PowerPoint-presentatie

Report
AMALH DE MUSICAL
EEN VERNIEUWD DRIE KONINGEN
VERHAAL (CONCEPT) IN DRIE BEDRIJVEN
Voorstel
Start Programma
4-11
13.00 Kennismaken (Erik)
-
Wie zijn wij
Wie zijn jullie
Wat is onze rol in dit project
13.15 Inleiding op het project (wim)
13.30 Verhaal (gideon)
-
Tekst
Regie
13.45 Liedjes (hilmer)
-
Muziek
Arrangementen
Opname
14.00 Teams maken
14.30 Afspraken
• Inleiding
• Een driekoningen verhaal
• Op drie Leidse basisscholen
• Op drie verschillende
manieren
• Daarvoor maken we drie
teams
• In ieder team zitten vier
functies: muziek, drama, beeldend,
regie (organisatie)
Bedrijf 1
Amahl woont bij zijn moeder.
In Ethiöpie – ze zijn niet zo rijk.
Zijn moeder werkt soms in het huishouden
en Amahl helpt soms mee.
Niet altijd dus.
Van Gondar
naar Ginder.
Van Gondar
naar Ginder.
Openingslied : Amahl en zijn moeder
Zie je de lucht, Amahl?
Daar vlieg je straks doorheen.
Een vlucht naar het wonder.
Naar een plek, zo bijzonder.
Van Gonder naar Ginder.
Van Ginder naar Gonder.
Er is een wereld - veel mooier dan deze
iedereen heeft het even goed
er is geld en kaas in overvloed
voor honger niet te vrezen
Maar mamma ik mis je nu al, hoe moet ik zonder jou?
Maar mamma ik mis je nu al, hoe kan ik zonder jou?
Ga maar jongen, ga maar, weet dat ik van je hou.
Er is een wereld – ver weg van deze
waar een mooie toekomst ligt
is dat geen fijn vooruitzicht?
ik heb er van gelezen
Ga maar jongen, ga maar, weet dat ik van je hou.
Er is een wereld - veel mooier dan deze
iedereen heeft het even goed
er is geld en kaas in overvloed
voor honger niet te vrezen
Maar mamma ik mis je nu al, hoe moet ik zonder jou?
Maar mamma ik mis je nu al, hoe kan ik zonder jou?
Enz ……
VERTELLER:
En nu zit hij in een vliegtuig.
Een heel groot vliegtuig – op weg naar
Nederland.
Het beloofde land, zoals zijn moeder het wel
eens noemde.
Hij is in slaap gevallen. Ach – laat m maar even.
Zo’n reis maakt je moe.
Heb je zelf wel eens een lange reis gemaakt?
Nou? Dan weet je hoe moe je daarvan kunt
worden.
In het gangpad komt de stewardess
aangelopen.
Met een karretje.
Skriek, Skriek, doen de wielen.
Wil je wat
drinken?
Ja moeder, zegt
hij.
Ik ben je moeder niet, antwoord de
stewardess.
Amahl barst in tranen uit.
Hij mist zijn moeder.
VERTELLER:
Er zijn nog meer mensen in het vliegtuig.
Ook drie hele belangrijke mensen.
Drie koningen, zijn het. Uit andere landen.
Ze zijn op reis, want ze gaan naar een groot en belangrijk feest.
Een feest waar alle koningen van de hele wereld mogen komen.
Alleen de goede koningen, natuurlijk.
Slechte koningen daar doet de organisatie van het feest geen zaken
mee.
Die zoeken het maar uit.
De drie koningen lopen ook over het gangpad naar hun plaats. Ze
komen langs Amahl die onbedaarlijk ligt te huilen in de armen van de
sterwardess.
Wat is er met die jongen aan de hand? Vraagt koning 1.
Ik weet het niet, zegt koning 2. Vraag het de stewardess.
Waar gaat het over? Zegt koning 3.
Koning 3 is doof. Een beetje maar.
Slechthorend, eigenlijk.
Bewaar hem goed
Dan krijg jij van ons een
Gouden Ticket
DAT
ZAL IK
DOEN
LIED - KONINGEN
Wij komen uit
kastelen
Waar wij ons suf
vervelen
Ons bereikte een
bericht
Over een feest met
heel veel licht
Kaarsen in alle kleuren
van de regenboog
Sterren in ’t plafond
zo hoog
en een kandelaar met
zeven armen
en vriendelijk vuur om
je aan te warmen
• Wat kunnen jullie doen ?
WAT GAAN WE DOEN ?
Verder werken aan het
verhaal en de liedjes
Een verhaal en plaatjesboek
Meer muziek componeren
Een cd-opname
Het beeld – object verder
ontwikkelen
1. Meewerken aan de
invulling per school
2. Het bedenken van
activiteiten met de
kinderen om te komen tot
een eindproduct
3. Muziek maken, een rol
spelen (zingen)
meewerken aan
beeldverhaal
planning
De Zwaluw
- Start 29 nov ?
- Heeft opvoering in kerkruimte op
18 dec (met band)
De Sleutelbloem
- Start 9 dec ?
- Heeft opvoering op school op 19
dec.
De Roomburgschool
- Start ?
- Wil een onderdeel in een kerst bijeenkomst
• Maandag 11 november
WERKDAG :
• Werkplan per school
• Muziek voor de Cd
• Een beeld verhaal
• Voorbereiding
Programma 11-11 LHS
10 uur in lokaal …….. Tot 12 uur
- Welkom
- Kort bijpraten nieuwe gezichten
- Groeps indeling
- Teamopdracht
A. Zwaluw
B. Sleutelbloem
C. Roomburg
11 uur terug koppelen
11.15 muziek/zang opdracht
11.30 tekst / beeldende opdracht
12.00 slot en afspraken
http://www.pcsleiden.nl/scholen/dezwaluw.html
http://wwhttp://www.pcsleiden.nl/scholen/desleutelbloem-boshuizerkade-en-kennedylaan.
http://www.pcsleiden.nl/scholen/roomburg.html
-
Met welke groepen kan je wat doen
In welke lessen kan je wat doen
Wat kan je met muziek- zang
Wat kan je met drama
Wat kan je met beeldend
Wie wat Wanneer ?
Wie gaat mee naar het overleg met de school?

similar documents