Köpsuget - Svensk Handel

Report
Augusti 2014
Köpsuget
– En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
Sammanfattning
Om Köpsuget
Hushållens köpplaner
Tema: Val av färdmedel vid shopping
Kontaktuppgifter
Sammanfattning
Köpsuget landade på plus 4 i augusti, det visar Svensk Handels
konsumtionsindikator. Av de tillfrågade tror 21 procent att deras konsumtion
kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 17 procent tror att
den kommer att minska. Det betyder att Köpsuget bland svenska konsumenter
har sjunkit drastiskt sedan i juni månads mätning.
Efter en tid när många har varit lediga och eventuellt rest, ätit ute på caféer och
restauranger eller unnat sig ett och annat extra väntas nu svenskarna bli något
mer återhållsamma i sin konsumtion. Sparandet är den kategori
som spås öka mest under kommande kvartal.
I denna rapport är temat färdmedel vid konsumtion. Bilen är ett
viktigt färdmedel för många konsumenter, framförallt därför att de
vill att det ska vara enkelt att transportera hem varorna de köpt.
─ Köpsuget är på sin lägsta nivå sedan mätningen startades i maj
2013. Jag tror att det är en naturlig ambition hos många att hålla
igen efter en fantastisk sommar där många har unnat sig lite
extra och jag tolkar det inte som en stundande avmattning,
säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.
Om Köpsuget
Konsumtionen i Sverige förändras i allt snabbare takt. Dagens konsumenter är kunniga,
kräsna och snabbrörliga. Nya trender uppstår och ersätter gamla sanningar. Med
välinformerade, uppkopplade kunder gäller det för företagen att hänga med, inte minst
inom detaljhandeln där konkurrensen är hårdare än någonsin och gränsen för vad som
är traditionell detaljhandel, besöksnäring och annan tjänsteproduktion håller på att
suddas ut.
Svensk Handel mäter varje månad handlarnas framtidstro i undersökningen
Handelsbarometern och tar nu även ett grepp om konsumenternas framtidsplaner.
Denna undersökning, som vi har valt att kalla Köpsuget, visar alltså konsumenternas
syn på sin framtida konsumtion. Vi söker svaret på hur ”köpsugna” svenskarna är vid
olika tillfällen. Köpsuget ska ses som ett komplement till Handelsbarometern och ett
kunskapsunderlag för Svensk Handels arbete med frågor som rör handelsutveckling.
Undersökningen Köpsuget görs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel och
kommer att genomföras fyra gånger per år.
Köpsuget augusti 2014 baseras på en webbenkät där 1 227 svenskar mellan
18 och 80 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under augusti 2014.
Hushållens köpplaner
Köpsuget sjönk i augusti
 Köpsuget, som är en indikator
för konsumenternas framtida
konsumtion, landade på plus
4 i augusti.
 Efter en tid när många säkerligen
ökat sin konsumtion är hushållen
något mer återhållsamma.
 Sparandet har vid denna mätning
gått om samtliga kategorier och är
den kategori som spås öka mest
under kommande kvartal.
Augusti 2014
25
21
20
15
10
4
5
0
Jag kommer att öka min Jag kommer att minska
konsumtion
min konsumtion
-5
Köpsuget
-10
-15
-20
-17
Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter
som tror att deras konsumtion kommer att öka under det
närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen som
tror att deras konsumtion kommer att minska.
Köpsuget
 Köpsuget har sjunkit från 20 i juni
månads mätning till 4 i augusti.
 Hushållen är fortfarande övervägande
optimistiska, däremot har andelen
som planerat öka sin konsumtion
sjunkit drastiskt sedan den förra
mätningen.
 Konsumenternas framtidstro ligger
(enligt Konjunkturinstitutets
Barometerindikator) i nivå med det
historiska genomsnittet.
Köpsuget maj 2013- augusti 2014
40
30
20
10
0
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
aug 14
-10
-20
Jag kommer att öka min konsumtion
Jag kommer att minska min konsumtion
Köpsuget
Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter
som tror att deras konsumtion kommer att öka under det
närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen
som tror att deras konsumtion kommer att minska.
OBS. I maj 2013 ställdes frågan om hur konsumtionen
förväntas öka under den kommande månaden.
Kan konsumenterna förutse sin konsumtion?
 Det blir allt mer intressant att se
om konsumenterna faktiskt kan
förutse sin framtida konsumtion.
