Presentatie Verleden en NU

Report
Verleden en nu
Hoe is dat
begonnen?
HOE IS DE
RELATIE
BEGONNEN
Cornelius Haga
(1578-1654)
Cornelis Calkoen
(1696-1764)
Nederland telt 17 miljoen inwoners
1,5 miljoen Westerse
1,9 miljoen niet Westerse
389.000 Turken
356.000 Marokkanen
345.000 Surinamer
141.000 Antilliaanse
Dubbele nationaliteit
1e generatie 60%
2e generatie 85 %
Gemiddelde kindertal
Turks
Autochtone
1996
2010
2,53
1,47
1,99
1,82
Gemiddelde leeftijd van de moeder
1990
Turken
Autochtonen
22,4
27,9
2010
26,4
29,5
Instroom hoger onderwijs
Turken
Marokkanen
1995
18%
22%
2010
41%
41%
Diploma
Turken
Marokkanen
Autochtonen
2003
48%
55%
70%
2010
54%
51%
71%
Werk:netto arbeid participatie
Turken
52%
Marokkanen
48%
Antilliaanse
57%
Autochtonen
69%
Werkloosheid
Turken
11,3%
Marokkanen
14,6%
Antilliaanse
12,5%
Autochtonen
4,5%
Ondernemerschap
Turken
7,0%
Marokkanen
4,0%
Surinaams
4,7%
Van 30.000 naar 70.000 ondernemers
Autochtonen
7,1%
Uitkering
Bijstand
WW
Arbeidsongeschiktheid
Turken
Marokkanen
Antilliaanse
9%
14%
11%
3%
3%
4%
11%
9%
5%
Autochtonen
2%
2%
7%
Wonen :Koophuis
Turks
Marokkaans
1998
15%
2006
26%
2009
30%
3%
16%
15%
Surinaams
23%
33%
36%
Autochtoons
53%
60%
62%
1960-1970
gastarbeiders
1970-1980
buitenlanders
1980-1990
migrant
1990-2000
medelanders
2000 en later
Mensen met
aanpassingsproblemen
1960-1970
Door familieleden en kennissen
1970-1980
Door coöperatieven
1980-1990
Door banken en bankieren
1990-2000
Door oplichters die zich voordeden als
Islamitische holdings
2000 en later
De meeste mensen hebben hun
spaartegoed verloren en hebben nu
moeite met het rond komen
1960-1970
Heim/Internaat
1970-1980
Pension
1980-1990
In getto’s die afkomstig zijn van de Tweede
Wereldoorlog
1990-2000
Getto’s
2000 en later
Meren deels in achterstandswijken en een
kleine gedeelte in eigen woningen
1960-1970
Zo sterk als staal
1970-1980
Een rollende steen
1980-1990
Zo zacht als aluminium en
nog werkzaam
1990-2000
Zo moe als een maai
2000 en later
Verzorging nodig

similar documents