Powerpoint 4TL - I

Report
Hoofdstuk 1
Waar blijft je geld?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
1.1
 Geld, bezittingen en tijd.
- Middelen
 Middelen zijn schaars, je moet altijd keuzes maken waaraan je je
geld of tijd besteedt. Dit noemen we schaarste.
- Schaarste
 Vrije goederen zijn vrij beschikbaar, je hoeft er niet voor te
betalen. Denk aan zeewater, zonlicht, lucht, wind.
-Vrije goederen
 Zelf produceren wat je voor eigen gebruik nodig hebt of wil
hebben noemen we zelfvoorziening.
- Zelfvoorziening
 Marketing is alles wat een bedrijf doet om producten en diensten
zo goed mogelijk te verkopen.
- Marketing
- Commerciële reclame
- Ideële reclame
 Commerciële reclame is bedoeld om je te verleiden tot een
aankoop. Er zijn twee soorten; informatieve reclame en
merkreclame.
 Ideële reclame heeft als bedoeling het gedrag en de mentaliteit
van mensen te veranderen. Ideële reclame gaat vaak over
maatschappelijke problemen.
Productbeleid
Plaatsbeleid
Marketingmix
Promotiebeleid
www.I-Learn.nu
Prijsbeleid
1.1
 Geld, bezittingen en tijd.
- Middelen
 Middelen zijn schaars, je moet altijd keuzes maken waaraan je je
geld of tijd besteedt. Dit noemen we schaarste.
- Schaarste
 Vrije goederen zijn vrij beschikbaar, je hoeft er niet voor te
betalen. Denk aan zeewater, zonlicht, lucht, wind.
-Vrije goederen
 Zelf produceren wat je voor eigen gebruik nodig hebt of wil
hebben noemen we zelfvoorziening.
- Zelfvoorziening
 Marketing is alles wat een bedrijf doet om producten en diensten
zo goed mogelijk te verkopen.
- Marketing
- Commerciële reclame
- Ideële reclame
 Commerciële reclame is bedoeld om je te verleiden tot een
aankoop. Er zijn twee soorten; informatieve reclame en
merkreclame.
 Ideële reclame heeft als bedoeling het gedrag en de mentaliteit
van mensen te veranderen. Ideële reclame gaat vaak over
maatschappelijke problemen.
1.2
- Consumentenorganisaties
 Organisaties die opkomen voor de belangen van de consument.
- Consumer Power
 Macht van de consument om producenten te dwingen rekening te
houden met wat ze willen.
- Consumentenrecht
 Wetten en regels die de consument beschermen bij aankoop van
een product.
- Keurmerk
 Een bewijs dat product voldoet aan bepaalde eisen.
- Geschillencommissie
 Instelling die bij onenigheid tussen leverancier en consument een
bindende uitspraak doet.
1.3
- Inflatie
 Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten.
- Koopkracht
 De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt
kopen.
- CPI consumenten
Prijsindex
 De prijsontwikkeling van goederen en diensten die huishoudens
kopen.
- Nominaal inkomen
- Reëel inkomen
- Prijscompensatie
 Inkomen wat je verdient in euro’s.
 De koopkracht van je inkomen.
 Loonstijging om de gestegen prijzen te compenseren.
1.4
- Milieubewust gedrag
 In je consumentengedrag houd je rekening met de gevolgen voor
het milieu.
- Milieuorganisaties
 Organisaties die opkomen voor het milieu, door invloed uit te
oefenen op de politiek.
- Milieukeurmerk
 Een keurmerk wat zekerheid geeft dat dit product beter is voor
het milieu dan een product wat dat keurmerk niet heeft.
Hoofdstuk 2
Waar blijft je geld?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
Geldfuncties
Indirecte ruil
Directe ruil
Provisie
 Er zijn 3 functies van geld; ruilmiddel, rekenmiddel en spaarmiddel
 Je gebruikt nu geld om te ruilen.
 Bij directe ruil gebruik je goederen.
 Provisie of transactie kosten betaal je aan de bank als je geld wil
wisselen.
www.I-Learn.nu
2.2
Inkomensvormen
Budgetteren
Begroting
Dagelijkse uitgaven
Vaste lasten
Incidentele uitgaven
Reserveren
www.I-Learn.nu
2.3
Sparen
Rente
Spaardeposito
Beleggen
www.I-Learn.nu
2.4
Lenen
Hypothecaire lening
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 3
Kies je voor zeker?
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding
op je toets en online huiswerkbegeleiding.
3.1
Premie
Eigen risico
Verzekeringsvoorwaarden
AVP
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
Geïndexeerde verzekering
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 4
Hoe wordt er gewerkt?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 5
Aan de slag?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 6
Kan de overheid dat regelen?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 7
De overheid en ons inkomen?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
Hoofdstuk 8
Hoe groot is jouw wereld?
www.I-Learn.nu - voor de beste voorbereiding op je toets en online huiswerkbegeleiding.
2.1
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu
www.I-Learn.nu

similar documents