Studiul 10. In spatele mastii

Report
Studiul 10 pentru 7
martie 2015
Textul inspirat ne ajută să
descoperim ce se află «în spatele
măștii»; ce se ascunde în spatele
aparențelor; în spatele a ceea ce
ochii noștri nu pot vedea.
Tainele lui Dumnezeu. Proverbe 25:2-3.
Nebunul care pare înțelept. Proverbe 26:11-12.
Leneșul care se crede înțelept. Proverbe 26:13-16.
Dușmanul ca prieten. Proverbe 26:18-25.
Prietenul ca dușman. Proverbe 27:5-6, 17.
«Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor
stă în cercetarea lucrurilor. Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi
inima împăraţilor sunt nepătrunse» (Proverbe 25:2-3)
«E una dintre prerogativele lui Dumnezeu
aceea de a fi nemărginit şi deci de a ascunde
multe lucruri de mintea întunecată de păcat
a oamenilor» (CBA, sobre Pr. 25:2).
«O, adâncul bogăţiei,
înţelepciunii şi ştiinţei lui
Dumnezeu! Cât de nepătrunse
sunt judecăţile Lui şi cât de
neînţelese sunt căile Lui!!»
(Romani 11:33)
Deasemenea, este slava liderilor cercetarea
lucrurilor dificile pe care Dumnezeu le-a
ascuns în Cuvântul Său, pentru ca, cu puțin
efort, să poată fi înțelese..
«Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile
descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim
toate cuvintele Legii acesteia.» (Deuteronom 29:29)
«În Cuvântul lui Dumnezeu sunt taine adânci care nu
vor fi descoperite niciodată de mintea neajutorată de
Duhul lui Dumnezeu. Sunt, de asemenea, taine de
nepătruns în planul de mântuire, pe care mintea
mărginită niciodată nu le poate pricepe. Tinerii fără
experiență ar putea mai bine să-și încarce mintea și săși exercite istețimea ca să înțeleagă problemele care
sunt descoperite; pentru că, dacă nu au o iluminare
spirituală mai mare decât cea actuală, le va trebui o
viață întreagă să afle voința descoperită a lui
Dumnezeu. Dacă ei au prețuit lumina pe care o au deja
și s-au folosit practic de ea, vor fi în stare să facă un
pas mai departe. Providența lui Dumnezeu este o
școală continuă, în care El îi conduce mereu pe oameni
să vadă adevăratele ținte ale vieții. Nimeni nu este prea
tânăr sau prea bătrân pentru a învăța în această
școală, dând o atenție deosebită lecțiilor predate de
Învățătorul divin»
E.G.W. (Mărturii pentru biserică, vol. 4, pag. 444)
«Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, aşa se
întoarce nebunul la nebunia lui. – Dacă vezi un om
care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde
pentru un nebun decât pentru el.–» (Proverbe 26:11-12)
De ce repetă nebunul nebunia lui?
De ce repetăm propriile noastre greșeli?
Deși repetăm de nenumărate ori aceeași greșeală din
pricina slăbiciunii noastre, acest verset ne vorbește de
cel care crede că face corect când greșește; orbul
spiritual.
Unica modalitate de a nu ne întoarce la ceea ce am
«vărsat» este studiul Cuvântului, pentru că Duhul Sfânt
ne arată când greșim și în ce moment facem ceea ce
este corect.
Dar, pentru a putea învăța, trebuie să lăsăm al o parte
orgoliul și să nu ne credem înțelepți. Cel ce se crede
înțelept nu va învăța niciodată. Nebunul poate înceta
să fie așa dacă este dispus să învețe.
«Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!” Cum se învârteşte uşa
pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui. Leneşul îşi vâră mâna în
blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. – Leneşul se crede mai înţelept
decât şapte oameni care răspund cu judecată.» (Proverbe 26:13-16)
Să observăm «calitățile» leneșului:
LAȘITATE
INDOLENȚĂ
COMODITATE
INFATUARE
Nu face nimic
din pricina
îndepărtatei
posibilități ca pe
drum să fie un
leu.
Cum se
învârtește ușa
fără să meargă
niciunde,
preferă să se
sucească în pat
decât să meargă
la lucru.
Îi este greu să se
forțeze și pentru
împlinirea
propriilor nevoi.
Este mulțumit cu
propriile opinii
preconcepute,
pentru că este
mult prea leneș ca
să descopere
singur cum stau
lucrurile.
Ca nebunul care aruncă săgeţi
aprinse şi ucigătoare, aşa este
omul care înşală pe aproapele
său, şi apoi zice: „Am vrut doar
să glumesc!”» (Proverbe 26:18-19)
Când un «prieten» vrea să
te înșele și descoperi, se
scuză spunând «am făcut-o
în glumă».
Când nu mai sunt lemne, focul se
stinge; şi când nu mai este niciun
clevetitor, cearta se potoleşte.
După cum cărbunele face jăratic
şi lemnul foc, tot aşa şi omul
gâlcevitor aprinde cearta.»
Dacă cel pe care îl crezi
prieten îți vorbește rău de
un prieten al său, fii sigur
că și pe tine te vorbește de
rău înaintea lui.
(Proverbe 26:20-21)
Ca zgura de argint pusă pe un ciob
de pământ, aşa sunt buzele aprinse
şi o inimă rea. Cel ce urăşte se
preface cu buzele lui, şi înăuntrul lui
pregăteşte înşelăciunea. Când îţi
vorbeşte cu glas dulce, nu-l crede,
căci şapte urâciuni sunt în inima lui.
(Proverbe 26:23-25)
Acești «prieteni» care
îți spun cuvinte
frumoase ca să se pună
bine cu tine, dar în
inima lor te
disprețuiesc, sunt, în
realitate dumani
deghizați în prieteni.
«Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. – Rănile făcute
de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt
mincinoase. –» (Proverbe 27:5-6)
Care sunt rănile care «dovedesc credincioșia»?
Când un prieten ceartă cu dragoste pe un
altul, arătându-i greșelile, produce o rană;
par cuvintele unui dușman.
Dar aceste răni sunt utile, fidele (din
evreiescul «amin», așa să fie), capabile să
salveze sufletul. Vindecate, vor întări
prietenia.
«După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi
omul aţâţă mânia altui om.» (Proverbe 27:17)
Așa cum firul pilei sau al ciocanului,
ascut foița de fier, prietenia se întărește
prin ajutor reciproc și prin confruntarea
ideilor.
«Fiind de acord cu păcătosul în loc să-i arătăm cu
credincioșie erorile, tindem să anulăm diferența
dintre bine și rău. O asemenea atitudine nu își are
originea într-o prietenie reală»
E.G.W. (Exaltad a Jesús, n.t. Lăudați-l pe Isus, 26 octombrie)

similar documents