De Big Bang - Filosofieles.nl

Report
Foto-opdracht Big History @ Naturalis
Coco Thiemann
Ghislaine van den Boogerd
Martijn van Wetten
Christiane Vlam
Stijn de Koning
22-03-2013
De Big Bang
De sterren lichten op
Nieuwe chemische elementen
De aarde en ons zonnestelsel
Leven
Collectief leren
Landbouw
De moderne revolutie
13,8 miljard
jaar!
De eerste drempel over
Ons zonnestelsel
Samen eten
Sterre licht op
Ontstaan van leven
Technologische
uitvindingen
Chemische
elementen
ontstaan
Begin van de
mens
Drempel 1:
De Big Bang –
De eerste drempel
over
In het begin was er niets, of
was er iets? Niemand weet
wat er in de eerste
milliseconden gebeurde van
de Big Bang, de oerknal die
alles begon. Dit is dan ook
de eerste drempel van het
begin van Big History.
Vandaar deze foto. Dit is de
eerste drempel die je
overstapt als je Naturalis
inloopt. Daarom vonden wij
het een mooi symbool voor
het begin van onze tocht, en
dan ook het begin van ons
universum.
De eerste drempel over, de
Big Bang zorgde voor ons
universum, dat wij Big
History hebben, en is dan
ook wel een grote stap!
Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen billion years ago expansion started.
Wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mysteries,
That all started with the big bang!
- Theme Song Big Bang Theory
Drempel 2:
De sterren lichten op
–
Sterre licht op
Drempel twee gaat over het
ontstaan van de sterren. In
deze threshold gebeurd het
bijzondere verschijnsel dat
atomen aan elkaar gaan
binden, en er sterren
ontstaan. Deze sterren zijn
het begin van een hele
nieuwe universum.
Natuurlijk hebben we hier
geen foto’s van, omdat
planeten nog geen eens
bestonden, laat staan de
mensheid! Dus wat
fotografeer je nu? Wij op
vwo hebben ook een ster,
namelijk Sterre! Dus in deze
foto zie je de drempel
letterlijk uitgebeeld, Sterre
licht op!
Drempel 3:
Nieuwe chemische
elementen –
Chemische
elementen ontstaan
In deze afbeelding zie je de
hoeveelheden zuurstof die
toen en nu in onze
atmosfeer zijn en waren.
Zuurstof en koolstofdioxide
waren beide elementen die
later ontstonden. De eerste
elementen, helium en
waterstof, zorgde voor het
ontstaan van sterren en
deze sterren zorgde later
voor het ontstaan van
andere elementen,
waaronder zuurstof en
koolstofdioxide. We vinden
dit een goede foto omdat
het laat zien hoe erg de
hoeveelheden veranderde
van toen naar nu.
Drempel 4:
De aarde en ons
zonnestelsel –
Ons zonnestelsel
In drempel 4 ontstaat ons
zonnestelsel, en daarbij ook
onze aarde. De chemische
elementen die zijn ontstaan
beginnen planeten te
vormen, en om de ster die
nu onze zon is kwamen
rocky planets. Deze
planeten waren nog niet
bewoonbaar, maar één
daarvan is wel de planeet
die we nu thuis noemen.
Deze foto laat dan ook onze
zon en onze aarde zien, met
nadruk op ons. Zonder deze
drempel zouden wij niet
kunnen leven op onze
aarde, en daarom omhelzen
we dan ook onze ster en
planeet!
Drempel 5:
Leven –
Ontstaan van leven
In drempel 5 gebeurd er iets
opmerkelijks, wat ook nog
niet te verklaren is door de
wetenschap: van normale
atomen ontstaat DNA en
leven! Het begint allemaal
met eencellige dieren, maar
dit zijn toch onze
voorouders.
In deze foto zie je de
constructie die gebouwd is
door geheel Naturalis. Het
laat onze voorouders, en de
voorouders van alle dieren
op onze planeet zien. Elke
schijf is een soort, en hier
splitsen weer andere
soorten uit. Deze passen
zich aan, aan hun omgeving
door de evolutie theorie van
Darwin, en zo ontstaan
allemaal verschillende
soorten dieren. Maar nog
steeds stammen we
allemaal af van die onderste
schijf, het begin van al het
leven. Gaaf toch?
Drempel 6:
Collectief leren –
Het begin van de
mens
Door de evolutie ontstaan
uit de aap-achtige een
nieuw soort: de Homo
Sapiens. In drempel 6
gebeurd er dan iets
opmerkelijks, iets wat de
mens onderscheid van de
rest van de dieren: wij
hebben beschikking tot
collectief leren. Dit betekent
dat we de kennis die wij
bezitten van generatie op
generatie kunnen
doorgeven, en elkaar onze
kwaliteiten leren.
In deze foto zie je hoe een
aap zijn hand uitstrekt naar
Ghislaine. We willen
hiermee laten zien hoe de
aap transformeert in een
mens. Ghislaine zit weer op
de schouders van Christiane.
Zij geeft haar kennis door
naar de volgende generatie,
die haar dan kan ‘tillen’.
Deze generatie beheert tot
meer kennis door de
mogelijkheid om collectief
te kunnen leren. En dat
maakt ons, de mens, zo
speciaal!
Drempel 7:
Landbouw –
Samen eten
In drempel 7 gaan mensen
land verbouwen en je krijgt
specialisatie van
voedselbronnen. Door de
landbouw bleven ze op een
vaste plaats en kwam er het
begin van steden en
stedelijke samenlevingen.
Een kenmerk van de mens is
dat we kudde dieren zijn.
Wij hebben geleerd samen
te jagen en samen ons eten
te verzorgen, omdat dit
onze manier van overleven
is. Iets wat we altijd fijn
vinden om samen te doen,
is om samen te eten, en al
helemaal te genieten van
zoete dingen. En dat zie je
ons dan ook doen in deze
foto, vol op genieten van
samen even iets zoets te
eten, en dan ook nog kennis
uit te wisselen!
Drempel 8:
De moderne
revolutie –
Technologische
uitvindingen
Wat wij door collectief leren
kunnen, is bijzonder
speciaal. Wij hebben zo veel
kennis, en kunnen dan ook
de mooiste dingen maken.
Zoals mobiels, laptoppen,
auto’s, elektriciteit. Denk
aan de mooie iPhone die je
bezit, of de mooie beamer
in je klaslokaal: dit was er
niet zonder dat wij collectief
kunnen leren. Mensen
konden dit eeuwen geleden
nog niet. Maar door kennis
en de wetenschap kwam er
op een gegeven moment de
moderne revolutie.
In deze foto zie je Ghislaine
bij een meter kast staan, vol
met snoeren en elektriciteit
die er voor zorgen dat alles
in Naturalis goed werkt.
Deze revolutie heeft er voor
gezorgd dat wij nu
beschikking hebben over al
deze geweldige apparaten.
Denk er maar eens goed
over na hoe bijzonder onze
tegenwoordige samenleving
eigenlijk is!
Wij willen u bedanken voor het
lezen van onze foto reis door
Naturalis, en bedanken voor de
kennis die wij leren in Big History!
Coco Thiemann
Ghislaine van den Boogerd
Martijn van Wetten
Christiane Vlam
Stijn de Koning
22-03-2013

similar documents