merk personeelsdiensten presentatie november 2014

Report
Presentatie
Merk Personeelsdiensten
Nieuwe wetgeving 2015
Wil je niet weten wat er wordt veranderd voor de werkgever in 2105 kijk
dan even de andere kant op voor de komende 10 minuten.
Deze beelden kunnen als belangrijk ervaren worden.
Payrolling
Andere constructie dan reguliere werkgever-werknemerconstructie, je
besteedt het juridisch werkgeverschap uit. Geen verschillen- loonstrook.
Voordelen:
 Juridisch werkgeverschap ligt bij payrollbedrijf
 Tijdbesparend: arbeidscontracten, loonstroken, jaaropgaven,
vakantiedagen, vakantiegeld, loondoorbetaling bij ziekte, uitvoering
Wet verbetering Poortwachter.
 Geen administratieve rompslomp, salarisadministratie,
pensioenregeling, langdurige ziekte
 Als ondernemer kun je je bezighouden met je kerntaken, geen
verdere verdieping nodig
 Kennis ligt bij de payrollpartner
Kosten – verschillen Payrolling
 Opbouw Bruto-uurloon: soms zit er vakantiegeld en vakantiedagen
inbegrepen in het bruto-uurloon
 Ziekteverzuim: veel bedrijven stellen een limiet aan ziekteverzuim,
lage factoren maar weet je wat je te wachten staat?
 ATV dagen, feestdagen en bijzonderverlof, zijn deze in het tarief
verwerkt?? Dit kan voor aanvullende kosten zorgen.
 Verplichte verzekeringen: ongevallenverzekering afsluiten? Nodig ?
 Basis omrekenfactor: uiteindelijk toch hoger
 Arbeidsvoorwaarden? Lage factor, minimale arbeidsvoorwaarden.
 Pensioenopbouw: is dit verwerkt in de factor?
 Wat valt er onder de kostprijs? Werkgever/werknemer premies ed.
ziekte?
Ketenbepaling
Nu: maximaal 3 contracten in 3 jaar, onderbreking langer dan 3
maanden, start nieuwe keten
Wordt: 1/07 maximaal 3 contracten binnen 2 jaar, langer dan 6
maanden, start nieuwe keten
Voor uitzendsector: Flexibele schil wordt 5,5 jaar voor
onbepaalde tijd (was 3,5 jr)
Gevolg: werknemers zelf in dienst- hebben eerder recht op
onbepaalde tijd
De periode via een uitzend/ payrollbureau is echter langer
geworden!

similar documents