adverbier ppt med øvelser

Report
Adverbier
- really
· alle paragrafhenvisninger er til BASICS
Adverbier
§ 158
Adverbier lægger sig til:

verber
she keeps her flat beautifully

adjektiver / participier
(tillægsform der fungerer som adjektiv)
he is awfully kind; the girls wore tightly belted waists

andre adverbier
he greeted me extremely warmly

hele sætninger
happily, Christmas is over soon
Opgave: find nu adverbierne i sætningerne i Basics, §158
Adverbier
§ 163
Vi kan inddele adverbier i 5 kategorier, alt efter deres
funktion i sætningen:
· tidsadverbier
–
handler om hvornår:
- suddenly, there was a knock at the door
· stedsadverbier –
handler om hvor:
- he is around here, somewhere
· mådesadverbier –
handler om hvordan:
- you should drive more carefully
· gradsadverbier –
handler om hvor meget; de fungerer forstærkende
og står altid foran det adjektiv eller adverbium de lægger sig til:
- it is a very bad idea; you behave extremely badly
· sætningsadverbier –
handler om hele sætningen
- luckily, they had all remembered their umbrellas
Opgave: lav nu øvelsen i Basics, § 163 D #1 (se næste slide)
Adverbier
§ 163
Tids-, steds- eller mådesadverbier – eller andet?
Hvilke forhold beskriver adverbierne i de følgende sætninger – der kan
være flere adverbier i hver sætning:
•
Charles, I really think you should drive more carefully.
•
I don’t think there’s anything of interest here.
•
She ran quickly towards the door.
•
Suddenly a shot was fired, and immediately afterwards everything
was completely quiet.
•
Locally, people talk a lot about the incident.
kilde Flemming Olsen: Basics, §163 D #1
Adverbier
§ 159
Danske adjektiver bøjes efter køn & tid:
en venlig mand; tre venlige piger; et venligt hus
Engelske adjektiver bøjes IKKE:
a kind man, two kind girls
Danske adverbier får tilføjet –t, men bøjes ikke:
han svarede mig venligt; de svarede mig venligt
Engelsk adverbier får tilføjet –ly:
he answered me kindly; they spoke kindly to the lost puppy
Adverbier
§ 159 & 160
Da både adjektiver og adverbier på dansk kan ende på –t, er
det ikke så nemt umiddelbart at se forskel:
et lykkeligt ægteskab (adj); de levede lykkeligt (adv)
Men da danske adjektiver bøjes efter køn & tid, kan du bruge
det når du skal afgøre om dit danske ord er et adjektiv eller
et adverbium:
Du sætter f.eks. substantivet i flertal:
-
hvis ordet ændrer sig – altså bøjes – har du et adjektiv:
et lykkeligt ægteskab; to lykkelige ægteskaber
-
hvis ordet forbliver ubøjet har du et adverbium:
han levede lykkeligt; de levede lykkeligt
Opgave: prøv nu at oversætte sætningerne i Basics, §159 B (se næste slide)
Adverbier
§ 159 & 160
Oversæt sætningerne – prøv at ændre sætningens opbygning , fx ved at
sætte substantivet i flertal, for at afgøre om du skal bruge adjektiv eller
adverbium – danske adjektiver bøjes, danske adverbier bøjes ikke.
Serious eller seriously?
Situationen er alvorlig; du ser alvorlig ud; jeg kan ikke tage ham alvorligt;
svar mig nu alvorligt; det er et alvorligt problem; mener du det alvorligt?
Hvorfor er I så alvorlige? Han er alvorligt syg.
Happy eller happily?
Det var en lykkelig løsning; de levede lykkeligt til deres dages ende; nu er
Ann lykkelig igen; ægteskabet var ikke lykkeligt; du ser lykkelig ud.
kilde Flemming Olsen: Basics, §159 B
Adverbier
§ 161-163
Subjektsprædikat & objektsprædikat er adjektiver altså omsagnsled til grundled / omsagnsled til genstandsled:
she felt helpless (= she was helpless)
they knocked him unconsious (= he was unconscious)
Sanseverber og andre verber, der omtrentligt kan erstattes af
‘to be’, fungerer også på denne måde - altså som et slags
‘lighedstegn’ – du skal derfor bruge adjektiv
the soup tastes awful (= the soup is awful)
it smells funny (=it is funny)
it doesn’t feel right (= it isn’t right)
Adverbier
§ 163
Opgave: lav nu øvelsen i Basics § 163 D #2, side 73
som er en opsamlende øvelse i adjektiv eller
adverbium
- se næste slide
Adverbier
§ 163
Adjektiv eller adverbium? Marker den korrekte form:
No more slow/slowly learners?
The kids who have an opportunity to use computers will have an
enormous/enormously advantage in the job market over those who are
unforunate/unfortunately enough not to have that opportunity. But how do we
make sure that all students have an equal/equally chance to learn? Computer
experts, teachers, and politicians agree that it’s going to be
increasing/increasingly important/importantly that people are able to use
computers in their daily/dailily work. But education experts agree that putting
more computers into the schools doesn’t automatic/automatically mean that
students will learn useful/usefully computer skills. It all depends on how
professional/professionally the schools use computers, and how good/well the
teachers are trained to use computers creative/creatively in the classroom. A
boring/boringly program can be just as unhelpful/unhelpfully as a
boring/boringly textbook. And, unfortunate/unfortunately, poor/poorly
schools cannot afford to send teachers to special/specially workshops, no
matter how interested/interestedly such teachers are to improve their own and
their pupil’s standard.

similar documents