Gemeentelijk vastgoed, nu en in de toekomst

Report
Gemeentelijk Vastgoed
nu en in de toekomst
Michiel Pellenbarg
Algemene lijnen gemeentelijk vastgoed
1. Forse portefeuilles
– Hoeveel heb je eigenlijk nodig?
2. Wel blijven we nieuw bouwen
-
Wat is het effect op de portefeuille?
3. Aansturing moet professioneler
– Professioneel beheren? Verkopen?
Transformeren? Slopen?
m2 per 1000 inwoners
gemiddelde afstand
Percelen van gemeenten
- consultatiebureau
- kinderdagverblijf
- buitenschoolse opvang
- school - basis
- sportterrein
- bibliotheek
- zwembad
- museum
- brandweerkazerne
Bebouwing vanuit de BAG
Alleen volledig gekoppeld
Correcties
- Oppervlak < stempel
- Oppervlak >> stempel
onderwijsfunctie
bijeenkomstfunctie
kantoorfunctie
sportfunctie
industriefunctie
overige gebruiksfunctie
winkelfunctie
gezondheidszorgfunctie
logiesfunctie
celfunctie
totaal
Bouwvergunning
verleend
Voorzieningen
In aanbouw
Vastgoed
Huidige voorraad
1. Forse portefeuilles?
5.518.400
4.453.500
4.097.000
2.678.800
2.431.200
1.738.300
663.200
213.600
109.200
6.800
44.100
14.000
9.400
16.600
500
41.900
1.200
100
-
48.800
20.500
13.500
14.800
1.800
22.900
4.800
1.900
600
-
21.909.900
127.800
129.600
Relatie vastgoed en voorzieningenniveau
Analyse
Vastgoed
Voorzieningen
m2 per 1000 inwoners
Percelen van gemeenten
Bebouwing vanuit de BAG
Alleen volledig gekoppeld
Correcties
- Oppervlak < stempel
- Oppervlak >> stempel
gemiddelde afstand
-
consultatiebureau
kinderdagverblijf
buitenschoolse opvang
school - basis
sportterrein
bibliotheek
zwembad
museum
brandweerkazerne
Relatie vastgoed en voorzieningenniveau
Relatie vastgoed en voorzieningenniveau
Relatie vastgoed en voorzieningenniveau
850.000 m2
2.000.000 m2
Onderwijs vastgoed
• Daling leerlingenaantallen
• Functionele
verdichting
kindvoorzieningen
Vastgoed gemeentelijke organisatie
• Minder ambtenaren
• Fusies gemeenten
• Telewerken
• Centralisatie
diensten in RUD’s
Zorg vastgoed
• Budgetkorting
zorgakkoord
• Scheiden wonen en
zorg
2. We blijven nieuw bouwen?
Huidige voorraad
Toevoeging jaarlijks
Toevoeging huidig
Totaal
2008-2013
In aanbouw+vergund
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland
1.087.100
743.100
705.600
1.345.200
741.200
2.120.400
1.232.700
3.368.900
5.374.200
615.400
3.306.600
1.269.700
12.200
6.500
14.600
19.600
19.100
26.700
23.600
46.600
66.900
12.600
52.700
12.000
1,1%
0,9%
2,1%
1,5%
2,6%
1,3%
1,9%
1,4%
1,2%
2,0%
1,6%
0,9%
23.100
300
15.900
21.500
1.000
16.500
10.000
29.600
96.900
1.100
21.300
20.400
2,1%
0,0%
2,3%
1,6%
0,1%
0,8%
0,8%
0,9%
1,8%
0,2%
0,6%
1,6%
21.909.900
313.100
1,4%
257.400
1,2%
Leeftijdsopbouw gemeentelijk vastgoed
Alle gebruikscategorieën
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
40% heeft bouwjaar tussen 1960 en 1990
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
-
3. Professioneel aansturen
Werken met hoeveelheid
2 miljoen m2 (normatief) overschot –
300.000 m2 per jaar bijgebouwd –
Rijk wil 3 miljoen verkopen –
Vraag structureel kleiner –
Werken met prijs
2 miljoen m2 normatief overschot –
300.000 m2 per jaar bijgebouwd –
Rijk wil 3 miljoen verkopen –
Vraag structureel kleiner –
– Kostprijsdekkende huur ??
– Activiteiten van algemeen economisch belang
– Verkopen: let op marktverstoring
– Belangrijk: hoe onttrekking te financieren
Michiel Pellenbarg

similar documents