10_afslutning_bbgrundkursus_lotte_ge_11_2_2014

Report
Afslutning – studienet og videre forløb
Lotte Lindgaard Andersen
Studienet
•
•
•
•
Sådan fungerer Studienet
Sådan får du adgang
Hvad indeholder Studienet?
Vigtig information om opgaver til Fagkurser
2
Studiesite
EFTER GRUNDKURSET FÅR DU ADGANG TIL STUDIESITE.
HER FINDER DU: VEJLEDNING OG ØVRIGE MATERIALER, DER VEDRØRER
RÅDGIVER.
FOR HVERT FAGKURSUS LIGGER DER EN RÆKKE MATERIALER.
Selv – test
Litteraturliste
Kursusoplæg
Opgave
UDDANNELSEN TIL
Få fornemmelse af dit
niveau
Inspiration og læring
Omfanget af kurset /
opgaver
8 timer til løsning af
fagmoduler
3
BEDREBOLIG
Studienet
BEDREBOLIG-UDDANNELSENS
•
•
•
WEBSITE
Studienet er BedreBolig-Uddannelsens website, som du får adgang
til via din almindelige internet-browser
Du får tilsendt et link til Studienet
https://studienet.via.dk/sites/bedrebolig_uddannelse/SitePages/Startside.aspx
Du får også tilsendt et brugernavn og et password, som du skal
bruge for at få adgang til Studienet
4
Paradigma til BedreBolig nu
på studienet
5
6
7
8
Studienet
ADGANG
•
•
•
•
•
•
TIL MATERIALER, SELVTESTS OG OPGAVER
Kursusmaterialer (Slides til undervisningen)
Selvstudiematerialer (artikler, links, litteraturlister)
Selvtests i forhold til de tre fagkurser (Installation, VE-anlæg og
Klimaskærm)
Opgaver (On-line opgaver, som du skal løse for at bestå de
fagkurser, som du ønsker at gennemføre som selvstudium)
On-line opgave, som du skal løse for at bestå modul 2 prøven
Materialer, som du skal medbringe til modul 1 prøven
9
Litteraturliste og materiale
Indlæg
Powerpoint
Primær litteratur
–links, evt. med sidetal
Primær litteratur
Pdf.
3.Værktøjer og
dokumenter
v/ Videncenter for
Energibesparelser
Ligger on-line Værktøjer og skabeloner, som eks. BedreBoligefter 24. jan.
plan, budget, tjekliste etc. Oploades løbende.
Handsout 20 og
23. januar.
BedreBolig plan udkast
Ligger on-line efter 24.
jan.
Handsout 20 og 23.
januar.
3.Målgruppeforståelse og
motivationsfaktorer
v/ Lotte Lindgaard
Andersen, Grøn
Erhvervsvækst
Ligger on-line
efter 24. jan.
Handsout 20 og
23. januar.
Statens
Byggeforskningsinstitut,N
etværk for
Energirenovering, 2013 :
Incitamenter og
virkemidler til fremme af
energirenovering
SBI, 2009-5, Potentielle
energibesparelser i det
eksisterende byggeri
Bygningsstyrelsen, 2013,
Analyse af praktiske
erfaringer med
energirenovering af
bygninger i fire
bygningssegmenter,
udarbejdet af Niras
SBI, 2012:09
Task Force. Netværk for
Energirenovering:Indsa
mling og ræsentation af
eksisterende
kerneviden
om energi-renovering
af eksisterende
bygninger
Statens Byggeforskningsinstitut, 2013,
Sammenhæng mellem energimærkning og
salgspris, Netværk for energirenovering, SBi
2013:06
http://www.sbi.dk/miljo-ogenergi/energibesparelser/bedreenergimaerkning-bedre-pris.-netvaerk-forenergirenoveringole-michael/sbi-201306/at_download/file
Bolius Boligejeranalyse 2013, Bolius,
Boligejernes Videncenter, TNS, Gallup, nov.
2012
http://www.bolius.dk/hvad-bekymrerboligejerne-mest-3415/
10
Baggrunds-litteratur
SBI, 2009-6,
Virkemidler til fremme
af energirenovering
Grøn Erhvervsvækst,
2013, Styr på energien,
Hvad nu?
•
•
•
•
•
•
Bestået – ikke bestået grundkursus
Besked dagen efter grundkursus
Nu følger selvstudie eller fagkurser, som skal beståes
Eksamen – mundtlig plus skriftlig opgave – BedreBolig plan
Diplom
Certificering
•
TAK FOR I DAG OG HELD OG LYKKE FREMOVER
11
Tak for i dag

similar documents