NU SMUC 2014

Report
3 Tesla, från idé till
verklighet i
NU-sjukvården
Vilka är vi?
Ann-Christin Frendius, radiolog
Kamran Shebani, röntgensköterska
Peter Nilsson, radiolog
3 Tesla, från idé till
verklighet i
NU-sjukvården
NU-Sjukvården?
NU-Sjukvården
NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), Trollhättan.
Uddevalla sjukhus.
NÄL + Uddevalla
NU-Sjukvården
NU-sjukvårdens sjukhus
NÄL i Trollhättan
Uddevalla Sjukhus
Lokalsjukhusen i Lysekil,
Strömstad och Bäckefors
NU-Sjukvården
Trollhättan
Uddevalla
Lokalsjukhusen i NUsjukvården
NU-sjukvårdens sjukhus
Förvaltning/presentationens namn
NU-sjukvårdens upptagningsområde
och dess kommuner
•Området har cirka 270 000
invånare
NU-sjukvården är en del av
Västra Götalandsregionen.
År 2011, strategiska
medel för en 3T
maskin
Men var skall den placeras?
NU-sjukvårdens organisation
NÄL
Akutmottagning
Medicin
Kirurgi inkl. trauma
Kärlkirurgi
Barn
Neurologi
Gyn
ÖNH
Infektion
NU-sjukvårdens organisation
Uddevalla sjukhus är
inriktat mot mer
planerad vård
Ett undantag…
Ortopedi, inkl.
akutmottagning
Urologi
MÄVA
Palliativa
Ögon
Dagkirugi
Akuta sjukhuset
Elektiva sjukhuset
Förväntade användningsområden
Minska MR-köerna
Ortopediska undersökningar
Prostata
Bröst
Övriga undersökningar
Forskning
Produktionen innan 3T
Inom NU-Sjukvården år 2012 gjordes totalt 180 000
radiologiska undersökningar
7500 MR undersökningar fördelat på 2 MR-kameror
Produktionen innan 3T
På akutsjukhuset NÄL: 1.5T
Akut Neurologi
Akut Buk- och kärlkirurgi
MR Barn i narkos
MR Hjärta
Produktionen innan 3T
På elektiva sjukhuset i Uddevalla: 1.5 T
Ortopedi, akut och poliklinisk
Kirurgi, poliklinisk
Neurologi, poliklinisk
Akuta sjukhuset?
Elektiva sjukhuset?
Generell titel
Var placerar vi en 3T kamera?
Ledningens bedömning:
Köras mest effektivt på det elektiva sjukhuset utan
störning av för många akuta undersökningar.
3T kameran förväntades användas framför allt
inom Urologi och Ortopedi
3T goes to…
Uddevalla Sjukhus
.
Lagen om offentlig upphandling!
Upphandlingen
Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn
Kunskapar
Skriver kravspecifikation
Annonserar
Tar in anbud
Möte med leverantörer som presenterar anbudet
Referensbesök
Tillgivningsbeslut
Överklagansfrist,10 dagar
Tecknande av avtal
Upphandlingen
Tre radiologer
Tre röntgensjuksköterskor
Två fysiker
En tekniker
En inköpare
Upphandlingen
I vår kravspecifikation:
Vi ville ha topputrustad MR kamera för all slags
undersökningar…
( förutom MR hjärta och perifer angio )
Upphandlingen
Tre referensbesök
Inköparen blev en mycket välundersökt studiepatient
Förvalda sekvenser gjordes på varje maskin och lagrades
på CD
Upphandlingen
Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn
Kunskapar
Skriver kravspecifikation
Annonserar
Tar in anbud
Möte med leverantörer som presenterar anbudet
Referensbesök
Tillgivningsbeslut
Överklagansfrist, 10 dagar
Tecknande av avtal
1 År
Ombyggnation.....
Lyftet…
Lyftet…
Våra spolar
Installation…
Dåläge
Samma organisatoriska enhet och chefer
Gemensamt bildarkiv
Samma RIS och PACS
Dåläge
Två sjukhus
Olika inlogg, olika listor
Olika scheman
Olika MR protokoll
Förberedelser
Regelbundna möten oktober 2012-mars 2013
Förutsättningar
Gemensamma protokoll
Gemensamma listor
Gemensamt schema
Förutsättningar
Gemensamma protokoll
Remiss
Gemensamma listor
Gemensamt schema
MR1 MR2 MR3
Förväntningar
Nya undersökningsmöjligheter:
Prostata spektroskopi/perfusion
Hjärna spektroskopi/perfusion
Perifera nerver
Helkropp
Bröst (med punktion)
MR spectroskopi/perfusion
Spectroskopi – Visar protonernas kemiska omgivning i
vävnader.
