casus pijnlijke enkel presentatie

Report

Patient is een 55 jarige man bij u bekend met
hypertensie. Hij gebruikt daarvoor HCT 1 dd
12,5 mg. Hiermee is de bloeddruk goed
gereguleerd. Zijn overige voorgeschiedenis is
blanco. Hij komt op uw spreekuur omdat hij
sinds enkele weken last heeft van zijn rechter
enkel.

Vraag 1.

Welke vragen stelt u hem?

Vraag 1.

Welke vragen stelt u hem?

Hoe lang last, eerder gehad, andere
gewrichten, trauma, koorts, zelfmedicatie?

Het is de eerste keer dat hij last heeft. Geen
andere gewrichtsklachten, geen koorts.
Paracetamol helpt niet. Rust zit er niet in
vanwege danswedstrijd. Geen trauma

Bij lichamelijk onderzoek is de rechter enkel
iets verdikt, niet warm en op het oog niet
rood. Er is geen bewegingsbeperking.

Vraag 2.

Wat adviseert u hem?

Vraag 2.

Wat adviseert u hem?

Toch rustig aan, misschien door de enkel
gegaan, eventueel bandage.


Vraag 3.
Schrijft u iets voor, zo ja welk medicament in
welke dosering?



Vraag 3.
Schrijft u iets voor, zo ja welk medicament in
welke dosering?
Ibuprofen 3 dd 400mg, diclofenac 3 dd 50
mg


Vraag 4.
Vraagt u lab en/of aanvullend onderzoek aan
en zo ja welk en waarom?



Vraag 4.
Vraagt u lab en/of aanvullend onderzoek aan
en zo ja welk en waarom?
In eerste instantie niet


De klachten zijn bij controle 2 weken later
onverminderd aanwezig ondanks rust.
Bij lichamelijk onderzoek is de enkel nog
steeds iets gezwollen en vindt u de enkel nu
toch wat rood en warm

Vraag 5.

Wat is nu uw differentiaal diagnose?

Vraag 5.

Wat is nu uw differentiaal diagnose?

Jicht, aspecifieke mono-artritis,
RA/sarcoïdose minder waarschijnlijk, evenals
reactieve arthritis gezien blanco VG.


Vraag 6.
Wat is nu uw antwoord op vraag 4? (lab?
Aanvullend onderzoek?)



Vraag 6.
Wat is nu uw antwoord op vraag 4? (lab?
Aanvullend onderzoek?)
Zie ook vraag 5; BSE, leuco’s, urinezuur,
kreatinineklaring. Indicatie voor reumafactor
en streptococcenserologie niet aanwezig.


Vraag 7.
Patiënt vertelt wel van een borrel te houden,
maakt dat wat uit in uw DD?



Vraag 7.
Patiënt vertelt wel van een borrel te houden,
maakt dat wat uit in uw DD?
Bourgondische levensstijl wellicht ook,
verhoging urinezuurspiegel, hoewel niet elke
patiënt met verhoogd urinezuur klinisch jicht
krijgt.


Vraag 8.
Bij lichamelijk onderzoek is de linker enkel
ook iets gevoelig, maakt dat uit in uw DD?



Vraag 8.
Bij lichamelijk onderzoek is de linker enkel
ook iets gevoelig, maakt dat uit in uw DD?
Wijst meer richting sarcoïdose


Vraag 9.
Verandert uw DD als patiënt tevens een dikke
knie heeft?



Vraag 9.
Verandert uw DD als patiënt tevens een dikke
knie heeft?
Idem, maar ook andere oorzaken overwegen,
overleg met reumatoloog


Vraag 10.
Vraagt u nog naar keelpijn, oogklachten,
SOA, diarree en tekenbeet? (waarom
wel/niet?)



Vraag 10.
Vraagt u nog naar keelpijn, oogklachten,
SOA, diarree en tekenbeet? (waarom
wel/niet?)
Ja, Poststreptococcen, Reumatoide artritis,
GO, Salmonella, Lyme

Er blijkt sprake te zijn van jicht.


Vraag 11.
Hoe zou u deze man behandelen? Schrijf het
recept.



Vraag 11.
Hoe zou u deze man behandelen? Schrijf het
recept.
Colchicine; 3 dd 0,5 mg of NSAID. Overweeg
stootkuur prednison


Vraag 12.
Als dit de derde episode van jicht is in korte
tijd, hoe zou u deze man dan behandelen?
Schrijf het recept.



Vraag 12.
Als dit de derde episode van jicht is in korte
tijd, hoe zou u deze man dan behandelen?
Schrijf het recept.
Allopurinol 1 dd 300 mg, eerste weken
colchicine 2 dd 0,5 mg bijgeven, urinezuur
controleren na 6-8 weken, en blijvend
controleren.


Vraag 13.
Wijzigt u de medicamenteuze behandeling
van de hypertensie? Waarom?

Vraag 13.

Wijzigt u de medicamenteuze behandeling
van de hypertensie? Waarom?

Liever geen diureticum gezien urinezuur
verhogend effect, liever ook geen betablokker, ACE-remmer of A2-antagonist om
zelfde reden.
Calciumantagonisten en losartan hebben een
lager risico op jicht.
(zie NtvG 2012: pagina 1018, A4674)

similar documents