PowerPoint-presentatie

Report
K.Azdad ALV 24-11-2014
•
•
•
•
•
•
Het doel van de enquête
Kenmerken van de respondenten
Activiteiten van Raadslid.Nu
Raadslid.Nu en communicatie
Raadsleden en social media
Conclusies/aanbevelingen
K.Azdad ALV 24-11-2014
• Doel: Meer inzicht krijgen in verwachtingen van
raadsleden
• Opdrachtgever: Het bestuur van Raadslid.Nu
K.Azdad ALV 24-11-2014
• Aantal uitgenodigden: 1840 leden van Raadslid.Nu
• Aantal respondenten: 195 leden
• Respons van 11 %
K. Azdad ALV 24-11-2014
Deelnemers vooral afkomstig uit Zuid-Holland, NoordBrabant en Noord-Holland
20%
18.45%
17.26%
18%
16.07%
15.48%
16%
14%
12%
10%
8%
6.55%
7.14%
5.36%
6%
4%
2%
3.57%
3.57%
2.98%
2.38%
1.19%
0%
K. Azdad ALV 24-11-2014
• Meerderheid van de respondenten (66%) zijn vaker
raadslid geweest.
• Politieke achtergrond respondenten: Lokale partij
(31%), CDA (15%) en VVD (15%).
K. Azdad ALV 24-11-2014
Hoe oordelen raadsleden over Raadslid.Nu als
landelijke belangenbehartiger?
50%
45.83%
45%
40%
35%
30%
27.98%
25%
19.64%
20%
15%
10%
5%
2.98%
3.57%
Nauwelijks
belangrijk
Niet belangrijk
0%
Erg belangrijk
Belangrijk
Neutraal
K. Azdad ALV 24-11-2014
Wat vinden raadsleden interessante onderwerpen?
60%
53.80%
50%
41.77%
40%
33.54%
29.11%
30%
24.68%
20.89%
23.42%
20%
11.39%
10.76%
10%
0%
K. Azdad ALV 24-11-2014
8.86%
7.59%
Activiteiten
Gemiddelde cijfer
Voorlichting over specifieke
6,7
onderwerpen
Nieuwsbrief
6,7
Vraagbaak
6,5
Belangenbehartiging op
6,4
landelijk niveau
Onderzoeken
6,3
Netwerkbijeenkomsten
6,2
(Juridisch) ombudsfunctie
6,2
Seminars
6,1
Cursussen/opleidingen
6,1
Workshops
6,1
Expertisegroepen
6,0
Congressen
6,0
Ledenvergadering
5,6
Raadslid van de week
5,0
De leden willen informatie van Raadslid.Nu het liefst
via:
- E-mail (61%)
- Digitale nieuwsbrief (58%)
- Website van Raadslid.Nu (32%)
K. Azdad ALV 24-11-2014
60%
57.14%
50%
40%
30%
19.05%
20%
13.10%
10.71%
10%
0%
Wekelijks
Maandelijks
K. Azdad ALV 24-11-2014
Sporadisch
Nooit bezocht
Raadsleden hebben een account op volgende social
media:
- Twitter (71%)
- LinkedIn (70%)
- Facebook (69%)
- Youtube (13%)
- Geen (13%)
K. Azdad ALV 24-11-2014
1. 74% van de raadsleden vindt een landelijke
belangenbehartiger belangrijk tot erg belangrijk.
2. Een raadslid is voornamelijk geïnteresseerd in:
a) Decentralisatie van overheidstaken
b) Rol van de Raad
c) Gemeenschappelijke regelingen.
3. Raadsleden vinden vooral de informerende rol
en ondersteunende rol van Raadslid.Nu van
belang.
K. Azdad ALV 24-11-2014
4. Website is een belangrijke tool om raadsleden te
informeren, maar realiseer je dat raadsleden er niet
vanzelf naartoe gaan. Meerderheid van de raadsleden
(70%) bezoekt de website sporadisch tot nooit.
5. E-mail en de digitale nieuwsbrief blijven het
belangrijkste communicatiemedium.
6. Advies: Kijk in welke provincies zich de meeste
leden/niet-leden bevinden voor de ledenwerving en
ontplooien van activiteiten.
K. Azdad ALV 24-11-2014

similar documents