ppp_ouderavond_t_talent_laatste_versie

Report
De historie &
de toekomst
Van SBO St. Jan naar ‘t
Talent
“Samen op weg naar je eigen toekomst”
Onze school ontwikkelt zich momenteel van
Speciaal Basisonderwijs naar een kleine,
reguliere, inclusieve basisschool (‘Smal
Experiment’ met toestemming van het
ministerie).
We blijven onze leerlingen van zorg
voorzien, omdat wij van mening zijn dat
alle leerlingen dit verdienen.
 Eerst
was de St. Jan een SBO school.
Alleen kinderen met een beschikking
werden toegelaten;
 Ontwikkelingen in het land & in Schijndel:
ook de reguliere scholen moeten
kinderen met zorg kunnen opvangen;
 Gevolg: de St. Jan werd kleiner en kleiner;
 Sluiten of op een andere manier door?
 Op
een andere manier door;
 Smal
experiment: St. Jan ontwikkelt zich
naar een reguliere school met expertise,
ze mogen kinderen zonder beschikking
aannemen, maar worden dan ook op die
manier gefinancierd en dit moet
levensvatbaar zijn;
 Vanaf 2010 mogen er ook kinderen op
onze school komen zonder beschikking;
 Streven is zowel kinderen die regulier zijn
als kinderen die nog speciale aandacht
behoeven – elkaar versterken – win-win
 Dit is nog onvoldoende gelukt!
Is ‘t Talent een reguliere
school?
Ja en nee;
 Kinderen mogen zonder beschikking
worden toegelaten;
 We hebben ook de kinderen die in het
verleden wel een beschikking hebben
gekregen;
 Kerndoelen zijn voor alle scholen
streefdoelen;
 We willen gewoon zijn waar het kan.
’t Talent: Nu al een reguliere basisschool?



’t Talent ontwikkelt zich naar een kleine inclusieve
reguliere basisschool. Dat is het nog niet, maar daar
waar mogelijk ontwikkelen we ons wel die richting op.
Dat betekent niet dat al onze kinderen opeens anders
benaderd worden of er andere verwachtingen zijn. We
kijken naar uw kind. Wat zijn de talenten en wat kunnen
we versterken.
Vanuit dat oogpunt kijken we welk onderwijsaanbod
past bij uw kind en proberen we uit ieder kind te halen
wat er in zit (op zijn of haar eigen niveau);
Wij dienen de kinderen de zorg te geven die ze nodig
hebben, wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Wat betekent dit voor de
kinderen die er nu zitten?
 Alle
kinderen hebben een ontwikkelperspectief (hier is ook een thema over);
 We hebben de expertise van de
leerkrachten, orthopedagoog,
logopediste en gymleerkracht;
 Zij komen ook met kinderen in de groep
die regulier zijn;
 De groepen worden ‘iets’groter in
sommige gevallen;
Ontwikkelingen naar de
toekomst
Wij kunnen niet in de toekomst kijken maar:
 Wij streven naar ‘t Talent als een volledige
school voor kinderen vanaf groep 1;
 Wij streven naar een meer evenwichtige
verdeling tussen reguliere leerlingen en
leerlingen met ondersteuningsbehoefte (door
deze verdeling worden de groepen groter);
 Een passend onderwijsaanbod voor kinderen
van groep 1 tot en met groep 8.
Vragen of opmerkingen?
 Heeft
u als ouder vragen met betrekking
tot het onderwijs aan uw kind(eren), stel
deze vragen dan rechtstreeks op school.
Wij vinden het belangrijk open met elkaar
te kunnen communiceren.
 Als vragen niet of indirect bij ons komen
kunnen we er niets mee???).
En nu aan de slag met de
thema’s
 Waar
je start kun je blijven zitten;
 Stel je vragen;
 Er zijn 4 thema’s van steeds 15 minuten;
 Veel plezier allemaal!!!

similar documents