schuldhulpmaatje

Report
Welkom!
SchuldHulpMaatje wordt
mede mogelijk
gemaakt door :
Hoop en daden!
Er zijn…. als mens…
Voor die ander in nood
27% van de Nederlandse huishoudens
heeft momenteel financiële problemen!
•
•
•
•
Momenteel met ca. 1000 maatjes
Gestart in 2010/11
Nu op 43 plaatsen in Nederland
Hebben we samen in aanvang al meer dan
2500 mensen kunnen helpen!
•
•
•
•
•
Van wie, voor wie, waar en wanneer?
Wat doet de organisatie SchuldHulpMaatje?
Hoe starten we een lokaal project
Resultaten
Waarom SchuldHulpMaatje?
Project Alliantie SchuldHulpMaatje:
Krachtenbundeling van
Christelijke Organisaties en 99% van alle kerken
Landelijk ondersteund door
Christelijke professionals en
netwerken*
*
* met NEN 8048 Gecertificeerde
schuldhulpverleners
*
Wat doet
de organisatie SchuldHulpMaatje?
• Géén cursus
• Géén activiteit
• Niet alleen thuisadministratie
• Wél Samenwerkingsverband van plaatsen waar
blijvend goed opgeleide maatjes zijn
• Helpen om te helpen: gezamenlijke werkformule voor:
• Hulp Voor, Tijdens, Na Financiële probleemsituaties
• Hulp zonder beperkte duur bij gedragsverandering
rondom geld
Voor Iedereen die hulp zoekt
Wat betekent een
Gecertificeerd Maatje?
Begeleidingsperiode:
Portemonnee-lijn:
Preventie fase
•De schaamte voorbij
•Achter de voordeur
•Op vindplaatsen aanwezig
•Preventie, vroegsignalering
•Hulp op kruispunten
•Mentale steun
•Spiegel: crisisbudget
• Analyse & voorsorteren op
professionele hulpverlening
•Voorkomen door crisisinterventies
• Onderwijs
• Optie: Administratie op orde
• Advies van mens tot mens
Schuldhulp fase
Prof.
hulp
•Geestelijke verzorging
• Voorkomen uitval
•Tijd om Er te zijn …
• Praktische hulp
Preventie/Nazorg
fase
• Leven op de rails
• Mentale steun en
• Geestelijke verzorging
• Spiegel: Toepassing van
het geleerde
• Nazorg
• Coaching
• Verandering van
denken
•Terugblik en
•Voorkomen herhaling
•Praktische hulp
- 4 project pijlers: daarna start
- 4 stappen voor de start
- Landelijke Netwerkformule
4 project pijlers:
daarna start
1. Samenwerkende werkgroep minimaal 3
Kerken: intentieverklaring
2. Deskundig lokaal coördinator vanuit kerken
3. Samenwerkingsverklaring met Burgerlijke
Gemeente
(heeft eigen contactpersoon/coördinator)
4. Financiën
4 stappen voor
de lokale projectstart
•
•
•
•
Informatie ( materialen, bijeenkomsten)
Intentieverklaring
Start: samenwerkingsovereenkomst
Handboek en stappenplan
2012 : LANDELIJK 50 LOKALE
PROJECTEN
Kerkelijke
VrijwilligersNetwerken
Mobiliseren
+
schuldhulp
Expertise
Trainingcoaching
=
Deskundige
vrijwilligers
Preventie/
hulp/
nazorg
Cliënten
LC
Kerken
COORDINATIE
LC
Gemeente
Burgerlijke
gemeente
Betrouwbare
(Schuld)
hulp
Organisaties
NVVK
Divosa
KBvG
Ombudsman etc.
