ppt wat is kunst

Report
Inleiding
Nicolas Poussin (1594-1665) stelde dat een object kunst genoemd
kan worden als het gemaakt werd om de mens te behagen.
 esthetisch, niet-functioneel



Kunnen objecten dan per
definitie geen kunst zijn?

Kunst kan voor functionele
voorwerpen een grote
meerwaarde betekenen, een
esthetische dimensie geven.
 Kunst als esthetisch object
Kunst heeft te maken met esthetisch beleven en
ervaren.

Dit wil zeggen: iets ervaren als mooi, in een
zeer brede betekenis. Mooi van uitzicht, mooi
van emotie, mooi van kracht, mooi van
vitaliteit…
MOET kunst dan mooi zijn?

 http://www.moma.org/explore/multimedia/audio
s/159/1745
Soms is kunst met
opzet lelijk en
schenkt het net
daardoor een
diepe betekenis.
Interview met Wim Delvoye

Uitspraken Delvoye

“In de 19e eeuw ging het over afwerking, nu gaat het
over originaliteit. Voor de rest is kunst heel veranderlijk
en geen vast gegeven.”
“De mensen gaan je beoordelen op de vrijheden die je
genomen hebt om tot die originele dingen te komen
en om het continue succes dat je hebt. Maar om tot
die originele dingen te komen, mocht ik net niet
willen té veel goede kunst maken.”
Uitspraken Delvoye

“Het is belangrijker het studentikoze te bewaren en
niet te willen confirmeren dan te willen succes
hebben als kunstenaar. Die zucht naar herkenning
en succes kan een belemmering zijn om tot nieuwe
dingen te komen.”
“Weet je wat me irriteert? Een kunstwerk waaraan je
voelt: die kunstenaar heeft écht willen kunst maken.
Zowel de liefde als de zon als de Acropolis erin moet
zitten.”
Uitspraken Delvoye

““Nu moeten we kijken”. Alsof we onze
esthetische knop moeten aanzetten en iets voelen
voor die stenen die kunst zouden moeten zijn.”
““Dit is toch niet aan mij om dat uit te
leggen, zoek eerst zelf eens iets op, luierik.”
Ze kunnen geen verklaring meer eisen. “
Uitspraken Delvoye

“Art washes away, from the soul, the dust
of every day life.”– Picasso
Als er in Parijs een tentoonstelling van
Matisse is, zie je een rij van hier tot in Tokio
aanschuiven, mensen hebben inderdaad
‘kunst’ – of wat dat dan ook mag zijn
Interview met Wim Delvoye

“Ik heb soms het gevoel dat ik als kind
alles bedacht heb en dat ik het nu nog
allemaal moet uitvoeren. Ik vermoed
dat ik nog geen 20% heb uitgevoerd
van wat ik als kind wou doen. “
Weten we nu wat kunst is?

Noch wetenschappers
noch kunstenaars
kunnen er een
gangbare en tijdloze
definitie van opstellen.
Weten we nu wat kunst is?

 Tot eind 19e eeuw: Gehoorzamen aan de wetten van
de academies
 Vaste onderwerpen als religie, mythologie, historiek,
portret
 Klassieke perspectief en getrouw aan de werkelijkheid
 Laatste kwart 19de eeuw  gedaan met classicisme
en breken met traditie.
 ALLES KAN KUNST ZIJN!
ALLES KAN KUNST ZIJN:
Marcel Duschamps

Na Duchamps wordt de kunst niet meer benaderd met het begrip schoonheid
maar met het begrip ‘zin’ of ‘betekenis’. Een kunstwerk moet niet mooi zijn
maar wel betekenisvol.
verschillende invalshoeken

Kunst vs. fysieke werkelijkheid: mimesis
Kunst vs. kunstenaar: expressietheorie
Kunst an sich
Kunst en kunsthistorische achtergrond
Kunst vs. toeschouwer: postmoderne visie
Kunst vs. sociaal-maatschappelijke
achtergrond
2. Diverse functies van kunst

 2.1 KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
 2.2
KUNST VERTELT
 2.3 KUNST IS MACHTIG
 2.4 KUNST DECOREERT
 2.5 KUNST AMUSEERT
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

De schepping van Adam (1512) van Michelangelo op plafond van de
Sixtijnse kapel.
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

Prototype van de Jezus-beeltenis.
Venus van Willendorf:
oudste Venusbeeld in
kalksteen.
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

 Kerk een grote invloed uitgeoefend op het leven van
de mensen.
 Kunstwerken moesten de
gelovigen vertrouwd maken
met de belangrijkste figuren
en verhalen uit de Bijbel.
Timpanen, schilderijen,
glasramen, altaar retabels en beelden.
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

Tuin der lusten, Jeroen Bosch, ca. 1500
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.1 KUNST ALS MIDDEL OM HET
ONGRIJPBARE TE BEGRIJPEN.