Perfusion – Visar förändringar i blodflödesparametrar i
vävnad, ex blodflöde och blodvolym.
Hjärna:
Spectroskopi: Skilja mellan abscess och tumör
Perfusion: Skilja mellan recidiv av tumör och strålnekros
Prostata:
Skilja tumör från normal vävnad
Förväntningar
Nya undersökningsmöjligheter:
Prostata spektroskopi/perfusion
Hjärna spektroskopi/perfusion
Perifera nerver
Helkropp
Bröst (med punktion)
Förväntningar
Fler undersökningar?
Förberedelser
Arbeta fram gemensamma MR protokoll
Bestämma vad köra på 3T
Verklighet
Gemensamma protokoll
Gemensamma listor
Gemensamt schema
Verklighet
Gemensamma protokoll: mars 2014
MR
Verklighet
Gemensamma protokoll
Gemensamma listor och gemensamt schema
Idag på 3T
Alla ”vanliga” undersökningar
Prostata
Småskelett, armbåge och axel med labrumskada
MR tunntarm
Flash T1 m gad cor
T2 Haste cor
MR tunntarm
T2 trufi cor
T2 trufi cor
Verklighet
Prostata spektroskopi/perfusion
Hjärna spektroskopi/perfusion
Perifera nerver
Helkropp
Bröst (med punktion)
Vad tycker vi är bäst?
Generell bildkvalitetsförhöjning
Alla angiografier blir betydligt bättre
Muskuloskelettala us
Prostata inkl DWI
Hjärnor
Alla undersökningar med kontrast
Halskärlsangio 1,5 resp 3T
Vad tycker vi är bäst?
Generell bildkvalitetsförhöjning
Alla angiografier blir betydligt bättre
Muskuloskelettala us
Prostata inkl DWI
Hjärnor
Alla undersökningar med kontrast
Trans PD fatsat
T2 sag
T2 sag
MR Ländrygg
1.5T, T2 tra
3T, T2 tra
PD fs sag
PD fs sag
Någon skillnad mellan 1.5 T och 3 T?
MR Bröstrygg
1.5 T
3T
1.5T
3T
Vad tycker vi är bäst?
Generell bildkvalitetsförhöjning
Alla angiografier blir betydligt bättre
Muskuloskelettala us
Prostata inkl DWI
Hjärnor
Alla undersökningar med kontrast
Prostata
T2 trans
B1400
Fallpresentation
Önskad us: MR Prostata
Frågeställning: Förändringar i prostata? Genomväxt genom
kapsel? Lymfkörtlar i lilla bäckenet?
Remisstext: Patient med nyupptäckt liten cancer i prostata
med förhöjt PSA, 33. Positiv biopsi från centrala zonen i
prostata.
T2 tra
Diffusion b1400
ADC
Dynamisk kontrast
Fallpresentation
MR prostata utan och med kontrast:
”Till höger om medellinjen i prostatas mellersta- kraniala del
finns ett oregelbundet avgränsat område som i tvärsnitt
mäter 2 x 2.5 cm och 2 cm i kraniocaudalt. Såväl T2
sekvens, diffusion och dynamisk kontrast talar för
malignitet. Lateralt åt höger i tumörområdet finns
misstanke på mindre kapselgenombrott.
Inga patologiska körtlar i närområdet, inguinalt eller iliakalt”.
Fallpresentation
Radikal prostektomi där vävnadsprovet korrelerade med
MR-fyndet med malign tumör på 2.5 cm, diskret överväxt
vid kapseln med ingen växt vid resektionsytorna.
- Acinärt adenoncarcinom.
Vad tycker vi är bäst?
Generell bildkvalitetsförhöjning
Alla angiografier blir betydligt bättre
Muskuloskelettala us
Prostata inkl DWI
Hjärnor
Alla undersökningar med kontrast
Erfarenheter från projektet
Vad var bra?
Vad var mindre bra?
MR i NU
Slutsatser
En arbetshäst med bättre bildkvalitet
Potential för bildkvalitetsutveckling
Bra ergonomi för personal och patient
MR-kön konstant
Mer läkartid behövs för metodutveckling
MR 3 Tesla, från idé till
verklighet i
NU-Sjukvården
MR 3 Tesla, från idé till
verklighet i
NU-Sjukvården
Tack för oss!

similar documents