Hedehusene Stationen

Report
Lavet af Dina, Melissa og
Marcus
Hedehusene Stationen
Hedehusene første station lignede fuldstændig
Taastrup station, og er fra 1847. En ny og altså den
anden station bygges i 1873 og ligger nord for
banen. I 1888/89 er Hedehusene station den 25
største i landet. Det skyldes transport af sten fra
Hakkemosen Teglværk. Det viser også, at
industrien, voksede frem i 1890erne, 40 år efter
anlæggelsen af stationen.
Hedehusene tredje station bygges i 1917 og står der
stadig, men bruges ikke i dag som stationsbygning.
Bygningen bruges i dag som et kulturhus.
Lavet af Melissa, Dina og
Marcus
Nymølle Skærvefabrik
Skærvefabrikken er anlagt i 1894 og er områdets
næst ældste tunge industri. Nogle gange
snuppede nogle af byens børn, et par klumper ler
af vognene, mens de kørte forbi, men andre
brugte vogne, som legeredskaber.
Enhver dreng over 10 år fandt dengang sit
naturlige legested på Hedehusenes skærve- og
teglværk. Dette kunne inspektør Fabricius og
den gamle direktør Hartmman af gode grunde
ikke lide. Det var en farlig, men spændende
legeplads. Nymølle Skærvefabrik havde,
ligesom Madsens grusgrav, en smalspors
tipvognsbane ned til stationen.
(Nu tænker du sikkert hvad er en skærvefabrik?
Og det skal vi forklare dig) . Et teglværk
producere sten, altså de graver sten op og sælger
så sten. Senere blev fabrikken omdannet til
Nymølle Stenindustri , og senere blev det til
Spæncom. I dag skal det være boligområde
Hedehusenes Mejeri
Det er andelsmejeriet Hedelykke, der er oprettet i 1888, da en gruppe bønder ved et
møde på Hedehusene Jernbanekro beslutterde at anlægge egnens første andelsmejeri
her. De afleverede mælk allerede klokken 5-6 om morgenen. Mejeriet var meget
populært. Arbejderne fik ca. 3 øre i timen. Mejeriet var stort og producerer 3 mio. kg.
Mælk om året og 1/8 mio. Kg smør.
Kaffesurrogatfabrikken
En af de 3 største virksomheder i Hedehusene.
Deres konkurrenter var Rich´s. De dystede om det bedste slogan.
Kaffesurrogatfabrikken lagde ud med at sige. Det er Danmark, der dur,
og så svarede Rich´s tilbage med det samme. Det er Danmark, der dur,
men det er Rich´s, man bru´r. Kaffesurrogatfabrikken lukkede i 1970, da
danskerne ikke længere brugte tilsætning i kaffen. Kaffesurrogat er ikke
rigtig kaffe, det er lavet af kornsorten byg.
Madsens grusgrav
P. Madsen købte i 1892 den nu nedlagte Hedehuskro. Til Hedehuskroen hørte
Hedehusgården med 170 td. land. På de 30 td. land blev der gravet grus, mens resten af
jorden blev dyrket af en forpagter. Madsens grusgrav er den ældste af de tunge
industrier. Grusgraven beskæftigede ca. 40 mand og afsendte 6000
jernbanevognladninger om året. Madsens grusgrav er omdannet til Hedeland.
De første huse på heden
Tværvej 1
Reichelsvej 1
Grannsvej 12A
Hedegårdene
Christian 4 byggede Kongevejen.
Vejinspektøren skulle sørge for, at der ikke
kom ubudne gæster ind på Kongevejen.
I 1641 bliver Kongens Hedehus bygget, det
bliver bygget, der hvor Tværvej 1 ligger nu.
Der er fundet rester af huset. I 1660 bliver
Kongens Hedehus lavet om til en kro. I 1682
bliver der bygget endnu en kro, hvor
Reichelsvej 1 ligger nu som hed Mellemste
Hedeshus. I1702 bliver der lavet en til kro til,
som følges op af de to andre kroer. Den blev
kaldt Nordre Hedehus. Nordre Hedehus blev
byggede på Grannsvej 12. 30 år efter bliver
de tre kroer godkendt til at drive kro. De tre
huse blev kaldt Hedegårdene.
Hedehus Kroen
Hedehus kroen er bygget i 1881. I gamle dage lå der en
kro, men nu ligger der en tatto salon og en festtøjsbutik.
Baldersbrønde skole
Den gamle skole i Baldersbrønde blev bygget i 1857, og den ligger på Baldersbrønde
nr. 2. Men der kom en diskussion med Hedehusene. Dem fra Hedehusene ville have
en stor skole mellem Baldersbrønde og Hedehusene, mens dem fra Baldersbrønde ville
udvide den gamle skole i Baldersbrønde. Der blev bygget en ny skole i Balderbrønde.
Den fungerede fra 1901 til 1915.
I 1916 lukkes skolen på Roskildevej og omdannes til nødhjælpsboliger. Børnene skulle
nu gå på Hedehusene skole.
Vesterkøb skole
•
•
•
I Taastrup havde de to store skoler, mens Hedehusene kun havde en forskole. På Vesterkøb 15 blev en
nyskole bygget fra 1907 med 1. og 2. klasse.
Forskolen fungerede som forskole til 1954. I dag er den pensionisternes hus.