Ook buiten de Kerk pogingen
om het ‘ongrijpbare’ in kunst
om te zetten.
De dodendans was een rite die
is ontstaan ten tijde van de
Zwarte Dood in de 14de eeuw
om mensen met hun angst te
helpen.
Dans macabre van Camille Saint-Saëns
 http://www.youtube.com/watch?v=9CHqhsMP80E&feature=related
2.1
KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.2 KUNST ALS UITDRUKKING VAN
WAARDEN

Klassieke kunst
Postmoderne Kunst
Menselijke rede zorgt
voor vooruitgang en
emancipatie.
Het schone en het goede
vallen samen. Geen
kritiek en geen twijfel.
Moderne kunst
Crisis, ongeloof,
verlorenheid
2.1 KUNST KLEURT ONZE VISIE OP MENS EN WERELD.
2.1.3 KUNST ALS PROPAGANDA

De hele amusementsindustrie bijvoorbeeld (film, dans, muziek,
cabaret,… ) maakte deel uit van die propagandamachine.
 Der Ewige Jude 1940 (hele film)
 http://www.youtube.com/watch?v=dk3fYdJCarY&skipco
ntrinter=1
 Triumph des Willens
 http://www.youtube.com/watch?v=nwGY1sFXRWY
(eerste 10 min met regie-uitleg)
 http://www.youtube.com/watch?v=GHs2coAzLJ8&feature
=related (hele film)
2.2
KUNST VERTELT

Jan van Eyck (1390-1441)
schilderde en documenteerde met
Het huwelijk van Giovanni Arnolfini
(1434) in zijn uiterst realistische en
kleurrijke stijl een gebeurtenis uit
het dagelijks leven in de stad.
 Kunst ademt de sfeer van zijn
tijd
2.2
KUNST VERTELT

De dood van Marat is
een schilderij van JacquesLouis David, in 1793
geschilderd.
• Belangrijk werk voor de
Fransen!
• Vastleggen van een moment
in de tijd.
2.2
KUNST VERTELT

Johannes de eyck fuit hic, 1434.
De spiegel die God en zon
voorstelt zoals bij laatste
avondmaal van Da Vinci
2.2
KUNST VERTELT

Egyptische muurschilderingen en
beeldhouwwerken vertellen niet
alleen over het roemrijke leven van
de farao’s maar illustreren ook
gebruiken en gewoonten uit hun
cultuur.
2.2
KUNST VERTELT

Schilderijen kunnen ook
bekeken worden door het oog
van een arts. Kunstenaars
hebben de mannen en
vrouwen die ze afbeelden,
vaak onverwacht grondig
geobserveerd. Op veel
realistische schilderijen zijn
mensen met de meest diverse
ziektesymptomen
weergegeven.
2.3
KUNST IS MACHTIG
2.3.1 KUNST ALS UITDRUKKING VAN
POLITIEKE EN ECONOMISCHE MACHT.

Liefde voor de kunst of pronkzucht?
Met de pralerige architectuur van het
paleis van Versailles bevestigt
Lodewijk XIV zijn persoonlijke
vorstelijke macht.
Het standbeeld van Bartolomeo Colleoni
(1496) in volle wapenuitrusting op in
Venetië laat voelen hoe die huurling door
vriend en vijand gerespecteerd en
gevreesd werd.
2.3.1
2.3
KUNST IS MACHTIG
KUNST ALS UITDRUKKING VAN POLITIEKE EN
ECONOMISCHE MACHT.

Ze wilden hun beeltenis laten
vastleggen voor het nageslacht,
opdat ze niet vergeten zouden
worden.
Het voorkomen van een man of
een vrouw kan bepaald zijn door
de houding, de kleding, de
omgeving, de rang, de status enz
2.3.2
2.3
KUNST IS MACHTIG
KUNST ALS UITING VAN MAATSCHAPPELIJK
PROTEST

2.3.2
2.3
KUNST IS MACHTIG
KUNST ALS UITING VAN MAATSCHAPPELIJK
PROTEST

2.3.2
2.3
KUNST IS MACHTIG
KUNST ALS UITING VAN MAATSCHAPPELIJK
PROTEST

 Welterusten, meneer de president (Boudewijn de
Groot)
http://www.youtube.com/watch?v=zxYXLcy6
WP8
 Russians (Sting)
https://www.youtube.com/watch?v=wHylQR
VN2Qs
2.4
KUNST DECOREERT

Decoratie was altijd al een
belangrijke functie van
kunst: kunstwerken
verfraaien een gebouw, een
kamer, een tuin of een
plaats in openlucht…
Omdat kunst nooit
goedkoop is geweest en er
bovendien een zeker aura
van bijzonderheid omheen
hing, is ze tegelijk altijd een
statussymbool geweest.
2.4
KUNST DECOREERT

2.5
Manga en Anime
KUNST AMUSEERT


similar documents