PPP informatieavond 2013 Vervanging veld 3 v2

Report
Realisatie vervanging veld 3
zomer 2014
Veld 3 wordt door
Stadsdeel Nieuw-West
vervangen
Stadsdeel Nieuw-West:
Vervanging zomer 2013 in
meerjaren onderhoudsplan
Xenios:
Vervanging zomer 2014 om
semi-waterveld of waterveld
mogelijk te maken
Overwegingen (semi) waterveld
Voordelen:
 Meer breedte hockey op (semi)
watervelden
 Betere motorische ontwikkeling van
de jeugd
 Concurrentiepositie t.o.v. overige
verenigingen blijft gehandhaafd of
wordt verbeterd
 Attractiever spel om naar te kijken
met meer snelheid en tricks & skills
Nadelen:
 Meer druk op het speelrooster door
extra besproeiing bij bepaalde
weersomstandigheden
 Kosten aanleg
 Kosten beregening (ongeveer 3.000
per jaar)
Waarom nu?
Bij de overweging of veld 3
vervangen moet worden voor een
veld van hogere kwaliteit dan een
normaal zandingestrooid
kunstgrasveld, speelt een aantal
factoren een rol.
• Promotie Heren 1 naar 1ste klasse!
• Promotie Dames 1 naar 1ste klasse?
• Verwachte doorstroming
jeugdleden
• Nu of nooit?
• Huisvesting voor nog minimaal 10
jaar gewaarborgd
Indicatief kostenplaatje*
Semi-waterveld
 Aanleg veld
 Totaal
205.000 - 240.000
15.000
220.000 - 255.000
 Stadsdeel
 Eigen bijdrage Xenios
145.000
75.000 – 110.000
 Beregening
Waterveld
 Aanleg veld
 Totaal
310.000 - 370.000
15.000
325.000 - 385.000
 Stadsdeel
 Eigen bijdrage Xenios
145.000
180.000 - 240.000
 Beregening
* Prijzen zijn incl. BTW
Financiering Xenios
Semi-waterveld
 Vereist
 Ledenacties, obligaties, verkoop m2
 Subsidies, incl. Schipholfonds
 Contributie
 Rabobank*
75.000 – 110.000
Streven min. 75.000
Onbekend
Nihil
0 - 30.000
Waterveld
 Vereist
 Ledenacties, obligaties, verkoop m2
 Subsidies, incl. Schipholfonds
 Contributie
 Rabobank*
180.000 - 240.000
Streven min. 80.000
Onbekend
Bij voorkeur nihil
100.000 - 175.000 of minder indien mogelijk
* Rabobank heeft maximaal 175.000 toegezegd tegen een indicatieve rente van 5-7%
Gewenst scenario
Waterveld van keus
 Vereist
 Stadsdeel
 Eigen bijdrage Xenios
 1/3 regeling
 Ledenacties, obligaties, verkoop m2
 Contributie
 Rabobank
 Eigen bijdrage Xenios
325.000
-/-145.000
180.000
60.000*
Streven min. 75.000*
15.000
30.000
180.000
* Indien vereist, zal Rabobank gevraagd worden deze bedragen voor te financieren
Overige informatie
 Stadsdeel schrijft aanbesteding uit
 Start aanleg na seizoen 2013/2014
 Oplevering voor start seizoen 2014/2015
 Eigen bijdrage Xenios dient na oplevering te worden voldaan
 Waterveld commissie o.l.v. Fred Feijen begeleidt aanleg
Vragen?
Stel ze nu!
Of mail naar [email protected]

similar documents