Kapittel 1 - Høgskolen i Oslo

Report
Operasjonsanalyse – ØABED2200
Høgskolen i Oslo og Akershus – våren 2014
Dosent Ivar Bredesen
Innhold i kurset










Introduksjon til kurset
Beslutningsteori og modeller
Sekvensielle beslutninger
Regresjonsanalyse
Prediksjonsmodeller
Lagerteori og lagermodeller
Lineær programmering, grafisk analyse
Simplexmetoden
Køteori og kømodeller
Markovkjeder
Pensum



Render and Stair: Quantitative Analysis for
Management, 11 th. ed (tidligere utgaver ok)
Weiss: Programvaren QM for Windows kan
lastes ned fra hjemmesiden:
http://wps.prenhall.com/bp_render_qam_11/197/
50552/12941493.cw/index.html
Bare for Windows – ikke MAC. MAC brukere
kan bruke EXCEL QM.
Oversikt over operasjonsanalyse


Vitenskapelig beslutningstaking
Tar hensyn til både kvalitative og
kvantitative faktorer
Rådata
Kvantitativ
Analyse
Meningsfull
Informasjon
Beslutningsprosessen
Kvantitativ analyse
Logikk
Historiske data
Markedsanalyser
Modellering
Problem
?
Beslutning
Kvalitativ analyse
Været
Lovgivning
Teknologiske endringer
Valg
Kvantitativ problemanalyse
Definer problemet
Utvikle en modell
Få tak i data
Løs problemet
Test løsningen
Analyser resultatene
Implementer løsningen
Modellbruk

I operasjonsanalysen brukes en rekke
matematiske modeller



Modell – forenklet beskrivelse av problemet
Alltid et problem å tilpasse en modell til virkeligheten
Bruk modellene kritisk
QM for Windows
QM for Windows
Excel QM’s Main Menu of Models
Excel QM’s Main Menu of Models
continued
The highlighted area shows forecasting models

similar documents