Leerlingen geven elkaar les. Nu is er niet één docent

Report
Van uitleggen leer je het meest
Ervaringen met leerlingen laten uitleggen bij het
vak muziek.
Waar een studiedag toe kan leiden!
Aandachtspunten
• Kinderen praten meestal zacht. Daarom is
het handig om ze dicht bij elkaar te laten
zitten. Dat kan in het muzieklokaal. Daar
zitten de leerlingen op krukken en is er een
vrije ruimte bij het bord.
• Als leerlingen iets zeggen, is de kans groot
dat leerlingen die achter hen zitten ze niet
horen. Als de leerling bij het bord gaat staan
en tegen de klas praat, verstaan de anderen
het wel.
• Foto leerlingen die dicht bij elkaar zitten.
Zo zijn we begonnen:
• Brugklassers krijgen in de tweede les deze
vraag: Wie snapt hier iets van?
Bespreek eerst de manier van lesgeven van de
jonge docent. Per klas maakte ik dit type tabel.
Wat doet een docent?
Wat kan een docent beter
niet doen?
• Duidelijk praten
• Iets volledig uitleggen
• Niet voor het bord gaan
staan.
• Kijk het publiek aan.
• Lachen om zichzelf
De vakinhoudelijke kwaliteit van
de uitleg kan nogal verschillen.
Goede uitleg
Onjuiste uitleg
• Met goede uitleg is
iedereen blij. De jonge
docent beantwoordt ook
vragen.
• Klassen waar dit soort
kennis aanwezig is, gaan
daarna snel door de stof.
• Tja, zo was er iemand die
het “do re mi systeem” ging
uitleggen maar de “do” niet
op de goede plaats liet
beginnen.
• Er was iemand die meende
dat de G op de onderste lijn
van de notenbalk zit.
• Klassen waar dit gebeurt,
lopen al snel achter.
Hoe voorkom je onjuiste
uitleg?
Bord op freeze. PowerPoint
op de achtergrond.
Tweede PowerPoint waarmee
leerlingen hun kennis kunnen
testen.
• De docent heeft over het
onderwerp een “Uitleg
PowerPoint” gemaakt met
de correcte informatie.
Als duidelijke is dat een
leerling onjuiste
informatie doorgeeft,
zoekt de docent de juiste
dia en haalt het bord van
freeze.
• De docent stelt de
informatie uit de “Uitleg
PowerPoint” ook
beschikbaar in de vorm
van een “Test
PowerPoint”. Hierin ziet
de leerling eerst dia met
een vraag. Dan een dia
met het antwoord.
Is het haalbaar om leerlingen
uit te laten leggen?
• Zowel ikzelf als de leerlingen
vinden het zelf uitleggen leuk
om te doen. Bovendien leren
we nu allemaal.
• De docent ziet wat de
leerlingen niet goed uitleggen
en kan dit herstellen.
• De docent ziet allerlei valkuilen
bij de uitleg van de leerlingen
en verwerkt deze in de “Uitleg
PowerPoint”.
• De leerlingen krijgen de kans
om hun kennis te etaleren.
• De uitleg door leerlingen
wisselt de docent af met
het toepassen van de
zojuist opgedane kennis.
Bij de muzieklessen
passen de leerlingen hun
kennis toe op de
instrumenten.
• Als de leerlingen echt
begrijpen hoe iets in
zijn werk gaat, gaan ze er
thuis mee door!
Wat is er veranderd?
Oude situatie
Nieuwe situatie
• Een docent en dertig
leerlingen.
• 31 docenten!
• De hoeveelheid lesstof die
ik nu kan behandelen, is nu
veel groter. Allen al in het
eerste blok leren ze bij
muziek: zingen, notenlezen,
pianospelen, gitaar spelen,
en handzingen! Bovendien
leren ze een ingewikkelde
ritmetest.
Een voorbeeld van een PowerPoint die de docent achter de
hand heeft tijdens de uitleg van leerlingen.
Uitleg- en Test PowerPoint over het notenschrift
http://elo.rapucation.eu/methode/notenschrift

similar documents