En forskole omfattede børn fra de første to eller tre årgange.
Hedehusene skole
Hedehusene skole blev bygget i 1916, og den lå langt uden for byen mellem Hedehusene og Baldersbrønde.
Der stank af råddenskab, men stanken forsvandt, idet der i 1916 blevegravet ud til en kloak.
De snakkede om en ny skole. Den ene part ville have en skole ved Vesterkøb og en i Baldersbrønde. Den anden
ville have en skole mellem de to byer., og det blev resultatet.
Biografen.
1924 fik Hedehusene en
biograf på hovedgaden 486. I
1965 lukkede biografen.
I dag ligger der en lukket
butik, men rummet med
biograf salen er der stadig.
Afholdshotellet
Afholdshotellet blev bygget i
1909.
Hotellet har haft otte
værelser og en teatersal, før
lå afholdshotellet på
hovedgaden 419.
Hver uge blev der også
holdt en teaterforestilling.
Afholdshotellet blev
nedrevet til fordel for et nyt
byggeri, med supermarked i
stueplanen og lejligheder på
1 sal.
Hovedgaden nr. 498
På Hovedgaden nr. 498
boede Sofus Olsen. Han
var urmager, guldsmed,
cykelhandler og
musikhandler. Ovenpå
boede hans søster. Hun
var telefondame. I dag
ligger der en guldsmed
og en urmager.
Hovedgaden nr. 496
På hovedgaden 496 lå der i 1897 en
Brugs. Omkring Brugsen var der stor
aktivitet. Brugsen havde stor drift , i
starten især fra de omkringliggende
bønder. Brugsen lukkede i 1990.
De tre gårde
De tre gårde ligger ved Kallerupvej, Kallerupgård,
Møllehøj og Hulkærgård, der dengang lå i Kallerup.
Kallerup var oprindeligt opkaldt efter ’grundlæggeren’
Kalli Torp. Gårdene lå tæt ved hinanden, og havde hver
sin mark, der lå ud fra gårdene. To af gårdene
(Hulkærgård og Kallerupgård) blev bygget færdig, og
registreret i 1688. To år senere kom Møllehøj, som blev
registreret til en del af Kallerupgård. I 1692 bliver
gårdene overtaget af Skjoldnesholm, for siden at blive
overgået til den Nissenske stiftelse, som først meget
sent sælger gårdene. Gårdene bliver i 1800 udskiftet til
en stjerneformet udskiftning.
Møllehøj
Kallerupgård
Hulkærgård
Baldersbrønde
- Historien om navnet
Navnet Baldersbrønde består af tre led, mandsnavnet ’Balli’,
’Torp’, der betyder ’en udflytterbebyggelse’ og ’brønd’ .
Navnet betyder derfor ’Brøndene ved Ballis
udflytterbebyggelse’. Det har således ikke noget med guden
Balder at gøre, som mange blandt andet Saxo, fejlagtigt har
troet.
Baldersbrønde
- Husene
I Baldersbrønde ligger der stadig mange
gamle huse. De første beboere i
Baldersbrønde levede for 5.500 år siden.
1682 er der 12 gårde og 4 huse.
Baldersbrønde
- Brønden
Baldersbrønde har fået navnet fra,
sagnet om Hedekongen Balder.
Balder sloges med Hother, den
norske konge, om Nanna. Hother
havde omringet Balders lejr. Da de
var ved at dø af tørst, trådte en hest
frem og stampede i jorden og frem
kom en kilde. Det er så derfor
,brønden hedder baldersbrønd.
I gamle dage, brugte man
brønden til at hente vand.
Alle havde en spand og gik
så ned og fyldte den op.
Den er lavet af kampsten,
som man senere satte op
omkring brønden. Og der
er et skilt, hvor der står
’BALDERSBRØND’.
Baldersbrønde
- Gadekæret
Baldersbrønde gadekær er i dag
drænet. Der hvor der før var
vand, nu ses en grøn græsplane.
I gamle dage var det hele engen,
som var fyldt med vand. De har
rejst bystævnet igen.
Baldersbrønde
- Bomhuset
Bomhuset er et gammelt hus,
hvor man i gamle dage
betalte vejpenge for at
komme forbi og rundt til
resten af verden.
Der har ligget mange
bomhuse i resten af verden.
Pengene fra bomhuset gik til
kongen, som var den eneste,
der ikke skulle betale for at
komme igennem.
Det er egentlig bare en anden
form for at kræve skat ind.
L.A. Ring
Laurits Andersen Ring
•
•
•
•
Født d.15 august 1854.
Død 10 september 1933.
Kunstmaler.
Opvoksede på et husmandssted og efter konfirmationen kom
han i lære som håndværksmaler i Præstø.
• Boede i en periode i Baldersbrønde ved Hedehusene i den
gamle skolebygning, der senere blev beboet af en anden
kendt maler, Ludvig Find.
LA Ring
• Ring var en tidlig dansk symbolistisk maler, der malede
realistiske scener af husmænd og deres boliger.
• Hans mest kendte maleri hedder ”Kalkemanden.”
• L.A. Ring var kendt for at være ærlig og kompromisløs i sine
værker.
Bosted
• I en periode boede L.A. Ring på en gammel skole i
Baldersbrønde.
• Sådan ser den gamle skole ud i dag.
Her ser du nogle af L.A. Rings værker.

similar documents