slides_fra_innovationens_dag_vlene_tanggaard

Report
Kreativitet og innovation i skolen
Lene Tanggaard, Ph.d., Professor
Department of Communication and
Psychology
Hvorfor kreativitet?
• Globalisering, mere konkurrence, selv for velkonsoliderede
erhverv, vækst gennem ‘up-market’ produkter
• Sofistikerede informations- og kommunikationsteknologier
• Kortere produkt-cyklus
• Jobs, der ikke fordrer kreativitet, viden automatiseres eller
flyttes til lavomkostningslande
• Velstand og fritid øges globalt set – stor afsætning for
produkter fra den kreative industri. 60.000 ansatte og en
omsætning på cirka 20 milliarder kr. i de kreative erhverv i
2008 i Kbh. (http://www.kl.dk/Momentum/momentum2011-
I et forskningsmæssigt perspektiv
• At beskrive og forklare kreativitet kan hjælpe os med at
identificere personers kreative talenter
• Giver ledere bedre muligheder for at respondere på de
udfordringer, vi står overfor
• Kan hjælpe os med at skabe bedre problemløsere
• Får os til at indse vigtigheden af positive, ‘peak’- oplevelser
• Kan hjælpe undervisere til at undervise mere effektivt (se
Sawyer, 2012, The Science of Human Innovation - Explaining
Creativity)
Hvad er ligheden mellem disse?
Find på ord, der begynder med B
Sætningsøvelser
• Manden var lige gået rundt om
hjørnet, da……
• Moster Aase kiggede mærkeligt på
mig. Pludselig lød der et brag. Jeg……
• Den dag, vi ramte månen…..
Generelle tips og tricks
• Træn elevernes forestillingsevne
• Lad dem eksperimentere og udforske,
undre sig over verden
• Byg videre på deres egne talenter og
ideer
• Lav egne kreationer/produkter
Definition af kreativitet og innovation
1. Kreativitet er den sociale omsættelse af gode ideer
1. Innovation er den økonomiske omsættelse af
kreativitet
NB: Social innovation
1. Generations kreativitet
2. Generations kreativitet
Blød, ikke-økonomisk
Hård og drevet af økonomi
Singulær
Pluralistisk og teambaseret
Spontan – popper op fra det indre
Dispositioner og miljø
Uden for boksen
Kræver regler og grænser
Kunstbaseret
Kan findes i flere områder og fag
Naturlig eller medfødt
Kan læres
Ikke undervisning
Ikke-evaluerbar
Kan fremmes gennem læringsmiljøer
Kan måles
Analyse
Implementering
Ide-genering
Evaluering
Kreativitetens bestanddele
Personer
Omgivels
er
Processer
Produkter
Hvorfor har kreativitet og innovation været
ignoreret i uddannelsessystemet?
• ”For one thing, much learning research has
been done with lower animals in which signs
of creativity are almost nonexistent”
• ”To provide the creator with the finished
product, as in a multiple-choice item, may
prevent him from showing precisely what we
want him to show: his own creation”
(Guildford, 1950, p. 445)
Kreativitetsarbejdsmodellen – mit eget
bud
Eksperimenter
og fuskeri
Modstand fra
det materiale,
der arbejdes
med
Fordybelse i
traditioner
eller fag
Modstanden og materialerne
• Som beskrevet af Ingold & Hallam (p. 3): “And
because it is the way we work, the creativity of
our imaginative reflections is inseparable from
our performative engagements with the
material that surrounds us”.
• Det er i kontakten med eller modstanden fra
de materialer, vi arbejder med, at de nye ideer
opstår.
Tænkning opstår i interaktion med
materialer
• ”Hvert eneste levende væsen er – når det er
vågent – i konstant interaktion med dets
omgivelser. Det er involveret i en gensidig
proces, hvor det gør noget ved objekterne
omkring sig og modtager noget tilbage fra
dem, indtryk, stimuli (Dewey, 1915; 2009, p.
39).
Andreas Golder: ”Kreativitet?!,
Bah!, jeg stjæler bare”.
