Schone Scheepvaart in de provincie Zuid-Holland

Report
Schone Scheepvaart in de
provincie Zuid-Holland
Presentatie tbv lng platform, 18 september 2014
Ingrid van Leeuwen
ProgrammamanagerCLean Inland SHipping
Provincie Zuid-Holland
Inhoud presentatie
 Wat doen wij op dit moment voor de
binnenscheepvaart?
 Waarom doen wij dat?
 Doorkijk naar de toekomst
CONTEXT: NSL
En waarom dan de binnenvaart?
• De tijd is er rijp voor.
• Voor PZH is binnenvaart van groot belang: er zijn
6.900 schepen in Nld, we hebben Rotterdam en bijna
25%van de nederlandse binnenhavens bevindt zich in
PZH.
• Binnenvaart raakt aan sectoren als transport en
logistiek, de chemie, mobiliteit, allemaal van belang
voor een gezonde economie binnen PZH.
Wat doen wij nu?
• Nox vrij regeling:
•
•
•
•
•
•
Doelmaatregel (budget: 6,2 mln)
Schippers kunnen subsidie
aanvragen voor NOx
reducerende maatregelen (bijv.
SCR-katalysator of varen op
LNG)
Voorwaarde is vaargebied
Rotterdam
Subsidiehoogte =
motorvermogen x effect
maatregel x vaardagen
Rotterdam
Verwacht effect 50 tot 75 ton
NOx per jaar
Open: 1 juli 2013, vol 2 juli 2013
Small Scale LNG
• LNG small scale

A.
B.
C.
D.
Twee pilot projecten:
Retrofit LNG-schip
Nieuw LNG-schip
Informatie verzamelen
En beschikbaar maken voor de
markt
Nog een concreet project:
• Total Cost of Ownership (TCO)
•
•
•
•
Economisch model
Van individuele
cases naar
kennisdelen
KEC: doel =
versnelling van
energitransitie
Multiplier effect
• Regeling open op 1 september 2014, Subsidie
aanvragen tot 30 oktober 2014, nu 31 aanvragen
• Budget 3,3-4,8 miljoen Euro
• Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige
binding met het Rotterdamse havengebied kunnen
een beroep doen op de subsidieregeling SCRkatalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014. De
hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
motorvermogen, de te behalen NOx-reductie en het
aantal dagen per jaar dat wordt geladen en/of gelost.
Wat betekent dat voor sector?
• Die kan, door mee te doen en mee te denken, zijn
marktpositie verstevigen. Het is niet meer zo dat wij,
de overheid roept en dat de markt volgt
• De sector, heeft plannen. Wij willen die graag
ondersteunen
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Positionering van sector als duurzaam
• Versterken concurrentiepositie als sector
Waar zijn wij nu vooral mee bezig?
• Europees programma Clean INland SHipping
• Fonds: Life
Life Programma Europa
• 40/60 rate (dwz 40% eigen middelen 60% uit Europa)
• Meer middelen uit EU proberen te halen
• Wel veel (extra) werk!
CLean INland SHipping
“CLINSH”
LNG
-Infrastructure
-Regulations
-Technique / innovation
Retrofit
New vessels
Fuel tank construction and
serial production
-Obtaining and sharing
knowledge
Aftertreatment
Stimulation program
Ic subsidising program or
others
Financing
Financial constructions to
compensate t he extra costs
for skippers / fleet owners
Calculation method
Development and use for showing
possibilities, results and scenario’s
Port facilities
Harmonisation of incentives for
clean ships
According a Clean Shipping Index
Degassing
- Onshore facilities
- Regulations
- On-board control
OPS
Onshore Power Supply
Partners binnen NL
•
•
•
•
stakeholders zijn onder andere:
Havenbedrijf Rotterdam
Nederlandse Vereniging Binnenhavens
Internationale Vereniging voor de behartiging van de
gemeenschappelijke belangen van de binnenvaarten
de verzekering en voor het houden van het register
van binnenschepen in Europa.(IVP)
• Rijksrederij
• Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(agentschapnl)
Europese partners tot nu toe in
consortium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hamburg haven
Bremen Universiteit
Helmholz Instituut
Nordrheinland Westfalen / haven Duisburg/Duisburg
Antwerpen, Havenbedrijf en regio
Göthenburg regio (S)
Havenbedrijf Gent
Bund (de Duitse Milieufederatie)
Europese vereniging van binnenhavens
Diverse private partijen
Ministerie van I&M in Vlaanderen
University of New Castle
Bedankt voor uw
aandacht
Graag ga ik met u in de
CLINSH!!

similar documents