niet-bindend studieadvies

Report
Infosessie
tolerantiesysteem en
(niet-) bindend
studieadvies
rechten
februari 2014
1.
2.
3.
4.
2
(Niet-) bindend studieadvies
Tolerantiesysteem
Tegenvallende resultaten, wat nu?
Waar en bij wie kan ik terecht?
1. Niet-bindend studieadvies
3
Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet)-bindend
studieadvies, je beschikbaar tolerantiekrediet,… vind je in je
studievoortgangsdossier in KU Loket.
Definitie CSE,
meer uitleg
Lijst van OPO’s die
worden meegeteld
Verworven stpn per
academiejaar
Niet –verworven stpn
per academiejaar
Meer uitleg over toleranties,
Vrijstellingen,…
1. Niet-bindend studieadvies
• Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU
•
Loket
Tekst =
“Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt
op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op
het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een
bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan
volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende
academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben.
Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel
ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken.
Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je
facultaire studietrajectbegeleider”
7
1. Bindend studieadvies
• Het bindend studieadvies wordt na de examenperiode van juni en/of
september gegeven aan starters met een CSE lager dan 50%
o Van de stp die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt, ben je op
minder dan 50% geslaagd
• Dit is wel een bindende voorwaarde: op het einde van het volgende
academiejaar (2014-2015) moet je CSE ≥ 50% zijn
o Opgelet: je CSE is cumulatief binnen één opleiding: je CSE wordt
berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding
• Haal je in 2014-2015 geen 50% CSE dan mag je het academiejaar
daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.
Voorbeeld A
Sam is ingeschreven in de bacheloropleiding rechten
In januari behaalt hij volgende resultaten:
o
Inleiding tot de rechtswetenschap (9stp): 6/20
o
Romeins Recht (6stp): 11/20 = credit
o
Geschiedenis publiekrecht: 10/20 = credit
o
Fundamentele wijsbegeerte (6stp): 8/20
Sam nam in het eerste semester 27 stp op (9+6+6+6).
Hij behaalt credits voor 12 studiepunten
Zijn CSE = 12/27 = 44%
In januari krijgt hij een NIET-BINDEND STUDIEADVIES
Voorbeeld A
In juni behaalt Sam volgende punten:
o
Ethiek (6stp): 12/20 = credit
o
Economie (7stp): 9/20
o
Werkcollege Français juridique (3 stp): 13/20 = credit
o
Verbintenissenrecht (7stp): 9/20
o
Publiekrecht I. Staats- en administratiefrecht (10 stp): 6/20
Sam neemt in het 2de semester 33 stp op (6+7+3+7+10) en
behaalt 9 stp credits. Zijn CSE = 9/33=27%
Over de eerste zittijd (januari + juni) bekeken is zijn CSE:
(12+9)/(27+33)= 21/60= 35%
Sam krijgt een bindend studieadvies.
Voorbeeld A
In september behaalt Sam volgende scores:
•
Inleiding in de rechtswetenschap (9 stp): 8/20
•
Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 9/20
•
Economie (7 stp): 8/20
•
Verbintenissenrecht (7 stp): 10/20 = credit
•
Publiekrecht I. Staats- en administratief recht (10 stp): 7/20
 Extra credit van 7 stp.
 CSE over het hele academiejaar: (12 + 9 + 7) / (27 + 33) = 28 / 60 = 47 %.
 Sam krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet
zijn CSE ten minste 50 % zijn om verder te mogen studeren aan de KU Leuven.
11
Voorbeeld A1
Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 1
•
•
•
•
Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp
En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2
Sam slaagt op alle (32) stp uit fase 1 en op 9 stp uit fase 2
Zijn CSE:
o
28 stp verworven in academiejaar 1 + 41 (32+9) stp verworven in academiejaar 2
= 69 stp
o
60 stp opgenomen in academiejaar 1 + 60 stp opgenomen in academiejaar 2
= 120 stp
o
69 / 120 = 58%
 Sam heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Hij mag verder
studeren aan de KU Leuven.