Når jeg ser på et værk, så er det helt
ligegyldigt, om der er tale om samtidskunst
eller ej. Det afgørende er, om det er god kunst.
Og de gamle mestre hænger jo der på
museerne, og så er de en del af min tid, af
nuet. Så jeg suger til mig som en svamp, fra
alle kunstnere til alle tider – og fra alt, jeg ser
og oplever. På værkstedet vrider jeg så
svampen, og resultatet ser du her (I bad med
Picasso, Tanggaard & Stadil, 2012).
Tillader vi fordybelsen?
• ” The survey approach in education
offers both to much and too little for
the individual who intends to
become a writer, painter or
physicist” (John-Steiner, 1997, p. 54)
Fra dansk interviewundersøgelse (Kilde: Vivian Anditsch, Ledelse af
kreativitet, giver det mening, seminaropgave, Loop)
• ”Jeg kan godt opleve, at der er nogle ting,
jeg rigtig gerne vil gøre, som f.eks. i
geografi, hvor jeg gerne ville have, vi
skulle male alle landene, men jeg gør det
ikke, fordi jeg synes, der er et tidspres
med alle de andre ting, vi skal nå. Og det
oplever jeg nok mere efter de Nationale
test er kommet. Nu skal de vide en helt
masse om alt muligt og ingen fordybelse.”
Overkreativitet er uinteressant
• „Hvad nu hvis vi bare blev siddende her? Hvad
nu hvis der pludselig står en blå elefant
dernede? Ja, det kan vi ikke rigtig bruge til
noget. Overkreativitet er i mine øjne lige så
uinteressant som konvergent tænkning.
Kreativitet for kreativitetens skyld er ikke
interessant. Omsætningen er vigtig hos den
voksne. Hvad kan du udtrykke din kreativitet
med – hvad vil du bruge din elefant til? Det er
her, fagligheden er vigtig.“
Gruppedrøftelse
Jeg vil gerne være mere kreativ med
min undervisning, men….
Når jeg lykkes med at være kreativ,
så…
Hvad fremmer kreativitet og innovative
processer?
Klare mål og indflydelse på beslutningsprocesser
Sagt på en anden måde – med
skolen som eksempel
• “En fornemmelse af fælles forehavende synes
at være til stede i lærende organisationer.
Denne fælleshed synes at have sin oprindelse i
en forankring i værdier som eksempelvis
integritet eller behovet for social retfærdighed,
der gør, at visioner og måder at undervise på
hænger sammen. Det er denne sammenhæng,
der er grundlaget for eventuel forandring ”
(Meyer, 2011, p. 689).
Hvad fremmer kreativitet og innovation på
jobbet (Oldham & Cumming, 1996)
• Job kompleksitet (høj grad af autonomi,
variation, identitet, betydning og feedback)
• Supervisionsstil (Støttende, individuelt
afpasset, opfordrer til at medarbejderne
siger til/fra, feedback og udvikling/udd.)
En demokratisk/involverende
lederstil fremmer kreativitet og
innovation
• Byrne, Munford, Barett & Vessey (2009) Denne
konklusion er blandt andet baseret på undersøgelser
i en forskningsbaseret organisation inden for
medicinalbranchen, hvor medarbejderne
rapporterede mere arbejdsglæde og motivation, når
ledelsen anvendte en demokratisk og
deltagerinvolverende ledelsesstil. Det fremhæves
desuden, at de enkelte medarbejdere præsterede
bedre, når deres daglige råderum var stort og de
samtidig kunne konsultere ledelsen for hjælp og
sparring.
På kanten af boksen
Overkreativitet er uinteressant
• „Hvad nu hvis vi bare blev siddende her? Hvad
nu hvis der pludselig står en blå elefant
dernede? Ja, det kan vi ikke rigtig bruge til
noget. Overkreativitet er i mine øjne lige så
uinteressant som konvergent tænkning.
