Teknik och fortbildning till lust och leda Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad 12.4 2008 Bakgrund        Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år Samtidigt inom.

Report
Slide 1

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 2

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 3

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 4

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 5

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 6

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 7

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 8

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 9

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 10

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 11

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 12

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 13

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 14

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


Slide 15

Teknik och fortbildning
till lust och leda
Ulrica Taylor
Österbottens språklärarförening
Kristinestad 12.4 2008

Bakgrund









Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA
Forskarstudier – flerformsundervisning
Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och
medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.
Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten,
Handkonst, eForum, Nordisk resursplats
Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012
UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens
fortbildning

Internet =
informations-/resurskälla









färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se
Bilder: Images of England, Heritage Explorer,
Animation Factory
Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC
News, Breaking News English, History for kids
Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge
Dictionary
Grammatik: Resursplatsen
Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum
Elektronisk litteratur: Starfall
Språk: BBC Learning English, Languages

Internet =
informations-/resurskälla










Encycklopedier: Wikipedia
Ljud: Musik, radio
Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen,
Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English,
Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och
webb, The Language Menu
Användning av sökmotorer
Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren:
onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i
engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala
verktygslådan, CFL
Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”),
Peppi Taalas

Tekniken – ett verktyg















E-post
Webbsidor – information och material till studerande
Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande /
studerande emellan
Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera
Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs,
Spreadsheets, Writely.com
Podsändningar Swecasters, Podradio.nu
Dela på ljud och pod-casts Odeo.com
mp3-spelare
Dela på filmer Youtube Teachertube
Gör presentation tillsammans Zoho
Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid
Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

Tekniken - ett verktyg forts.










HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide
Puzzlemaker
Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager,
Openmind, Inspiration 8
Glosor.eu, Glosboken
Bloggar
> bokcirkel, projektplattform, portfolio
> Skolblogg, klassblogg, lärblogg
Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar,
Språkmakargatan – Liza Greczanik
Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar
Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

Tekniken - ett verktyg forts.









Bygg upp community www.elgg.net
Dialang – nivåtest
Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT,
Blackboard)
Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet
Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek –
favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller
ma.gnolia
Smartboard – kombination av många funktioner
(Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

Teknik i klassrummet











De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd,
kultur, hörförståelse, lexikon, korsord
Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize
Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de
studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå
Webquest
Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)
De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet
Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon
stad
De studerande presenterar något tema de har forskat kring i
dataklassen / dataprojektor
”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

Flerformsundervisning








Kombination av när- och distansstudier
Jobbar med Internet under distansstudieperioden – närstudier: muntlig kommunikation
Inlärningsplattformer
Distansuppgifter
Skapa autentiska situationer
Lärarrollen?

Distansundervisning







ENDAST distansstudier
Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand
Internetbaserade övningar +
inlämningsuppgifter
Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare –
studerande
Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via
MSN/Skype

Varför teknik i undervisningen?












Variation
Individanpassning
Närmare koppling till elevernas värld
Autentiska texter, autentisk kommunikation
Möjlighet till självstyrd inlärning
Motiverande
Utrymme för kreativitet
Aha-upplevelser
Kollaborativt lärande
Undersökande arbetssätt

Villkor för att IT ska kunna användas positivt
som stöd för elevernas lärande
(Mikael Alexandersson)










Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan
– Hur koppling till skolans mål?
Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen
Kompetensen är kollektiv
Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera
dator och program
Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan
över ämnesgränserna
Skapar långsiktiga strategiska strukturer
Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt
Man kan motverka och hantera driftsstörningar

Hur påverkar tekniken
undervisningen?




BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av
lärandet med stöd av IT går långsammare än man
väntat sig > Next Learning Generation
Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:








Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt,
informationssökning
Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram,
PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor
på webben
Endast ett fåtal gör mera än så

Case: Kungsgården
Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

Fortbildningen då?




Oftast teknikfokuserad
Pedagogiken?
Mervärde?

Hur fortbildning?


Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder
 Fördelar/nackdelar




Hur skulle det se ut i en idealsituation?
Mängd?
 Arrangemang?
 Innehåll?




Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om
den nya tekniken?


similar documents