlerine yatay borular
• Basınç ve yoğunluk kontrolü (bütün sistem ve her bir
ısı değiştiricisi için )
• Isının sirkülasyonu sirkülasyon pompası tarafından
• hidrolik optimize edilmiş boru çapları ve boruların
düzenlenmesiyle basınç düşümlerinden kaçınmak
Member of
Consortium
17
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
–
Küçük kuyu ısı değiştirici üniteleri için < 30 KW ısı çıkışı, VDI 4640 sayfa 2 göre farklı
kayalar için özgül ısı çıkarımaları vardır. Bu veri, uzun süreli deneyim ve varolan kuyu ısı
değiştiricilerinin istatiksel analizerine dayanır
–
VDI 4640 sayfa 2 tablo değerleri nin uygulanması için, aşağıdaki koşullar bulunmalıdır.
– Ünite boyutu < 30 KW
– Sadece ısı çıkarımı( sıcak su içeren ısıtma)
– bireysel kuyu ısı eşanjörleri uzunluğu 40 m ve 100 m arasında olmalıdır
– İki kuyu ısı değiştiricisi arasındaki en düşük uzaklık :
• Kuyu ısı değiştirici uzunluğu 40 ila 50 m için en az 5 m
• Kuyu ısı değiştirici uzunluğu > 50 m to 100 m olanlar için en az 6 m olmalıdır
– Kuyu ısı değiştiricileri DN 20 birlikte çiftli U borular olarak
DN 25 ,DN32 yada koaksiyal sondajlarda min. 60mm çap ile kullanılır
– Sınırlanmış alanda küçük ünitelerin fazla miktarlarıyla kullanışlı değildir.
Member of
Consortium
18
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
–
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Küçük ünitelerin boyutlandırılması< 30 KW VDI-Richtlinie 4640 sayfa 2 ye göre
Member of
Consortium
19
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
–
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Kuyu ısı eşanjörleri için gerekli uzunluğu hesaplama örnekleri
(VDI 4640 sayfa 2deki değerlere göre)
– Isı pompası ısıtma kapasitesi : 13 kW
– Isıtma sisteminin giriş sıcaklığı: 35 °C
– Elektrik Güç girişi : 3 kW
– Yeraltından ısı emme kapasitesi : 10 kW
– Yıllık ısıtma saati: 2.400 h/a
– Yer altı materyali: limestone
– Özgül ısı çekme: 50 W/m
– Gerekli uzunluk : 10.000 W / 50 W/m = 200 m
Yıllık ısıtma
saati [h/a]
Yer altı materyali[-]
Özgül ısı
çekişi[W/m]
Kuyu ısı değiştirici
sistemi için gerekli
uzunluk [m]
2.400
Kireç taşı
50
200 (2 x 100)
1.800
Kum taşı
60
167 (2 x 84)
2.400
Kum taşı
70
143 (2 x 72)
1.800
Çakıl, kum, yüksek aküferli
90
111 (2 x 56)
Member of
Consortium
20
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
–
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Mümkün olan diğer hesaplama
– SIA 384-6 performans çizelgesi( diagram)
– Formül
e. g. (Wenzel & Hübschmann; Freistaat Sachsen)
 Büyük farklılıklar
– Kuyu ısı değiştirici, hiçbir
özgül ısı emmeye sahip değildir
– Yazılım kullanmadan küçük kuyu
ısı değiştiricilerinin
boyutlandırılmasında Yardımcı
kurulumlardır
– Sadece tanımlanan temel ve
çalışma koşulları altında
mümkündür.
VDI 4640: 60 W/m
SIA 384-6: 35 W/m
SIA 384-6
Member of
Consortium
21
II boyutlandırma – kuyu ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Uniteler > 30 KW
– daha büyük bina projeleri durumda, VDI 4640 göre söz konusu tablo değerinin
uygulanmasındaki talepler karşılanmazsa, genel olarak 30 KW ısıtma yükü önemli
ölçüde aşılır
– Çoğu durumda bunlar jeotermal soğutmanın da kullanıldığı ofis binalarıdır
– VDI kılavuz 4640, sayfa 2, çok sayıda tekli sistemler, yıllık çalışma saati 2400den fazla
olan sistemler, ek ısı kaynağı/soğutması olan sistemler, ısıtma gücü> 30 kW olan ısı
pompa sistemleri için hesaplamaların kullanılarak doğru tasarım yapılmasının
kanıtlanmasını ayarlar. Genellikle, planlanan kullanım süresinin üstünde (e.g. 25 a),her
bir durum için bütün bir yıl boyunca verilen ısı yüklemesinden kaynaklanan sıcaklıkları
hesaplamak için gereklidir.
