Økonomiske muligheder og barrierer for udbredelse af

Report
Solceller i kommuner den 8. okt. 2013
Hvilke økonomiske udfordringer og muligheder har Skive
Kommune oplevet ifbm. opførelse af solceller?
Økonomiske udfordringer og muligheder eksemplificeret i et
af kommunens konkrete solcelleprojekter.
Økonomieksempel for solceller i et af kommunens konkrete
solcelleprojekter.
Solceller i kommuner den 8. okt. 2013
Pointe 1:
Kommunerne skal ikke lade Energiforsyningsloven stå i vejen
for udbredelsen af solceller.
Skive Kommune har fundet frem til gangbare løsninger.
(Eksempel)
Pointe 2:
Låneregler giver kommunerne mulighed for fordelagtige lån til
solcelleprojekter
(Eksempel)
Solceller på Skive Kommunes bygninger
• Skive kommune har installeret for ca. 45
mio. kr. solceller.
• Projektet er udvidet med 3 mio. kr. som
installeres på den gl. Nettoordning før
19.november 2012.
• I 2013 skulle indstilles til politikerne at investere yderligere
2,3 mio. kr. i solceller, men udsat pga. de nye regler der nu
skal efterleves.
Solceller på Skive Kommunes bygninger
• I 2013 skulle indstilles til politikerne at investere yderligere
2,3 mio. kr. i solceller, men udsat pga. de nye regler der nu
skal efterleves.
• VE loven er siden foråret ændret 4 gange, og det er vel
nærmest umuligt at sætte solceller op i en kommune, som
reglerne er nu.
•
•
•
•
Der skal ansøges Energinet.dk (pulje på 400 MWh)
Timeafregning, egetforbruget i dagtimerne skal være højt
Der afregnes med 60 øre for ”salg”
Kommunen (bygningen) bliver elproducent, så der skal
oprettes energiselskab, hvis ikke der dispenseres.
• Der er risiko for at overskud bliver modregnet bloktilskud.
Solceller er stadig en vigtig medspiller til at
kunne nå sine kommunens klimamål
Installation af solceller på bygninger er nemme og sikre til reduktion
Af bygningens elforbrug, set i forhold til vindmøller på tage og bygninger
Med de nye regler for afregning af solcellestrøm skal der nu kigges anderledes
på bygningen, som skal have solceller.
Man skal have styr på, hvor stor andel bygningen bruger, mens solen skinner.
Kommunale bygninger ser ud til at have ca. 25-40 % elforbrug i dagtimerne,
hvor solcellerne vil producere strømmen (bortset fra weekender).
Man kan se på andre løsninger f.eks. batteriløsninger, hvor en større del af den
producerede strøm kan anvendes i bygningen, når solen er gået ned.
Solceller før 19. november 2012, i alt 3,0 mio. kr.
Færdiggøres inden 31.12.2013
Batteri-løsning til fremtidens solcelleinstallation?
Således at egetforbruget blive større
8000Wp system med Poly / Mono krystallinske moduler med lagerkapacitet på 8 kWh.
Tilpassede løsninger fra 1 – 100 kWp
www.energibyenskive.dk
[email protected]
www.skive.dk

similar documents