Presentatie 3.4 Kurt Schoonbaert

Report
Afschakelplan elektriciteit
Sector Kinderopvang
VVSG-Studiedag - 17 december 2014
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mijn kinderopvang afgeschakeld?
Open, sluiten, alternatief
Informeer nu!
Financiële gevolgen
Tips voor, tijdens en na
Vraag & antwoord
2 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
1. Mijn kinderopvang afgeschakeld ? 1/1
• Ligt mijn kinderopvang in een zone die wordt
afgeschakeld?
• Tot welke zone behoor ik?
3 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
2. Open, Sluiten, Alternatief
1/2
• Je beslist zelf/overleg met jouw lokaal bestuur
• Kan ik als organisator een alternatieve opvang
aanbieden?
• DVO : zijn er onthaalouders die niet afgeschakeld
worden en die tijdelijk extra kinderen kunnen
opvangen?
• IBO/KDV : zijn er locaties die niet afgeschakeld worden
waar de kinderen centraal kunnen opgevangen
worden?
• IBO : kan er samen gewerkt worden met scholen? Is er
busvervoer voorzien?
4 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
2. Open, Sluiten, Alternatief
2/2
Afwegingskader
• Verlichting
• Elektrische toestellen (microgolf, frigo, PC,…)
• Verwarming valt stil
• (Mobiele) telefonie
• Hulpdiensten minder goed of niet bereikbaar.
• Beperkte toevoer van leidingwater en regenwater
• Zonne- en windenergie
• Elektronische toegang
• Beschikbaarheid personeel
5 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
3. Informeer nu!
1/1
• Beslis op voorhand en informeer nu
• Stuur brief of e-mail
• Open, Sluiten, Alternatief?
• Wat zal er met de kinderen gebeuren?
• Hoe communiceer ik de dag voor de afschakeling
• Vraag ouders/personeel naar reactie/aanpak
•
•
•
•
Wie brengt zijn kind wel of niet?
Wie komt zijn kind vroeger ophalen?
Wie zal mogelijk niet op tijd zijn kind kunnen ophalen?
Kan alle personeel de opvang vlot bereiken en vlot thuis
geraken?
• Geef een einddatum op en vraag reactie.
• Zorg voor voldoende overleg & duiding
6 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
4. Financiële gevolgen?
1/1
• Sluiting: geen financiële compensatie van K&G
• Vroeger sluiten: factureer gepresteerde
opvanguren
• Gerechtvaardigde afwezigheidsdag of niet?
• Minimaal te realiseren openingsdagen: 220
(KDV/DVO) of 230 (IBO)
• FAQ Personeel
7 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
5. Tips VOOR
1/4
•
•
•
•
•
•
•
Koelkast, diepvriezer, koelruimtes voorkoelen
Elektrische toestellen uit / kabels uit
Sluit ramen en deuren van leefruimtes
Basispakket: zaklampen, dekens, EHBO, voeding
Breng alle kinderen samen in één ruimte.
Denk na over activiteit met/impact op de kinderen
Hoe bereik ik hulpdiensten? Informeer bij lokaal
bestuur
• Zorg voor een lijst met noodnummers op papier
• Zorg voor een aanwezigheidslijst en kindfiche op
papier
8 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
5. Tips VOOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2/4
Noodverlichting: slechts autonomie van 1 à 2 uur
Verlichting van de toiletten (ledlamp)
Slagbomen en hekkens open zetten
Batterijen opladen (GSM, smartphone, laptop)
Voorraad drinkbaar water
Voorraad spoelwater toilet
Voorraad heet water (thermos)
Afwas, onderhoud,… vroeger of uitstellen
Automatische programma’s uitstellen
Plaats en tijdstip voor avondmaal (kinderen en
personeel)
9 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
5. Tips TIJDENS
3/4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geen onnodige verplaatsingen met de wagen.
Volg de media (via radio op batterijen, laptop, tablet ... ).
Gebruik zaklampen, géén kaarsen.
Koelkasten, diepvriezers en koelruimtes gesloten houden
Telefoneer enkel in noodgeval + bij voorkeur: SMS
De noodnummers 112, 100, 101 beschikbaar?
Vermijd het gebruik van liften.
Gebruik géén gasfornuis als verwarming
Schakel 1 lichtschakelaar aan om te weten of er weer
stroom is.
• Vermijd het gebruik van verplaatsbare
verwarmingstoestellen, een (open) haard, …
10 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
5. Tips NA
•
•
•
•
•
•
4/4
Nazicht of alles terug functioneert? Hulp?
Welke apparatuur heeft controle nodig?
Zet niet alle apparaten in één keer terug aan
Installeer klokken en timers opnieuw
Vul basispakket terug aan
Evalueer jouw plan van aanpak
11 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
6. Vraag & antwoord
• Vragen?
• Opmerkingen of suggesties?
12 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014
Contactgegevens
Kurt Schoonbaert
Stafmedewerker Infrastructuur Kinderopvang
E [email protected]
T 02-211 56 63
S
www.vvsg.be
www.steunpuntkinderopvang.be
13 - VVSG - Afschakelplan elektriciteit, Studiedag Mechelen
17-12-2014

similar documents