Landelijke Netwerkformule
• Cursus (3-daagse, door professionals) , opleiding
coördinatoren:
Organisatie Leidersdagen voor besturen en coördinatoren
• Jaarlijkse Hercertificatie
• Nieuwsbrieven Maatjes/Coördinatoren
• www.schuldhulpmaatje.nl
• Intranet : alle hulpmiddelen voor maatjes en coördinatoren
• Gezamenlijke Fondswerving
• Gebruik van Merkbekendheid SchuldHulpMaatje
• Instructiedagen voor nieuwe plaatsen
• www.uitdeschulden.nu voor preventie toeleiding,
koppeling
• Organisatie kennisnetwerk groepen vanuit 22 locaties :
Innovatie, Toerusting, Versterking.
o.a.beschikbaar:
Postcode Preventie Aanpak(PPA)
tools voor preventie- en clienten
toeleiding
Op
wijk
Wijkniveau
(toekomstige) Probleem
gebieden
Straatnaam
Falklanddreef
Patagoniedreef
Van Hoornekade
Huis Te Zuylenlaan
Rooseveltlaan
Trumanlaan
Rooseveltlaan
Magelhaenlaan
Spinozaplantsoen
Graadt van Roggenweg
Kanaalstraat
Pahud de Mortangesdreef
Dommeringdreef
Bakhuizen vd Brinkstr
Petemoederslaan
Enthofstraat
Burgemeester Norbruisln
Burgemeester van Tuyllkd
Slotemaker de Bruinestr
Ebrodreef
Dorbeendreef
Plaats
Ankaradreef
Yokohamadreef
Pagodedreef
Topaaslaan
Jeanne d'Arcdreef
Maria Theresiadreef
Maria van Hongarijedreef
Klipspringerdreef
Ivoordreef
Kasaidreef
Oranjerivierdreef
Straat
Ondersteuning in preventie
activiteiten
• Actuele kennis: mensen met betalingsproblemen op
wijknivo /postcode
• Benadering via flyer …
• ..Of benadering via specifiek wijkgerichte google adwords
campagne :
• toeleiding naar LOKALE website www.uitdeschulden.nu
• Zelfhulptests internet, spreekuur(optie)
hulpgroepen( i.o.)
• Indien gewenst: Via hulpknoppen website doorgeleid naar
locaal coördinator
• Lokaal coördinator doet intake en koppelt aan gemeente of
aan een maatje
Kengetallen PPA Test
Amersfoort
•
•
•
•
•
•
1 maand
100.000 keer getoond
284 kliks
25% uit rode preventiewijken
Gemiddeld bekeken pagina’s: 3,4
Nieuwe bezoekers op website: 93%
Kengetallen PPA Test
Amersfoort (1)
•
•
•
•
•
•
284 kliks bezoek Hoofdmenu website:
Knop ZELFHULP (tests*) 13%
Knop heb ik hulp nodig (test)12%
Knop hoe helpen we (toeleiding)9%
Knop wie helpen we 13%
Toeleiding naar coördinator voor maatje: 3p
• Links naar bekende niet commerciele info sites
Nibud, zelfjeschuldenregelen,…
Wat levert goede gemeentelijke
schuldhulp op?
Regioplan en dr. N. Jungmann, Delft:
• € 1,= in gemeentelijke schuldhulpverlening is
€ 2,40 besparing in andere domeinen
PLUS:
• 1 euro in SchuldHulpMaatje is 3 euro
Social Return On Investment (SROI)
Oikos (Lelystad)/ gemeente Amersfoort/gemeente
Tilburg:
• Van 30% naar 70% slagingskans in saneringstraject
“Prijslijst”:
wat levert voorkomen op?
Voorkomen van o.a.:
Prijs :
• Dagvaarding Rechtbank € 220,= t/m € 717,=
• Kosten huisuitzetting: € 5850,= tot € 10.000,=
• Kosten verblijf Crisisopvang:
€ 14.190,=
• Kosten op straat/dakloos:
€ 43.140,=
• Kosten afsluiten gas/water/licht: €
790,=
Voorbeeld:
Projectresultaten Leiden (7mnd)
• Resultaten SHML
• Tot en met 30 september 2012 heeft SHML 59 aanmeldingen voor hulp
gehad
• 3 Personen hebben we niet kunnen helpen of zijn doorverwezen naar een
andere organisatie
• 56 Personen zijn een traject ingegaan met SHML
• Voor deze personen geldt dat:
• 35 zijn gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje, waarvan er 2 na begeleiding
van een Maatje zijn afgerond
• 8 staan in de wacht voor verdere intake en/of een SchuldHulpMaatje
• 2 is door SHML beëindigd vanwege de problemen
• 14 reageren niet meer of hebben het contact tijdens/na intake beëindigd
Voorbeeld:
Projectresultaten Leiden (7mnd)
• Er zijn 5 huisuitzettingen voorkomen, waarvan 4
Cliënten werden begeleid door de Stadsbank
• SHML had ten doel gesteld om in 2012 49 Cliënten te
begeleiden (met de Stadsbank was 50 afgesproken).