– Kelvin hat kaynağı teorisi ve g fonksiyonları ile hesaplanması(farklı Kuyu geometrileri
için çeşitli işlevleri olan ısı akışı için analitik çözüm).
– “Earth Energy Designer“ (EED) “EWS“ gibi simülasyonlar jeoterma unitenin yönünü
yerleştirmenin yanısıra kuyu ısı değiştirici sahasının boyutlandırılması için kullanılırlar.
Bu programlar sayesinde ısı taşınmasının sıcaklık derecelendirilmesi hesaplanan yer altı
parametlerine göre daha geniş periodlar için yapılabilir. (e. g. 25 years)
– Ağır yer suları akışı durumunda ısı hesaplaması ve yer suyu transportunu hesaplayan
programlar kullanılabilir
SIA 384-6
Member of
Consortium
22
II boyutlandırma – yer ısı toplayıcıları
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Yer ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Genel bilgi :
– Yatay ısı değiştiricileri aşırı yapılandırılmayabilir
– Yüzey kapalı olmayabilir
– İstisna gerekçeli istisnai durumlarda ve tasarım düzeltmesine tabidir
•
Döngü derinlik ve uzaklık
– 1,2 - 1,5 metre arası derinlik donmayı önlemek ve toprak yüzeyinin ısı akış
miktarını sağlamak için
– Kurulum uzaklığı genellikle 0.3 ve 08 m arasındadır
•
Döngü alanı:
– Isıtma pompasının evaporatör(soğutucu)
kapasitesinin QE hesaplanması :
QE = QHP – PHP
with: QHP = heating output and PHP = input power
•
Yer çalışmaları:
– bireysel siperlerde döngülerin düzenlenmesi yada
– döngüler için yeraltının yaygın soyulumu
Member of
Consortium
23
II boyutlandırma – yer ısı değiştiricileri
Yer ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
VDI 4640 sayfa2 ye göre ısı çıkarımı
– Aşağıdaki koşullar bulunmalıdır:
• Sadece ısı çıkarımı(sıcak su içeren ısıtma)
•
DHW ile (evsel sıcak su) ısı pompasından, ortaya çıkan artmış tam yük
saatleri dikkate alınması gerekir
• Yatay toprak ısı değiştiricisine dönen ısı taşıyıcı akışkanın sıcaklığı,
bozulmamış toprak sıcaklığı ile karşılaştırıldığında, baz yük operasyonda ± 12
K sıcaklık değişiminin sınırlarını geçmemelidir(tepe yükleme +/- 18 K)
Member of
Consortium
24
II boyutlandırma – yer ısı değiştiricileri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Yer ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması
Örnek kurulum
– Verilen koşullar:
• Isı kaynağı sıcaklığı. = 0 °C
• Isıtma sisteminin giriş sıcaklığı: 35 °C
• 13 kW ısıtma gücü ile ısı pompası
ve 3 kw elektrik giriş gücü
• Özgül ısı çıkarımı qs = 25 W/m²
– Ölçülendirme :
• Evaporator (soğutma) kapasitesi QE = 10 kW
• Isı değiştirici döngüleri için gerekli yüzey alanı :
QE / qs = 10.000 W / 25 W/m² = 400 m²
• Boru uzunluğu 0,6 m borular arasında bir boşluk bırakma ile boru uzunluğu :
400 m² / 0,6 m = 670 m boru;
e. g. 100 m uzunluğa 7 çevre
Member of
Consortium
25
Beispield arste llung für Raster 1640:
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
127.50
NN + 117,50 m
120.00
Quartär
112.50
Yer Isı Eşanjörlerinin
Boyutlandırılması
105.00
Sondenlänge
Q80 m Q50 m
2,50 m
NN + 115,00 m
