presentatie Pieter-Jan De Vlieger (ppt)

Report
Toekomst van het Onderwijs in Vlaanderen
De school, een leer- en werkplek in 2030
Dinsdag 17 juni 2014 Brussel (The Egg)
Pieter-Jan De Vlieger (Departement Onderwijs
en Vorming)
Introductie
FASE 1
VERKENNEN
Literatuurstudie
Analyse diepteinterviews &
focusgroepen
Scenario’s
FASE 2
VERBEELDEN/
ONTWERPEN
Vijfdaags
leer- en ontwerplab
FASE 3
FASE 4
VERRIJKEN
VERBREDEN/
VERSPREIDEN
Participatieve
conferentie
Slotevent ruim
publiek
Introductie
FASE 1
VERKENNEN
FASE 2
VERBEELDEN
FASE 3
FASE 4
VERRIJKEN
VERBREDEN
Verkennende fase (maart-juli 2013): Literatuurstudie + diepteinterviews en focusgroepen + scenario-oefening
Projectfase (Augustus 2013): 5-daags leer en
ontwerplab
Terugkoppelingsfase (20 November 2013):
participatieve conferentie
Overhandiging rapport aan Minister (10 Maart 2013): Slotevent
Introductie: learning lab
Opdracht :
• Hoe maken we van de school in 2030 een
aantrekkelijke leer- en werkplek? Of: de gewenste
toekomst(en); een schets van prikkelende
voorstellen.
• Wat moeten we doen om dat ook te laten gebeuren?
Of: het omschrijven van hefbomen voor verandering
Creatief team:
Tien personen uit binnen- en buitenland met een
diverse expertise en een open geest
Introductie: learning lab
LEARNING PARK
Places for Entrepreneurial Cooperation
Learning Lab: resultaten
Video:
http://vimeo.com/88178678
Concepten: Perspectief stedelijke jeugdwerkloosheid en kortgeschoolde jongeren
1) de beste versie van jezelf worden
• projectgedreven leeromgeving (competentieontwikkeling)
• Digitaal portfolio (zelfevaluatie, feedback, sturen leertraject)
• Verschillen productief maken: formeel-informeel en project
gebaseerd curriculum
2) Verscheidenheid in het leerteam…:
Facilitatoren (begeleiding en structuur), coaches (counseling en
feedback) en projectmanagers (projectontwikkeling en opvolging)
Concepten: Perspectief stedelijke jeugdwerkloosheid en kortgeschoolde jongeren
3) …binnen een breed learning park
• Open 24/7: leren en leven vallen samen
• Zowel virtuele als fysieke plaats
• Ingebed in lokale context + breek de school open (sportclubs,
cultuur- en maatschappelijke verenigingen, …) + kunde/kennis
delen
4) Diversiteit als kapitaal en als bron voor onderwijzen en leren
vertaalt zich in de (1) opleiding tot leraar, (2) het leerteam,
(3) het curriculum en (4) de leeromgeving
Concepten: Perspectief stedelijke jeugdwerkloosheid en kortgeschoolde jongeren
Kwaliteitsvol onderwijs waar je de beste versie van jezelf wordt,
waar je leert omgaan met anderen en waar je voorbereid wordt op
het functioneren in de samenleving. Focus op het individu en op
het collectief.
En nu?
Toekomstproject Januari 2013- Maart 2014
FASE 1-4
FASE 5
VERKENNEN
VERBEELDEN
VERRIJKEN
VERBREDEN
VERBREDEN/VERSPREIDEN
Maatschappelijk debat. Bottom-up
veranderingstraject
En nu?
Concepten ≠ marsrichting (te nemen of te laten)
= aanknopingspunten, inspiratiebronnen die als
aansporing dienen om zelf te denken, te discussiëren (en te
veranderen)
Elke realiteit (van morgen) start met een droom of idee (van
vandaag). Durf denken en durf ideeën delen.
2030 = ver genoeg om niet in waan (en problemen) van de dag vast
te zitten. Dicht genoeg om het tastbaar te maken/houden.
En nu?
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming schreef bijdrage aan het
regeerakkoord, te vinden op (beleidssuggesties door ambtenarij):
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/verkiezingen/bijdrage-vande-vlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-van-de-vlaamseregering : verschillende relevante voorstellen
Vervolgtraject door KBS en Departement Onderwijs en Vorming,
(inclusief Klasse) samen met actoren in onderwijs
Faciliteren
van
veranderingstraject
breed
maatschappelijk
debat
en
What’s in it for you?
Beperkte rol overheid: faciliteren maar niet opleggen
=> moet van onderwijsinstellingen, maatschappelijk
middenveld en betrokkenen zelf komen
Belang van bottom-up reflectie én verandering door en voor
iedereen: wil om na te denken en te verbeteren
Uitwisselen van ervaringen, good practices en bad practices
What’s in it for you?
Meer weten? Meer lezen?
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/
What’s in it for you?

similar documents