Een beetje vreemd, maar wel eigen

Report
‘Marokkaanse’ straatjeugd:
een beetje vreemd, maar wel eigen
Dr. Jan Dirk de Jong (criminoloog/socioloog)
Rebond: onderzoek en advies (www.rebond.nl)
Email: [email protected]
Het jeugdprobleem anno nu
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is het probleem? Wat is de oplossing?
Wat is de rol van politie in de integrale aanpak?
We hebben een Marokkanenprobleem…
Opvallend delinquent groepsgedrag
Algemene in bijzondere zien: beetje vreemd…
…maar wel eigen? (wie is Achmed de Rat?)
5 stellingen voor 5 groepjes
Gezamenlijke bespreking uitkomsten
Typisch Marokkaans in 1980-90?
Typisch Marokkaans in 2014?
Erkenning, veiligheid en vermaak
Wat is echte straatcultuur?
Respect op straat =
bezit en reputatie
(krijgen & houden)
“Get rich or die trying!”
Het tuig van toen… (onze straatjeugd)
Romantisch beeld straatjeugd…
Oud-Hollandse nozems: niet OSM
‘Hollandse’ nieuwe: Marokkaan
Als ‘anders’ worden gezien…
•
Sterker gevoel alleen op elkaar aangewezen
Sneller meegesleept worden in groepsproces
•
De uitgesloten groep tegen de rest van de wereld
Sterker gevoel van wij tegen zij en opkomen eigen groep
•
Gezamenlijk reageren op ‘kut-Marokkaan’
Geuzenidentiteit op straat zoeken: Kapot Moeilijk (2007)
Aanpak van de ‘Hollandse nieuwe’?
•
•
•
•
•
•
Algemeen: iemand willen zijn (groepsdynamiek)
Bijzonder: achtergrond, omstandigheden (straat)
In verandering: bindingen, tijdsgeest, wereld
Nu: Jeugdbendes, Jihadstrijders of Jeugdzorg?
Wat doen we nog niet of niet meer goed?
En wat is de rol van de politie binnen de integrale
aanpak in het licht van deze zienswijze?
• Politie: handhavers of verbindingsofficieren?
Stellingen: algemeen of bijzonder?
1.
2.
3.
4.
5.
De ‘Mocros’ (Nederlandse straatjongens van Marokkaanse
afkomst) zijn ‘gewoon’ de Nozems van Nu
Bejegening van het (witte) Tuig van Toen was makkelijker in de
‘goeie ouwe tijd’ voor de arbeidsmigratie en generaties daarna
De politie hoeft zichzelf niet te herkennen in de hedendaagse
straatjongeren voor effectieve handhaving en hun aandeel in de
aanpak van overlast en (jeugd)criminaliteit
Het is zaak dat de politie zichzelf juist meer leert verplaatsen in de
‘allochtone’ straatjeugd om een duurzame verbinding te maken en
toekomstige problemen en recidive te voorkomen
Zonder bezieling (het vak als roeping) geen verbinding in deze
maatschappij en tijdsgeest en geen bijdrage in de aanpak
(per groep: een of oneens & waarom)
Alle documentatie van de Diversiteitsdag:
www.politieacademie.nl/lecd

similar documents