25
6
5
20
4
15
3
Utfall
Framtidstro
 Köpsuget följs upp med SCBs
statistik över hushållens
konsumtionsutgifter*. Vi kommer
därför inom en snar framtid att
kunna se hur sambandet mellan
planerade inköp och utfall ser
ut.
Prognos och utfall
10
2
5
1
0
0
maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug
2013
Köpsuget
2014
Hushållskonsumtion
Källa: SCB 2013. *Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik
över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den
totala bruttonationalprodukten (BNP).
Sparandet spås öka mest under kommande kvartal
 Sparande går om samtliga
kategorier och är den kategori som
spås öka mest under kommande
kvartal.
Hur tror du att du kommer att konsumera under de
kommande tre månaderna jämfört med hur du vanligtvis
konsumerar?
40
36
35
 Fokus ändras nu från Semester
och Upplevelser till Transport,
Personligt och Hemmet.
 De största konsumtionsförändringarna finns framförallt
inom kategorierna Semester och
Mat & Dryck som båda spås
sjunka betydligt under kommande
kvartal.
30
26
26
25
25
19
20
14
15
10
16
12
12
9
9
6
5
8
0
2
0
0
jun 2014
aug 14
Förklaring: Nettotalen visar på den procentuella skillnaden
mellan de konsumenter som tror att deras konsumtion kommer
att öka och de som tror att deras konsumtion kommer att
minska.
Konsumenternas roligaste köp just nu: datorer och mobiler
Vad tror du kommer att vara ditt roligaste inköp och din
tråkigaste utgift under den närmaste månaden?
Dator/mobiltelefon
Bil
Resa
Löpande räkningar
Tandläkarkostnader
Kurslitteratur
Köpsuget uppdelat
på åtta kategorier
Mat & Dryck
 Konsumtionen inom Mat & Dryck
spås vara oförändrad under
kommande kvartal.
 Köpsuget Mat & Dryck gick från 25 i
juni till 0 i augusti, vilket är den
lägsta noteringen sedan start.
 Både restaurangbesök och inköp av
öl, vin och sprit förväntas minska.
Däremot spås konsumtionen av
livsmedel öka något under
kommande kvartal.
Min konsumtion inom kategorin Mat & Dryck kommer att…
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
53%
20%
19%
4%
2%
25
25
20
15
10
12
11
8
5
2
0
-5
maj 2013
aug 2013
nov 2013 april 2014
jun 2014
0
aug 14
-10
Köpsug Mat & Dryck
Produkter som ingår i kategorin Mat & Dryck: livsmedelsprodukter, café- och restaurangbesök, vin, sprit och öl.
Hemmet
 Konsumenterna spår att
konsumtionen inom kategorin
Hemmet kommer att öka under
kommande kvartal. Däremot är
köpsuget inte på lika höga nivåer som
för ett år sedan.
Min konsumtion inom kategorin Hemmet kommer att…
60%
54%
50%
40%
30%
23%
20%
 Köpsuget Hemmet ökade från 6 i juni
till 12 i augusti. Många fokuserar
gärna på hemmet igen fram emot
hösten efter en tid då andra varor och
tjänster prioriterats.
 Utgifter för renoveringar/
nybyggnationer är fortsatt den
delkategori som spås öka mest under
det närmaste kvartalet tillsammans
med el- och värmekostnader.
10%
11%
4%
4%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
minska
mycket
25
20
18
15
15
10
5
13
7
12
6
0
-5
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
aug 14
-10
Köpsug Hemmet
Produkter som ingår i kategorin Hemmet: lån, renovering, möbler,
prylar, städning, RUT och ROT, uppvärmning, försäkringar,
inredning, räntebetalningar, växter etc.
Personligt
 Andelen konsumenter som spår
att de kommer att öka sin
konsumtion inom kategorin
Personligt har sjunkit svagt.
Köpsuget Personligt sjönk från 16 i
juni till 12 i augusti.
Min konsumtion inom kategorin Personligt kommer att…
60%
53%
50%
40%
26%
30%
20%
 Det är framförallt kostnaderna för
frisör, tandläkare och sjukvård
som förväntas öka. Även
konsumtionen inom träning ökar
starkt.
10%
11%
5%
2%
0%
öka mycket
20
öka något
vara
minska något
oförändrad
18
10
11
12
aug 2013
nov 2013
14
minska
mycket
16
12
0
maj 2013
apr 2014
jun 2014
aug 14
-10
Köpsug Personligt
Produkter som ingår i kategorin Personligt: kläder, mode, träning,
utbildningar och kurser. Även smink, smycken och optikprodukter
ingår, liksom tjänster som skönhetsoperationer, vårdkostnader,
tandläkarbesök, frisör, välgörenhet och utgifter för fest och kalas.
