p 3.4 deel 1

Report


Startopdracht
Uitleg paragraaf 3.4
◦
◦
◦
◦


Hoogbouw
Samenstelling steden
Gentrification
Probleemwijk: Kanaleneiland
Verwerkingsopdracht
(Maken opdrachten werkboek)

Deze paragraaf is als volgt genoemd:
◦ Sociaal-culturele vraagstukken in de grote en
middelgrote steden.




Maar wat betekent nu eigenlijk ‘sociaal-cultureel?’
Wat vind jij van hoogbouw?
Gentrification, wat is dat nu eigenlijk?
Deze paragraaf gaat het ook over ‘goede’ en
‘slechte’ woonwijken. Wat maakt iets een goede of
slechte woonwijk?

Maar wat betekent nu eigenlijk ‘sociaalcultureel?’


Sociaal-culturele vraagstukken (=dagelijkse
leven).
Hoe kijken mensen aan tegen:
◦ Veranderingen in het centrum
◦ Integratie- en welvaartsverschillen
◦ Houding ten opzichte van hoogbouw
◦ Hoe kijken mensen aan tegen hoogbouw?
Wat vind jij van hoogbouw?
 Hoe kijkt de politiek hierna?
ZuidasDok





Circa 1200 meter van de Ringweg A10 en alle sporen
zullen ondergronds verdwijnen.
Aanleg autotunnelsautotunnels aangelegd. Boven op de
autotunnels komt geen bebouwing  explosiegevaar
Afrgraven huidige A10
Aanleg metro - en treintunnels aangelegd.
De hoogste bebouwing – tot 105 meter vanwege het nabije
Schiphol – komt te staan op de garagekelders.
ZuidasDok
A 10 &
spoorlijn
Hoe kijkt de politiek tegen deze
ontwikkelingen aan?
Zuidas: 'gouden mijl' of 'magic mile'
 Ligging nabij Schiphol
 ontwikkeling van kantoren en woningen aan de
Zuidas
 Investering van 15 miljard (veertig jaar) euro
kosten.
◦ Overheid: 25%
◦ Privaat (bedrijven en beleggers): 75%
Zuidas wordt een stad in een stad, met als kenmerk: een
compleetheid aan bebouwing en voorzieningen.
 Woningen (ca. 10.000, 22.000 inwoners)
 Werkgelegenheid:
◦ 25.000 nu
◦ 50.000 – 60.000 straks








Kantoren
Onderwijs
Winkelvoorzieningen
Designmuseum
Ziekenhuis
Theater
Horeca
Groenvoorzieningen

Steden trekken bepaalde groepen
mensen aan:
◦ Je ziet in de steden vaak veel jongeren en
allochtonen.
◦ ‘Oudere’ autochtonen vertrekken vaak
naar de suburbs of platteland.
◦ ‘Rijkere’ allochtonen doen dit ook.

Daardoor hebben niet alle steden
eenzelfde bevolkingssamenstelling.
Vaak zijn in de steden veel
etniciteiten, dit noem je
multiculturele steden.
 Rotterdam
 Den Haag






Verklaar waarom Marokkaanse en Turkse jongeren vaker in
de bijstand terechtkomen dan autochtonen jongeren?
Spreken slecht de taal
Presteren daardoor vaak slechter op school
Gaan vaker het criminele pad op/ of halen minder hoog
diploma
Waardoor hun kinderen weer minder kansen hebben
(laag opgeleiden die zelf slecht de taal spreken, dragen dit
vaak over).
Vaak speelt afwijzend gedrag ook een grote rol in de
problematiek van allochtonen jongeren.
(En uiteraard: omgeving)

Gentrification, wat is dat nu eigenlijk?


Na 1970 opnieuw belangstelling voor de stad.
(goedkope huizen, dicht bij het werk, met
hoog voorzieningenniveau).
Vooral aantrekkelijk voor alleenstaande,
studenten en kunstenaars.
Gentrification: “De invasie van oudere, centraal
gelegen arbeiderswijken, door huishoudens met
hogere inkomens die afkomen op het
karakteristieke en aangename van de minder dure
en goed gelegen woningen.”
(Upgrading van de wijk zonder inmenging van de
overheid)

Gentrification: “De
invasie van oudere,
centraal gelegen
arbeiderswijken, door
huishoudens met
hogere inkomens die
afkomen op het
karakteristieke en
aangename van de
minder dure en goed
gelegen woningen.”

Oranienburg strasse Berlin

Deze paragraaf gaat het ook over ‘goede’ en
‘slechte’ woonwijken. Wat maakt iets een
goede of slechte woonwijk?

Probleemgroep: ?
◦ Allochtonen en starters

Vaak in goedkope naoorlogse hoogbouw.

similar documents