12
Voorbeeld A2
Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 2
•
•
•
•
Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp
En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2
Sam slaagt op 20 stp uit fase 1 en op 4 stp uit fase 2
Zijn CSE:
o
28 stp verworven in academiejaar 1 + 24 (20 + 4) stp verworven in academiejaar 2
= 52 stp
o
60 stp opgenomen in academiejaar 1 + 60 stp opgenomen in academiejaar 2
= 120 studiepunten
o
52 / 120 = 43%
 Sam voldoet niet aan de bindende voorwaarde. Hij mag niet verder
studeren aan de KU Leuven.
13
Voorbeeld B
• Stel dat Sam in het eerste jaar geen credits verwerft; hij slaagt voor
geen enkel vak. Zijn CSE is dan 0% (0/60).
• Het volgende jaar neemt Sam opnieuw alle vakken van de eerste fase
op. Hij MOET dan voor ALLE vakken slagen om 50% CSE te behalen.
(0+60)/(60+60)= 50% CSE
• Hij moet ook voldoende stp opnemen om 50% CSE te kunnen halen.
(0+40)/(60+40)= 40% CSE
Samenvatting
• Niet-bindend studieadvies
o
o
CSE < 60%
Waarschuwing: risico op bindend studieadvies
• Bindend studieadvies
o
o
CSE< 50%
Bindende voorwaarde: eind volgend academiejaar
CSE ≥ 50%
• Zoniet: 1 jaar uitsluiting van de KU Leuven
2. Tolerantiesysteem
• Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen
studiepunten van het programma
Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten,
tolerantiekrediet = 18 studiepunten
• UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet =
12 studiepunten
16
2. Tolerantiesysteem
• Wanneer mag je toleranties inzetten?
o
o
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50%
8/20 of 9/20
Niet in januari, wel in juni of september:
o tolerantiekrediet sparen
o beste resultaat
o leerkrediet
o cumulatieve studie-efficiëntie optrekken
Tolerantiekrediet sparen
• Aan de studenten in de eerste fase van hun
bacheloropleiding wordt meestal afgeraden om toleranties
in te zetten.
• Zet GEEN toleranties in na juni.
• Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten,
contacteer dan je studietrajectbegeleider.
Beste resultaat
• Indien je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt,
wordt het beste resultaat binnen het academiejaar
behouden en wordt dit resultaat in rekening gebracht voor
de percentageberekening.
• Voorbeeld 1:
o
o
o
o
In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding tot de
rechtswetenschap
Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen.
In september scoort ze 6/20.
Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia
voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studieefficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie
inzetten.
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
•
Contacteer je studietrajectbegeleider om je
situatie te bespreken:
Kom naar het spreekuur of stuur een mail:
- Michaël Bauwens: bachelorstudenten eerste fase AAA – GEl
- Melissa Brys: bachelorstudenten eerste fase GEU – SAV
- Marie Heyvaert: bachelorstudenten eerste fase SCH– ZZZ
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/begel
eiding/studietrajectbegeleiding/index
20
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
A. ‘ik doe zeker verder in deze richting’
o
Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten?
B. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’
o
o
21
Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen?
Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
C. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’
o
o
o
Nu of in september?
Hoe kies ik voor nieuwe studierichting?
Werkpunten in nieuwe studierichting?
Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage :
http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html
In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
• Stoppen :
Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie
(Universiteitshal, Naamsestraat 22)
o Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28
februari 2014
Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 28 februari 2014
o Toelating nieuwe opleiding
o Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie
Heroriënteren buiten KU Leuven:
o Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding
o Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven
o Inschrijven in nieuwe instelling
o
•
•
23
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
1. Vragen over studietraject (heroriëntering…)
o
Studietrajectbegeleider
2. Studieplanning en -methode
o
o
o
24
Studietrajectbegeleider
Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je krijgt
een analyse van je sterke en minder sterke punten op het
vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en neem
ze mee naar je afspraak
Dienst Studieadvies
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
3. Vakinhoudelijke ondersteuning
o
nabespreking en inzage van examens bij
verantwoordelijke docenten:
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/
algemeen/examens/nabesprekingexamenjan.pdf
o
25
vakmonitor (afspraak via e-mail)
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen,
faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen...
– Dienst Studieadvies
–
Via contactformulier op de website
– Sociale Dienst
–
Vrij spreekuur elke namiddag
– MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum
–
Na afspraak
– Cel Studeren met een functiebeperking
–
Na afspraak
Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van
Dalecollege, Naamsestraat 80.
26

similar documents