PRÚDENIE VZDUCHU V TROPOSFÉRE  Čo je troposféra?  Do akej výšky od zemského povrchu siaha troposféra?  Aké procesy sa v nej odohrávajú?

Report
Slide 1

PRÚDENIE VZDUCHU V
TROPOSFÉRE


Slide 2Čo je troposféra?Do akej výšky od zemského
povrchu siaha troposféra?Aké procesy sa v nej odohrávajú?


Slide 3vysoký tlak vzduchu vs. nízky tlak vzduchu

 chladný
zem. povrch

 zohriaty
zem. povrch


Slide 4
vyrovnávanie rozdielov
vzdušné prúdenie –
z oblasti vyššieho tlaku vzduchu
do oblasti nižšieho tlaku vzduchu


Slide 5

Všeobecná cirkulácia atmosféry –
zložitý systém prúdenia vzduchu
Coriolisova sila – odchyľuje prúdenie
na severnej pologuli napravo a na
južnej naľavo


Slide 6

Prúdenie vzduchu:


v horúcom pásmev miernom pásmev studenom pásme


Slide 7

http://www.schoolportal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?Grou
pId=12426&ResourceID=40425


Slide 8

Prúdenie vzduchu:


v horúcom pásme - ekvatoriálne pásmo nízkeho tlaku

→ antipasáty
- subtropické pásmo vysokého tlakupasátyv miernom pásme – západné vetryv studenom pásme – východné vetry


Slide 9

Monzúny:zimný monzún - z pevniny na oceán
- suchý a studený


Slide 10letný monzún - z oceánu na pevninu
- teplý a vlhký


Slide 11

Letný monzún prinášajúci zrážky:


Slide 12

 blahodarné pre poľnohospodárstvo


Slide 13komplikujúce
život


Slide 14spôsobujúce
prírodné
katastrofy


Slide 15

„Mouse Rides Frog

in India Monsoon“


Slide 16

o

tlakové rozdiely na menších územiach → vznik miestnych
vetrov:

* dolinový vietor
- vzduch na svahu sa zohrieva
- zohriaty vzduch vystupuje nahor
pozdĺž svahu


Slide 17

* horský vietor

- vzduch na svahu sa ochladzuje
- ochladený vzduch je ťažší
a prúdi dolu svahom


Slide 18

* föhn

- vysoké horské prekážky
- vzduch sa na náveternej strane
svahu ochladí
- na záveternej strane sa oteplí
a vanie ako suchý a teplý vietor


Slide 19

* bóra

- silný, nárazový a studený
vietor
- vanie z pobrežných hôr
k teplejšiemu moru


Slide 20

* bríza
- cez deň vanie vietor z mora
na pevninu
- vzduch nad pevninou je teplejší,
stúpa nahor a vanie sem
chladnejší vzduch z mora
- v noci vanie vietor z pevniny
na more
- vzduch nad oceánom je teplejší,
stúpa hore a vanie sem
chladnejší vzduch z pevniny


Slide 21

o

teplotná inverzia
- v kotline sa v noci hromadí
chladný vzduch
- v dne kotliny sú nižšie teploty
ako vo vyšších výškach


Slide 22

Ďakujem za pozornosť!


similar documents