Met 56 Cliënten is dit doel in 7 maanden al
ruimschoots overtroffen.
• Verder was met de Stadsbank als doel gesteld om
ernaar te streven dat 20% van de Cliënten van SHML
niet doorstromen naar een traject bij de Stadsbank1. In
deze periode geldt dit voor 100% van de Cliënten van
SHML.
Voorbeeld:
Projectresultaten Leiden (7mnd)
Hoe in contact met SHML?
• Cliënten zijn op de volgende manieren aangemeld bij
SHML:
• 31 via de Stadsbank Leiden,
• 4 via Kwadraad,
• 3 via de landelijke Helpdesk SchuldHulpMaatje,
• 21 uit eigen initiatief en aangemeld via De Haardstee,
Exodus, GGD, Kerkelijke Diaconie, Rivierduinen, Rosa
Manus, familie en SchuldHulpMaatje elders
Win Win tussen SchudlHulpMaatje
en Professionals:
Samen Lukt’t!
Hoop en daden!
Wat waren de hulpvragen?
• Vrijwel alle Cliënten hadden met schulden te maken. Bij 2 Cliënten
dreigden financiële problemen en is preventieve hulp aangevraagd.
• Indicaties van hulpvragen waren (veelal combinaties van):
• structurele hulp nodig
• administratie op orde brengen / inzicht krijgen hierin
• toeleiding naar de Standsbank
• zaken met Belastingdienst afhandelen;
• zorgen voor vermindering van uitgaven, i.h.a. of via loterijen en creditkaart
• schuldenregeling met schuldeiser
• deurwaarders buiten de deur houden
• voorkomen uitzetting woning
• begeleiding bij aanvragen uitkering, zoeken van huurwoning en werk
Rol van het
SchuldHulpMaatje
wel doen als (schuldhulp) maatje
niet doen als (schuldhulp) maatje
correct omgaan met schuldeisers
schuldeisers afschilderen als boosdoeners
omgaan met (emoties) hulpvrager, present zijn en
evt. doorverwijzen naar psycholoog of maatschappelijk
werk
therapie geven om persoon en emoties te
behandelen
omgaan met eigen (maatjes) onrechtvaardigheidsgevoelens
te betrokken en emotioneel raken
beseffen dat iedere burger zijn financiële verplichtingen
moet nakomen
proberen onder financiële verplichtingen uit
te komen
beseffen dat schuldeisers geen boosdoeners zijn,
onderhandelen over de terug te betalen schuld
Maar de hulpvrager aanspreken op de plicht tot betalen (taak shv'er)
weten wat de rechten en plichten zijn van zowel
schuldeiser als hulpvrager
als jurist optreden of naar de rechtbank gaan
namens de hulpvrager
communiceren rechten en plichten naar hulpvrager
in slachtofferrol gaan zitten als SHM of
hulpvrager daarin laten zitten
zelf probleem oplossen
tijd vragen aan schuldeisers voor oplossen probleem
hulp inroepen van de gemeentelijke schuldhulp door
hulpvrager persoonlijk of gezamenlijk met schuldhulp
maatje
zelf onderhandelen met schuldeisers
valkuilen en mogelijke oplossingen voor het maatje
VALKUIL
OPLOSSING
te laat de ernst van de schuldsituatie signaleren
te nauw betrokken raken bij de problemen
van de hulpvrager
vroegtijdig analyseren, bijsturen en hulp
inschakelen
de
verantwoording bij de hulpvrager leggen en
onvoldoende doorverwijzen naar de
professionele hulpverlening, zelf willen 'redden'
contact zoeken met hulpverlening en met
hen overleggen wie wat doet
over eigen of wettelijke grenzen heen gaan
goede rolafbakening met de professionele
hulpverlening, nee durven zeggen
ontbreken van financiële kennis en de
sociale kaart
cursus volgen, doorverwijzen, sociale kaart
van de woonplaats in beeld brengen
er is te weinig afstemming tussen de
gemeenten en vrijwilligersorganisaties
communiceren en protocol opstellen
fraude plegen om er zelf beter van te worden of
de hulpvrager extra inkomsten te laten verwerven
bewustwording dat fraude altijd ontdekt wordt
en dat dit kan leiden tot jarenlange vervolging
ontbreken van de juiste deskundigheid en
vaardigheden
scholing volgen, doorverwijzen en blijven
oefenen
niet weten hoe om te gaan met hulpvragers die het
niet meer zien zitten en de hoop opgeven
Overleggen met lokaal coördinator. Deze kan
een maatschappelijk werker of psycholoog
inschakelen
niet weten hoe de hulpvrager te motiveren tot
gedragsverandering om recidive te voorkomen
Trainingsdagen van het maatjesproject volgen!