Kreativitet for kreativitetens skyld er ikke
interessant. Omsætningen er vigtig hos den
voksne. Hvad kan du udtrykke din kreativitet
med – hvad vil du bruge din elefant til? Det er
her, fagligheden er vigtig.“
Det kreative brud
… stopper altid i en god sætning om aftenen,
så er det nemmere at begynde næste morgen.
Ledelse og innovation
• Vær rollemodel – gå forrest
• Rammer (herunder råderum,
viden) – ikke kontrol
• Inddrag andre
Gå forrest – LETT casen
• Om ti år bliver en advokatvirksomhed nødt til
at se helt anderledes ud med mindre fokus på
jura og mere på løsninger, så derfor er det
bydende nødvendigt, at vi faktisk forsøger at
være kreative og kommer ned fra den juridiske
piedestal. Og min fordel er helt klart, at jeg
ikke selv er advokat. Jeg benytter mig bare af
mine erfaringer fra selv at have været kunde
hos advokater. Kald det brugerdreven
innovation.
Forrest
• Vi var aldrig nået et skridt, hvis det skulle have været
baseret på teamwork i begyndelsen. Så jeg har været
nødt til at gå forrest og trin for trin gøre det synligt
og mærkbart for advokaterne, at vi kunne blive bedre
ved at gøre tingene anderledes. Da processen lige så
stille begyndte at vise resultater, så fik advokaterne
også tillid til, at den næste fase kunne være okay at
kaste sig ud i
Kreativ ledelse a la Gabold
• Jeg går ind og torpederer den symbolske
orden. Det er min rolle. Vi skal turde lukke op
for den imaginære orden, hvor alt kan ske,
hvor der ikke er faste former. Men vi skal også
fra den kreative proces og ind i produktionen.
Jeg tror på, at udvikling og produktion hænger
sammen. Du skal også træne din imaginære
orden. Drøm og skriv ned. Der skal være libido
og elskov nedenunder.
Rammer frem for kontrol
• Jeg var sådan set ligeglad med, hvordan de
brugte den ramme, bare de blev inden for
den. Om de ville fyre 100 forestillinger og
koncerter af på seks uger eller 14 dage, det var
deres beslutning.
Hvad hæmmer kreativitet?
1. Gruppetænkning
2. Lærere giver ofte lavere karakterer til essays,
der går radikalt imod deres egen position
3. Chefer er ofte mest positive overfor ideer fra
medarbejdere fra egen generation
Kirton, M. J. (1984). Adapters and innovators – why new initiatives get
blocked. Long Range Planning. Vol. 17, nr. 2, 137-43.
• Velfungerende kreative teams består ofte af
en tilpas balance imellem henholdsvis
innovation og tilpasning. Eller mere præcist, et
velfungerede team har brug for nogle, der
både tænker nyt og får gode ideer og nogle,
som er opmærksomme på, hvad som reelt kan
lade sig gøre.
En vision om mere kreativitet og
innovation vil være mest virksom,
hvis….
1. Den er nødvendig
2. Giver klare fordele for medarbejdere
3. Hvis støtte identificeres (og mulige barrierer
nedbrydes)
4. Task-forces kan guide implementering
5. Nøglepositioner besættes med kompetente
ændringsagenter
6. Hvis kompetente folk får hjælp til at
planlægge og implementere forandringerne
Implementering af store
forandringer (Yukl, 2010)
• Topledelsens rolle er at udstikke en
integrerende vision og en general strategi,
finde en samling støtter og herefter guide og
støtte implementering
• Komplekse forandringer kræver eksperimenter
og læring, fordi alle detaljer ikke kan
gennemskues
• Succes: At hver enhed finder sin vej, der er
konsistent med vision og strategi
Modstand…. (Yukl, 2010)
• Skeptikere vil kun
tilslutte sig en ny vision,
hvis de kan se tydelige
fremskridt i.f.h.t.
eventuelle nye
fremgangsmåder
• Mennesker handler kun
på nye måder, hvis de
ser en chance for at
lykkes
Gruppedrøftelse
• I morgen begynder jeg på….
• Mit næste skridt er….
• Jeg tror, jeg kan lykkes hvis….

similar documents