Rita av - Klass 4-5-6

Report
Rita av
Rita en ram runt den
bild du vill rita av.
Rita ramen så nära
bilden som möjligt.
Rita en ram runt den
bild du vill rita av.
Rita ramen så nära
bilden som möjligt.
Se till så att varje
sida är ett jämnt
antal centimeter.
Här blev båda
sidorna 8 cm
långa.
Dela in rutan i små
rutor.
Dela in rutan i små
rutor.
Välj storleken på
rutorna utifrån hur
stor bilden är.
Dela in rutan i små
rutor.
Välj storleken på
rutorna utifrån hur
stor bilden är.
I den här bilden
gjorde jag rutorna
2 x 2 cm stora.
Dela in rutan i små
rutor.
Välj storleken på
rutorna utifrån hur
stor bilden är.
I den här bilden
gjorde jag rutorna
2 x 2 cm stora.
Dela in rutan i små
rutor.
Välj storleken på
rutorna utifrån hur
stor bilden är.
I den här bilden
gjorde jag rutorna
2 x 2 cm stora.
Nu ska du bestämma dig
för hur stor bilden ska
vara.
Nu ska du bestämma dig
för hur stor bilden ska
vara.
Ska bilden vara lika stor
som den du ska rita av
ska du nu rita en exakt
likadan ruta på ett
ritpapper.
Vill du att bilden ska vara
mindre ska du göra rutan
hälften så stor.
Exempelvis blir 10 cm
istället 5 cm.
Vill du att bilden ska vara
mindre ska du göra rutan
hälften så stor.
Exempelvis blir 10 cm
istället 5 cm.
Vill du att den ska vara
större. Ska du göra rutan
dubbelt så stor.
Exempelvis blir 8 cm istället
16 cm.
Eftersom jag
bestämt mig för
att förstora bilden
blir den stora
rutan 16 x 16 cm.
De små rutorna
blir 4 x 4 cm.
Nu är det dags att
börja rita av bilden.
Nu är det dags att
börja rita av bilden.
Vi ska nu titta på hur
linjerna i varje ruta
ser ut.
Nu är det dags att
börja rita av bilden.
Vi ska nu titta på hur
linjerna i varje ruta
ser ut.
Nu är det dags att
börja rita av bilden.
Vi ska nu titta på hur
linjerna i varje ruta
ser ut.
Jag börjar rita
av den här
rutan.
Sammanfattning
Rita ett rutnät över den bild du vill
rita av.
Sammanfattning
Rita ett rutnät på ett ritpapper.
Sammanfattning
Rita av ruta för ruta.
Sammanfattning
Länk

similar documents