8.2 Kontant varekøb og varesalg

Report
8.2 Kontant varekøb og varesalg
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
8.2. Kontant varekøb og varesalg
En simpel distributionskæde for et par støvler.
Friis
Fashion SHOE indkøber støvlerne fra Friis Sko.
Fashion SHOE videresælger støvlerne til forbrugeren.
I de følgende eksempler forudsættes det,
at Fashion SHOE køber og sælger kontant.
8.2. Kontant varekøb
Kontant køb af varer til videresalg (handelsvarer).
Hvilke konti skal bruges?
12110: Varelager
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
Købsfaktura fra Friis Sko:
Beløb
10 par støvler, model Spring a kr. 200
kr.
2.000
+ moms
kr.
500
I alt
kr.
2.500
Beløbet er taget i kassen.
Kredit
8.2. Kontant varekøb
Hvordan skal varekøbet registreres?
12110: Varelager
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
(Saldo)
(Saldo)
2.000
500
12310: Kasse
Kredit
Debet
(Saldo)
2.500
Købsfaktura fra Friis Sko:
Beløb
10 par støvler, model Spring a kr. 200
kr.
2.000
+ moms
kr.
500
I alt
kr.
2.500
Beløbet er taget i kassen.
Kredit
8.2. Kontant varekøb
Hvad er der sket med de tre konti?
12110: Varelager
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
(Saldo)
(Saldo)
2.000
500
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Varelageret bliver nu
endnu større.
Kredit
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Tilgodehavendet hos
SKAT bliver nu endnu
større.
12310: Kasse
Debet
Kredit
(Saldo)
2.500
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Kassebeholdningen
bliver nu mindre.
8.2. Kontant varesalg
Kontantsalg ifølge kassestrimmel.
Hvilke konti skal bruges?
1100: Nettoomsætning
Debet
Kredit
14262: Salgsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
Kontantsalg ifølge kassestrimmel
Beløb
Varer
kr.
20.000
+ moms
kr.
5.000
I alt
kr.
25.000
Kredit
8.2. Kontant varesalg
Hvordan skal varesalget (omsætningen) registreres?
1100: Nettoomsætning
Debet
Kredit
14262: Salgsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
(Saldo)
(Saldo)
(Saldo)
20.000
5.000
25.000
Kontantsalg ifølge kassestrimmel
Beløb
Varer
kr.
20.000
+ moms
kr.
5.000
I alt
kr.
25.000
Kredit
8.2. Kontant varesalg
Hvad er der sket med de tre konti?
1100: Nettoomsætning
Debet
Kredit
14262: Salgsmoms
Kredit
Debet
(Saldo)
(Saldo)
(Saldo)
20.000
5.000
25.000
Kontoen er en indtægt
og har en kreditsaldo.
Omsætningen bliver
nu endnu større.
Debet
12310: Kasse
Kontoen er et passiv
og har en kreditsaldo.
Butikkens gæld til
SKAT bliver nu endnu
større.
Kredit
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Kassebeholdningen
bliver nu endnu større.
8.2. Kontant varekøb og varesalg
Du har nu lært om registrering af:
 Kontant køb af varer til videresalg
(handelsvarer)
 Kontant varesalg.
Video:
Thaysen/Christensen:
 Varesalg
Selvrettende opgave:
Registrering af kontant varekøb og varesalg

similar documents