(Q_ tr)
Quartär
gesättig t
(OKL_wf)
19,00 m
97.50
NN + 96,00 m
90.00
82.50
Pliozän
75.00
39,00 m
(80_Plio)
67.50
60.00
NN + 57,00 m
52.50
45.00
19,50 m
(Anteil)
37.50
30.00
Tertiär
(Festgestein)
NN + 32,50 m
(80_Tert)
27.50
Member of
25.00
Consortium
26
Yer Isı Eşanjörlerinin Boyutlandırılması
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Beispie lberec hnung für Raster 1640:
Calculation of partial thermal yields /
geological layer
127.50
Sondenlä nge
Q80 m Q50 m
NN + 117,50 m
120.00
Quartär
112.50
(Q_ tr)
105.00
Quartär
gesättig t
(OKL_wf)
2,50 m
C
Berechnung der anteiligen Entzugsle istung:
NN + 115,00 m
2,50 m
Quartär
X
=
0, 63 W / m
=
19 ,00 W / m
=
19 ,50 W / m
=
12 ,19 W / m
=
51 ,32 W / m
80 m
(Q80_Sed_t r)
19,00 m
97.50
20 W / m
NN + 96,00 m
19,00 m
Quartär
90.00
80 W / m
X
gesättigt
(Q80_OKL_wf)
80 m
82.50
75.00
Pliozän
39,00 m
39,00 m
(80_P lio)
Pliozän
67.50
40 W / m
X
(Q80_Plio)
80 m
60.00
NN + 57,00 m
19,50 m
52.50
Tertiär
45.00
(80_Tert)
19,50 m
(Anteil)
50 W / m
X
80 m
37.50
30.00
Tertiär
(Festgestein)
(80_Tert)
27.50
NN + 32,50 m
Q80_Summe
Member of
Consortium
27
II Dimensioning – beton kısımlara dokunan yeryüzü
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
•
•
•
•
Beton kısımlara dokunan yeryüzünün
boyutlandırılması
Geniş jeotermal sistemler için uygulanabilir (ofis binaları / gökdelenler)
Kuyu ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması metodu sadece zemine dokunan beton
parçaların boyutlandırılmasıdır.
Planlama , ölçümlendirme, yeryüzündeki beton kısımarın inşası ile ilgili detaylar İsviçre
Norm SIA D 0190’da bulunabilir “direk ve zemine dokunan beton parçaların kurulumu
ile jeotermal enerjinin kullanımı“
Genel olarak sayısal boyutlandırma(e. g. PILESIM)
Direk / kesik duvarlar miktarı yapı projesi tarafından belirlenir
Enerjik optimizasyon:
– yeraltı termal özellikleri ve yap parçalarının çapı dikkate alınarak, direk yada duvar
paneli başına düşen boru döngülerinin miktarı (yüksek ısı iletkenliği ve yüksek
yeraltı suyu akışı ile daha fazla döngü mümkündür)
– Borular arasındaki aralık dikkate alınarak aktif direk miktarı(„ alternatif termal
etkiler“)
– Düşük derinliklerdeki duvar panellerinde ve iki veya daha fazla direğin seri
bağlanması
Member of
Consortium
28
II Dimensioning – yeraltı su kuyusu sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
Yer altı su kuyusu sistemlerinin
boyutlandırılması
Su-su ısı pompalarının kullanımı
Hidrolik parametreler
– Kuyunun çıkış gücü:
her KW buharlaşma kapasitesine 0,25
m³/h akış debisi gereklidir
10 KW akış kapasitesi
2,5 m³/h gerekli bir deşarj akımı
sonuçlandırır.
– Pompalama testleri ile yeraltı suyu horizont
jeotermal kapasitesinin kontrol edilmesi
– Üretim kuyusu ve injeksiyoun kuyusu
arasındaki yeterli mesafe (a minimum of 15
m küçük üniteler için) termal kısa devreleri
önlemek için
– Büyük üniteler için, yeraltı taşıma
modellerinin bir sayısal simülasyonu
gereklidir.