Media
 Media ligger återigen i
bottenskiktet och konsumenterna
spår att konsumtionen inom denna
kategori kommer att öka svagt.
 Köpsuget Media ökade från 0 till 2
mellan juni och augusti.
Min konsumtion inom kategorin Media kommer att…
80%
71%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
 Konsumtionen av
hemelektronikprodukter är den
delkategori som spås öka mest.
10%
12%
9%
1%
4%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
minska
mycket
20
10
4
0
-1
maj 2013
aug 2013
5
nov 2013
1
apr 2014
0
jun 2014
2
aug 14
-10
Köpsug Media
Produkter som ingår i kategorin Media: lyssna- eller titta-tjänster
som exempelvis Spotify, Netflix, Tv-licens och abonnemang etc.
Även kostnader för fysiska produkter som hemelektronikprodukter
och tidningsprenumerationer samt uppkopplingstjänster via dator
och mobil.
Upplevelser
 Andelen som planerar att öka
sina inköp inom denna kategori
minskade kraftigt mellan juni
och augusti.
 Köpsuget Upplevelser sjönk från
26 i juni till 9 i augusti, vilket är
den lägsta noteringen inom
denna kategori sedan start.
 Det är framför allt konsumtionen
av kultur såsom teater-, bio- och
museibesök som förväntas öka.
Upplevelser såsom
vinprovningar och
fallskärmshoppning förväntas
däremot minska.
Min konsumtion inom kategorin Upplevelser kommer att…
70%
61%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
7%
2%
6%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
26
25
20
15
minska
mycket
19
17
14
15
10
9
5
0
-5
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
-10
Köpsug Upplevelser
Produkter som ingår i kategorin Upplevelser: konserter,
idrottsevenemang, bowling, bio, teater mm.
aug 14
Semester
 Köpsuget Semester har minskat
starkt mellan juni och augusti.
Min konsumtion inom kategorin Semester kommer att…
55%
60%
 Köpsuget minskade från 36 till 8
och är således den kategori som
visar den största konsumtionsförändringen mellan två mätningar.
50%
40%
30%
10%
 Efter en varm och solig sommar
byts nu fokus från semesterinköp
till andra varor och tjänster. Många
är tillbaka i vardagliga rutiner igen
och drar ner på konsumtionen
efter sommarens aktiviteter.
18%
20%
9%
7%
5%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
minska
mycket
40
36
30
20
28
23
12
10
12
8
0
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
-10
Köpsug Semester
Produkter som ingår i kategorin Semester: exempelvis
sommarstugan och semesterresan.
aug 14
Transport
 Andelen konsumenter som spår
en ökad konsumtion av transporter
sjönk mellan juni och augusti.
Min konsumtion inom kategorin Transport kommer att…
70%
58%
60%
 Köpsuget Transport har gått från
26 i juni till 14 i augusti.
 Trots att köpsuget inom transport
sjunkit är det några delbranscher
som spås öka. Dessa är framförallt
kostnader för kollektivtrafik samt
utgifter för bil.
50%
40%
30%
22%
20%
10%
9%
4%
3%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
minska
mycket
26
25
20
15
17
17
13
10
14
11
5
0
-5
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
aug 14
-10
Köpsug Transport
Produkter som ingår i kategorin Transport: utgifter för bil,
bensin, reparationer samt månadskort för kollektivtrafiken,
men även andra fordon som cykel och moped.
Sparande
 31 procent av konsumenterna tror
att deras sparande kommer att öka
under kommande kvartal, vilket är
mer än vid mätningen i juni. 12
procent tror att de kommer att
minska sitt sparande.
 Sparviljan förväntas alltså öka igen
efter att ha sjunkit ett antal
mätningar tillbaka. Sparviljan ökade
från 9 i juni till 19 i augusti.
Mitt Sparande kommer att…
60%
53%
50%
40%
27%
30%
20%
10%
7%
4%
5%
0%
öka mycket
öka något
vara
minska något
oförändrad
minska
mycket
25
22
20
15
19
16
14
13
10
9
5
0
-5
maj 2013
aug 2013
nov 2013
apr 2014
jun 2014
aug 14
-10
Sparvilja
Det som ingår i kategorin Sparande: börs, bank, fonder,
överföringar till sparkontot och” under madrassen”sparande.
