kan hentes her..... - oz-dmr

Report
Vejledende instruktion i brug af
Talegrupper på Den-DMR
OZ1BZJ
Hvad er nyt
 Ud over at der nu er forbindelse til resten af verden er den
største ændring ved C-bridge opdateringen udført fredag
d 5-12-2014, at vi skal til at tænke på talegrupper.
 Tale grupper (TG) er nu vores måde at bestemme hvad vi
vil lytte til, hvor vi vil sende til og hvordan vi vil rute
netværket.
 Vi skal aktivt bruge talegrupper til at styre hvad vi vil på
DMRnettet
 Hvis man faktisk helst er fri for de nye muligheder og bare
vil forsætte på netværket som intet var hændt, så skifter
de Danske TG fra 10 og 20 til 238 på både Time slot 1 og
Time slot 2. Mere behøver man faktisk ikke at vide.
Tale Grupper (TG)
 For at kunne udnytte systemet lad os forstå lidt mere om TG.
 TG er lavet til at kunne adressere bestemte grupper af bruger på et
netværk, således at ikke alle altid skal forstyrres.
 En DMR transmission har altid en modtager. Enten en specifik
bruger (privat kald) eller eller en Tale gruppe. For at høre opkaldet
skal man enten have det rigtige radio ID (Privat kald) eller lytte efter
den rigtige TG
 Kommer der en transmission på en anden tale gruppe (samme TS)
end den man lytter på vil man intet høre og bare kunne se på signal
indikatoren at der er et signal. Taster man nu fordi man intet hørte
ville man få ”øv hornet” da time slot faktisk er optaget. (Det er lidt
som med sub tone. Hvis man lytter efter den forkerte sub tone med
sin tone squelch kommer der ingen audio igennem).
RX liste
 For at kunne høre hvad der sker på andre TG på samme TS end
den man har valgt kan der laves en RX liste. Listen virker som et
positivt filter. Alle de TG der står i den RX liste tilknyttet den
valgte TG vil nu kunne høres, skulle der komme en transmission
der.
 Man kan se brugen af RX lister som en slags scan mellem
kanaler. Det er bare ikke et scan, men dekodning af data baseret
på et medsendt ID.
 Taster man umiddelbart efter at havde hørt noget via RX listen
kan de fleste radioer programmeres sådan, at man sender på
den TG der kom igennem, og kan derved svare på et opkald fra
en TG, der ikke er den man havde stillet radioen på. Dette virker
så længe repeateren er i luften (3 sek. i dag). Derefter hopper
radioen tilbage på den valgte TG.
Talk gruppe kontrol
Det at anvende TG og kontrol af TG med PTT kan være
et svært koncept at forstå. På de følgende sider prøver
vi at kigge nærmere på det.
Først lidt antagelser:
Mototurbo understøtter kun en aktiv TG på et timeslot
ad gangen. På DMR dobler man ikke hvis flere taster på
samme TS da kun en radio får lov at taste. Det gælder
også selv om der er valgt en anden TG.
Mototurbo understøtter mange TG på et TS men kun
den først tastede radio kommer igennem.
TG eksempel
Lad os kigge på TG1 World Wide, TG2 Europe og TG244 Finland.
World wide og Europe er ”altid ON” og Finland er ON efter behov.
Det betyder at hvis nogen ude i verden sender på World Wide eller
Europe, så kommer det ud på alle repeatere i OZ på TS 1. Sender de
derimod på TG244 i Finland så høres det ikke i OZ da den TG ikke er
aktiv.
Tastes der nu på både Europe og World wide, er det den der tastes
først vi kan høre her i OZ.
Er der nu en radioamatør der taster TG244 på Repeateren i Faxe, så
er der åbnet en vej til TG244 og indtastningerne på Faxe vil kunne
høres på hele TG244 (alle repeatere i Finland). Alt fra Findland
kommer ud på Faxe og kun på Faxe. Så længe der ikke går længere
end 10 minutter mellem indtastninger på Faxe, vil vejen til Finland
være åben. Går der mere end 10 min fra sidste indtastning, så
lukker vejen til Finland og de vil ikke længere høres på Faxe.