leren loslaten
crisisinterventie
situatie van de hulpvrager (HV)
schuldhulpmaatje (SHM)
schuldhulpverlener (SHV)
momenteel onvoldoende controle
over de financiën
contact leggen, gesprek voeren, inkomsten
en uitgaven op een rij zetten, oorzaak
onderzoeken en evt. doorverwijzen
inzicht geven in financiële administratie
(alleen bij particulieren, niet bij ondernemers), leren aan HV hoe een kasboek bijgehouden wordt, informatie
verzamelen, formulieren invullen
gecertificeerd shv'er, kan ervoor
zorgen dat vaste lasten worden
betaald en HV leefgeld ontvangt
onvoldoende inzicht in de ernst van
de financiële situatie
maak als maatje een goede inschatting van
de financiële situatie en overtuig de HV van
de noodzaak, motiveer en confronteer
onvoldoende in staat adequaat te
handelen
een maatje is opgeleid en in staat de HV
adequaat te ondersteunen in de noodzakelijke acties evt. met hulp van de helpdesk
in staat en bevoegd snel en
adequaat te handelen in ernstige
situaties mits alle informatie is
aangereikt door HV
moet afwachten tot alle informatie is aangeleverd
onvoldoende in staat adequaat te
handelen in crisissituaties
in staat een crisissituatie te onderkennen
en weet welke handelingen nodig zijn, zal
deze zelf oppakken of doorverwijzen
onvoldoende in staat het probleem
duidelijk te maken
bemiddelingsfunctie
kan evt. aan shv of schuldeiser de juiste
informatie aanleveren
contact houden met hv, shv of schuldeiser
loyaliteit naar de hulpvrager
bewuste strategie om hv te laten doen wat
deze zelf kan formuleer de juiste probleemstelling, dit bergt vaak al de oplossing in zich
administratie onvoldoende op orde
aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als formulieren ontbreken of niet zijn
ingevuld
in staat en bevoegd een crisisSituatie te onderkennen en de
noodzakelijke acties te ondernemen
kan niet altijd met de hv tot een
oplossing komen
gedrag, irritatie, taalprobleem of
onvoldoende inzicht kunnen
daarvan de oorzaak zijn
De SchuldHulpMaatje
Netwerkformule:
• 3 dagen Cursus en actueel houden, planning en
coördinatie van de trainingen
• 1 dag/jaar Hercertificatie : bijblijven actuele
wetgeving en ontwikkelingen
• Handboek werkformule lokale coördinatie
jaarlijks nieuw
• Opleiding voor coördinatoren
Organisatie kennisdeling: Leidersdagen voor
lokale besturen en coördinatoren
• Nieuwsbrieven Maatjes/Coördinatoren:
• Intranet kenniscentrum:
(informatie bibliotheek, downloads op internet
aparte maatjes pagina’s/coördinatoren/besturen
pagina’s)
• Fondswervingsondersteuning voor locaties
(hulpmiddelen en materialen)
• Merkbekendheid SchuldHulpMaatje:
• Representatie bij pers, overheden, brancheorganisaties
• Begeleiding- en Instructiedagen voor nieuwe steden en
dorpen
• www.uitdeschulden.nu en
www.schuldhulpmaatje.nl
Vernieuwing en actueel houden, dóórontwikkelen
• Postcode Preventie Aanpak samen met locaties
• Optimalisatie werkformule, kennis uit locaties
delen door bezoek, enquêtes en werkgroepen:
Innovatie, Toerusting, Versterking
• economische borging van de netwerkformule

similar documents