TEMA
Val av färdmedel vid shopping
─ Många kunder tänker på miljön och fler skulle vilja ta
cykeln när de handlar. Men bilen dominerar fortfarande
och konsumenternas svar visar att bilens betydelse för
handeln inte går att bortse ifrån. I stället för bil- och
parkeringsförbud måste framtidens handel satsa på att
främja alternativ där det är möjligt, säger Magnus
Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.
Köpcentrum är roligast att handla i
 En femtedel av de tillfrågade
respondenterna hade främst
handlat sina sällanköpsvaror i ett
köpcentrum eller i en galleria
under förra veckan (v. 33).
Därefter hade respondenterna
angett att de handlade från en
e-handelssajt, 15 procent av
respondenterna hade angett
detta.
Var är det roligast respektive tråkigast att
handla någonstans?
50%
40%
36%
35%
30%
25%
19%
20%
14%
15%
10%
 Respondenterna anser även att
det är roligast att handla i ett
köpcentrum, följt av cityhandel
och e-handelsbutiker. Däremot
anser de att bensinmackar och
externhandelsområden är relativt
tråkiga shoppingplatser.
44%
45%
5%
9%
3%
13%
11%
5%
15%
14%
11%
6%
0%
0%
Roligast
Tråkigast
Bilen är det vanligaste färdmedlet vid shopping
 Bilen är det vanligaste färdmedlet
för konsumenterna vare sig de
ska handla livsmedel eller
sällanköpsvaror.
 Cykeln används däremot flitigare
vid köp av livsmedel samtidigt
som en relativt stor andel av
respondenterna inte använder
något färdmedel för att handla
sällanköpsvaror.
 På frågan om vilket färdmedel
konsumenterna skulle vilja
använda oftare (om det var
möjligt) svarade nästan en
tredjedel att de skulle välja
cykeln.
Hur ofta använder du följande färdmedel när du
handlar livsmedel respektive sällanköpsvaror?
70.00%
62% 64%
60.00%
(de som angett ofta/alltid)
50.00%
40.00%
34%
30.00%
15%
20.00%
17%
14%
18%
8%
10.00%
0.00%
Livsmedel
Sällanköpsvaror
Om det var möjligt, vilket/vilka färdmedel skulle du vilja
använda oftare när du handlar?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
31%
24%
22%
20%
Enkel hemtransport är ett viktigt argument för
att ta bilen vid shopping
 En förklaring till att många konsumenter tar bilen när de ska handla är att de
anser att det är mycket viktigt att enkelt kunna transportera hem varorna.
 Även snabbheten ger ofta bilen en fördel vid konsumtion och många
konsumenter tar bilen till externa handelsområden, köpcentrum och när de ska
storhandla. Det är däremot inte lika vanligt att ta bilen in till city, enligt
undersökningen.
Vad är viktigt för ditt val av färdmedel när du handlar?
70%
60%
60%
50%
40%
34%
31%
30%
41%
39%
38%
26%
23%
Oviktigt
24%
23%
18%
20%
10%
5%
1%
0%
3%
7%
10%
Inte så viktigt
Viktigt
Mycket viktigt
Bakgrundsfakta om
hushållens konsumtion
Mat & Dryck ökade mest det senaste året (uppdateras 1 gång per år)
 Under det senaste året har Mat & Dryck varit det som konsumenterna ökat sin
konsumtion mest av. I april månads undersökning angav 15 procent att matkontot
ökat mest under det senaste året.
 Detta stämmer väl överens med det vi sett i detaljhandeln under den senaste
tiden. Dagligvaruhandeln har tillsammans med restaurangsektorn haft en bra
utveckling under det gångna året.
Under de senaste 12 månaderna, vad har du ökat din konsumtion mest av?
30%
26%
25%
20%
15%
10%
5%
15%
12%
11%
10%
7%
6%
6%
4%
3%
0%
Uppdaterad april 2014
Bokostnader största utgiften under 2013
(uppdateras 1 gång per år)
 Hemmet var den kategori konsumenterna lade ner
mest pengar på under 2013
 Därefter kommer Personligt
och Mat & Dryck
1%
1%
12%
18%
11%
 Sparandet var rekordhögt
under 2013, sparkvoten låg
på 12 procent
22%
32%
Mat och dryck
Personligt
Hemmet
Transport
Semester
Media
Sparande
Källa: SCB
Uppdaterad april 2014
Kontaktuppgifter
För kommentarer:
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel
010-471 85 75
Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling Svensk Handel
010-47 18 584
Erik Boman, presschef Svensk Handel
010-47 18 650
Om undersökningen:
Carin Blom, analytiker HUI Research
08-762 72 99

similar documents