Member of
Consortium
29
II Dimensioning – yeraltı su kuyusu sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Yer altı su kuyusu sistemlerinin
boyutlandırılması
Hidrokimyasal parametreler
– O2 düşük Su, düşük bir redoks potansiyeline sahiptir : Fe + Mn yüzünden kireç
bağlama riski(kabuklaşma)
→ Hava temasının Önlenmesi
→ kapalı sistem+aşırı basıç
→ Mümkünse sudan demir ve mangan giderimi
– Analitikler aşağıdakilere göre:
• DIN 50 930 T. 1-5: borulardaki metal yapı malzemelerinin korozyonu
• DIN 4030: suyu etkileyen beton, yer ve gazların değerlendirilmesi
– Daha büyük sistemler için, aşağıdaki listeye uygun olarak tüm ana su bileşenleri ve
genel parametreleri analizi yeraltı suyu kalitesini değerlendirmek için her zaman
yapılmalıdır.
• sıcaklık
• pH-değeri
• O2 içeriği
• İletkenlik
• Redoks potansiyeli
• Kalsiyum
• Magnezyum
• Sodyum
• Potasyum
• DEmir
Member of
• Manganez
• Nitrat
• Fosfat
• Sulfat
• Klor
Consortium
• Hidrojen Karbonat
• Amonyum
• uygun olan daha fazla
parametreler
30
II Dimensioning – yeraltı su kuyusu sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Yer altı su kuyusu sistemlerinin
boyutlandırılması
Sondaj ve kuyu yapılandırılması
– DIN 18 301 sondaj işleri
– DIN 18 302 kuyu yapılandırılması işleri
– Anlaşma :
kuyu sayısı, sondaj metodu, derinlik,
çap, kuyuların pozisyonlandırılması
– Gerekli akış hacmi (WQA için gerekli
su miktarı) ısı pompasının
standartlarına göre
– Su yasasının zorunlu gerekliliklerinin
alınması
– Servis boruları ile alakalı onay
Member of
Consortium
31
II Dimensioning – yeraltı su kuyusu sistemleri
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
Yer altı su kuyusu sistemlerinin
boyutlandırılması
Kuyu pompasının ölçümlendirilmesi şunlara
dayanır:
– Isı pompasının akış hacmi (ısıtma sistemi
tarafından belirlenir)
– Isı pompası basınç farkı (ısıtma sistemi
tarafından belirlenir)
– Üretim kuyusundan infiltrasyon kuyusuna
olan borulardaki basınç kayıpları
– Teçhizatlardaki basınç kayıpları, e. g. Arka
basınç vanası
(→ hortum sisteminde hesaplanan basınç
kaybına % 30 ekstra basınç kaybı
ekleyerek kabul edilir)
– İnfiltrasyon kuyularındaki basınç kaybı
(deneysel değer ≈ 200 hPa)
– Jeodezi konveyör yüksekliği
Gerekli kuyu pompa gücü, sistemdeki
basınç kayıpları toplamı ve ısı pompasının
akış hacmi hesaplanabilir.
Member of
Consortium
32
II Dimensioning – jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel haritalar
Sığ jeotermal enerjinin kullanımı için potansiyel haritalar
• En çok merkez Avrupa ülkeleri için
• GIS online-uygulamaları olarak kısmen uygun
• Farklı yaklaşımlarıyla Alman devleti özel diyagramları
– VDI 4640 sayfa 2’e göre 100m ye kadar olan kuyu ısı değiştiricileri için jeotermal
verimlilik
– Jeolojik ve hidrojeolojik koşulların Isı iletkenliği
– Varolan keşif sondajlarının Verisi (jeoloji, termal fizik)
– Jeolojik katman yapıları ile sentetik sondaj profili
– Sığ jeotermal kullanım için jeolojik ve hydrogelogical koşulların kullanılabilirliği
Member of
Consortium
33
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
•
•
100m ye kadar yüzeye yakın jeotermal enerji potansiyelinin eyalet çapındaki tanımı
coğrafi bilgi sistemi yoluyla(NRW jeolojik devlet dairesi)
CD-ROM temel ve profesyonel bir sürümü olarak düzenleme
Haritanın temel konsepti: 1:50.000 ölçekli dijital topografik harita
Hesaplama Esasları : VDI-Richtlinie 4640, sayfa 2 tablo değerleri
–
•
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Tekli birimlerde kullanım< 30 KW kuyu içi ısı eşanjörleri ile sınırlı termal çıkış
Yeraltı birikimi mevcut bilgilere dayalı siteye özgü jeotermal verim hesaplama
Member of
Consortium
34
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
•
•
Jeotermal potansiyeli değerlendirmenin doğruluğu detayların doğruluğuna ve bugüne
kadar olan jeo bilimsel verilere bağlıdır.
Aşağıdaki veriler, jeotermal potansiyeli araştırma için değerlendirilir:
–
–
–
–
–
•
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
NRW jeolojik devlet dairesinin Yerbilimleri haritaları
NRW Çevre Ajansı'nın hidrolojik haritaları
Yaklaşık 220 000 sondajın toprak profilleri ile GD
NRW sondaj veritabanı
NRW Çevre Ajansı'nın su muhafaza haritaları
NRW jeolojik devlet ofisinin yayınlanmamış dataları
ve birçok sertifikaları
Sonuç olarak, alan hakkında edinilen geniş bilgiler:
–
–
–
–
–
–
Tipi, kalınlık ve yeraltı kayaların difüzyonu
Yeraltı suyu dizin ve yeraltı su varlığı
Karst oluşumu
Metan çıkış alanı
Su muhafazaları
Eski depositler
Member of
Consortium
35
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
–
–
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
40, 60, 80 and 100 m derinliklerinde kuyu ısı değiştiricileri için belirli yer altı jeoterma l
kazancının geniş alan haritaları.
1.800 ve 2.400 işlem türlerinin her ikisinin saatleri için özel jeotermal verim
düzenlemesi h / a (VDI-Richtlinie 4640, sayfa 2) beş bölümde yapılır:
sınıf
renk
Jeoterma kazanç 1800 h/a
için , [kWh/ (m a)]
Jeotermal kazanç 2400
h/a iiçin, [kWh/ (m a)]
1
kırmızı
>135
2
turuncu
109 – 134
120 – 149
3
sarı
82 – 108
90 – 119
4
yeşil
55 – 81
60 – 89
5
mavi
< 55
< 60

150
Temel version
• Kuyu değiştirici birimini göz önünde bulundurarak üreticinin karar vermesi için bütün
gerekli veriler temel versiyonda bulunur:
– 40, 60, 80 ve 100 m derinlikteki yeraltı kuyu içi eşanjör için yer altı jeotermal
kazancının laminer açıklaması
– Kuyu ısı değiştiricisinin 4 uzunluğunun jeotermal kazancının değerlendirilmesi
kuyu ısı değiştiricileri için optimize edilmiş derinlik aralıklarında sonuçlanmaya
eğilimlidir.
Member of
Consortium
36
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
NRWdeki jeotermal potansiyel:
•
Yüksek –oldukça yüksek (kısmen
>150 Kwh/(ma)):
yüksek iletkenlik ve güçlü yeraltı
suyu akışı gösteren kum ve çakıl ile
Ren Vadisi'nde teras sedimanlar.
•
yüksek (> 120 Kwh/(ma)):
Karbonik ve Devoniyen kum, kiltaşı
ile ortalama dağlarda ve Ruhr
Bölgesi'nde Bedrock
•
Orta (> 90 Kwh/(ma)):
Münsterland Kretase Havzası'nda
Kompakt marn
•
Oldukça düşük (< 60 kWh/ma)):
Rheinische kahverengi kömür
madenciliği bölgesindeki(AachenKöln) Kuru kumlar
Member of
Consortium
37
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Profesyonel model
• Alıcıları, tesis üreticileri, mimarlar,
mühendislik danışmanları, onaylama ve
planlama yetkilileri.
• Temel versiyon verilerin yanı sıra aşağıdaki
ek bilgiler mevcuttur :
– Belirlenmiş her alan için toprak profili
jeolojik ve hidrojeolojik bilgiyle beraber
kuyu ısı değiştiricisinin tasarımında
gerekli olacaktır:
• Baskın kayaçlar hakkında bilgi
• Bireysek kayaç tabakalarının
ortalama kalınlığı hakkında bilgi
• Stratigrafi üzerine bilgi
• Akifer ve akitardlardaki bireysel
kaya oluşumlarnın sınıflandırılması
• yeraltı su ortamı seviyesi
hakkında bilgi (sadece konsolide
olmayan malzeme ile)
Member of
Consortium
38
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Örnek: Düsseldorf
Su muhafazası
Eski çökelme
Pozisyon
Member of
Consortium
39
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Örnek: Düsseldorf
•
•
•
Derinlik aralığı 0 – max. 30 m :
Ren teras sedimanlarda (kum,
çakıl) çok yüksek jeotermal enerji
verimi ,yüksek hidrolik iletkenlik
ve güçlü yeraltı suyu akışı ile
Derinlik aralığı. 20 – 30 m : düşük
geçirgenlikli ince kumlar
nedeniyle düşük jeotermal
verimi.
Kuyu eşanjörinin açılış derinlikleri
tercihen küçük birimler için
küçük seçilmelidir
Member of
Consortium
40
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Örnek: Düsseldorf
•
Kuyu ısı değiştiricisinin derinliğinin hesaplanaması
–
–
–
–
–
Isı pompası termal çıkışı : 12 kW
Cop- performans katsayısı: : 4,3
Evaporatör (soğutucu) kapasitesi : 9,2 kW
Yıllık çalışma saati : 1.800 h/a (ısıtma)
Yıllık ısı gerekliliği : 16.560 Kwh/a
– Case 1: Med. Jeotermal kazanç 40 m için : 137
KWh/(ma)
• Kuyu ısı değiştiricisinin toplam uzunluğu :
16.560 Kwh/a /137 KWh/(ma) = 120 m
• 40 m lik 3 kuyu ısı değiştiricisine pay edilebilir
– Case 2: Med. Jeotermal kazanç 80 m için : 127
KWh/(ma)
• Kuyu ısı değiştiricisinin toplam uzunluğu :
16.560 Kwh/a /127 KWh/(ma) = 130 m
• 65 m lik 2 kuyu ısı değiştiricisine pay edilebilir
Member of
Consortium
41
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Example Bochum
Member of
Consortium
42
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Örnek: Bochum
•
•
•
Derinlik aralığı 0 – max. 30 m:
orta jeotermal kazanç: düşük
geçirgenli,konsolide olmamış sedimanlarda
ve chalk marllarda
Derinlik aralığı. 20 – 30 m: yüksek jeotermal
kazanç : karbonlu kumlarda ve kiltaşlarında
Kuyu eşanjörinin açılış derinlikleri tercihen
küçük birimler için büyük seçilmelidir.
Member of
Consortium
43
II boyutlandırma- jeotermal potansiyel haritalar
This project is co-financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Jeotermal potansiyel araştırma North Rhine
Westfalia
Örnek: Bochum
• Kuyu ısı değiştiricisinin derinliğinin hesaplanaması
– Isı pompası termal çıkışı : 11 kW
– Cop-performans katsayısı: 4,3
– Evaporatör (soğutucu) kapasitesi : 8,5 kW
– Yıllık çalışma saati: 2.400 h/a (sıcak su içeren ısıtma)
– Yıllık ısı gerekliliği: 20.400 Kwh/a
– Case 1: Med. Jeotermal kazanç 40 m için: 103 KWh/(ma)
• Kuyu ısı değiştiricisinin toplam uzunluğu:
20.400 Kwh/a /103 KWh/(ma) = 200 m
• 40 m lik 5 kuyu ısı değiştiricisine pay edilebilir.
– Case 2: Med. Jeotermal kazanç 80 m için : 119 KWh/(ma)
• Kuyu ısı değiştiricisinin toplam uzunluğu : >
20.400 Kwh/a /119 KWh/(ma) = 170 m
• 85 m lik 2 kuyu ısı değiştiricisine pay edilebilir.
Member of
Consortium
44

similar documents