Tilbud af Tale grupper i OZ TS1
TG
Status og Brug
TG1 World Wide
altid on / international opkald, korte QSO’er, da +400 repeatere går i luften
TG2 Europe
altid on / Europæisk opkald, korte QSO’er, da ca 100-150 repeatere går i luften
TG27 Nordic
altid on / Nordic. Ca. 20-30 repeatere går i luften
TG240 Sweden
Efter behov/repeater, Time out 10min. Kald til hele SM netværk. For gæster i OZ
TG244 Finland
Efter behov/repeater, Time out 10min. Kald til hele OH netværk. For gæster i OZ
TG222 Italy
Efter behov/repeater, Time out 10min. Kald til hele I netværk. For gæster i OZ
TG310 TAC310
Efter behov/repeater, Time out 10min. Minimum brug af antal repeater
internationalt
TG8501 TAC1
Efter behov/repeater Time out 10min. Minimum brug af antal repeater nationalt
TG8503 TAC3
Efter behov/repeater Time out 10min. Minimum brug af antal repeater nationalt
TG238 Denmark
Altid on Sekundær Dansk
TG9 Lokal
Kører Lokalt på selve repeateren og KUN denne repeater, Linkes ikke via C-bridge
Tilbud af Tale grupper i OZ TS2
TG
Status og Brug
TG238 Denmark
altid on, Primær Dansk
TG8502 TAC2
Efter behov/repeater, Time out 10min. Minimum brug af antal
repeater nationalt
TG8503 TAC3
Efter behov/repeater, Time out 10min. Minimum brug af antal
repeater nationalt
TG9 Lokal
Kører Lokalt på selve repeateren, og KUN den, Linkes ikke via Cbridge.
Last Heard
Her over ses et skærmbillede fra Last heard. Lad os kigge på hvad vi ser.
Vi antager at systemet er idle i OZ, det vil sige at der ikke er nogen der har tastet de sidste 15 minutter
Linje 1 viser SM6VUL på TG 1 Worldwide som jo er altid ON. Det vil sige at SM6VUL komme ud på TS1
Linje 2 viser SM6VUL på TG 244 Sweden. Denne TG er KUN efter behov i det danske DMR-net, og SM6VUL vil
derfor ikke komme ud på repeaterne i Danmark. (MEN: Hvis nogen i OZ havde abonneret på denne TG ved at
taste en Repeater med TG 244, ville SM6VUL komme ud på KUN den ene repeater)
Linje 4 er N3PE på TG 310 TAC310, denne TG er også efter behov og samme kommentar som for linje 2 gælder
bare med TG310.
Så hvad kan vi lære af det?: -Last Heard fra C-Bridge viser alle indtastninger, som kommer på de TG,
som vi abonnere på i udlandet, uanset om de sendes til en OZ repeater eller ej. Vi kan på Last heard
ikke se om de viste indtastninger bliver sendt til en OZ repeater eller ej. Alle indtastninger på OZ
repeatere vil blive vist, også selv om det kun er lokalt på repeateren.
I praksis World Wide TG1 på TS1
 Worldwide er altid altid ON
 World Wide TG1 er KUN tiltænkt til korte opkald (under 2 min.)
 Når man kalder op på World Wide TG1, bør man enten enten kun
have en kort QSO, eller skifte til alternativ kanal.
 BEMÆRK!! : Worldwide TG1 taster mere end 400 repeatere over
hele verden - det er derfor IKKE kanalen til at teste radioer på ved
bare at trykke PTT. Men tast ind og sig noget på Engelsk.
 Ved opkald bør du udover dit kaldesignal nævne, at du kalder på
Worldwide. Hvilket giver folk viden om hvor de skal svare.
F.eks. KC9PVN this is OZ1BZJ on Worldwide
 Sæt din radio på World Wide TG1 og du lytter på aktivitet på world
wide - og sender også der hvis du taster. Har du sat RX liste op, så
lytter du også hvad der sker på de talegrupper der er i RX listen.
I praksis Europe TG2 på TS1
 Europe TG2 er altid ON
 Europe TG2 er tiltænkt til korte QSO’er
 Europe TG2 taster mere end 100 Repeatere i Europa.
 Ved opkald bør du udover kaldesignal også nævne, at du kalder på
Europe. Det giver folk viden om hvor de skal svare.
F.eks. IK2XYP this is OZ1BZJ on Europe.
 Sæt din radio på Europe TG2 og du lytter på aktivitet på Europe og
sender også der hvis du taster. Hvis du har sat RX liste op lytter du
også hvad der sker på de talegrupper der er i RX listen.
I praksis Nordic TG27 på TS1
 Nordic TG27 er altid ON
 Nordic TG27 er Nordic talegruppe
 Nordic TG27 taster mere end 20 Repeater i Norden.
 Ved opkald bør du udover kaldesignal også nævne, at du kalder på
Nordic. Det giver folk viden om hvor de skal svare.
F.eks. Terve OH2LAK this is OZ1BZJ on Nordic
Eller det samme på langsom Dansk så skulle det nok gå 
 Sæt din radio på Nordic TG27 og du lytter på aktivitet på Nordic og
sender også der hvis du taster. Har du sat RX liste op lytter du
også hvad der sker på de talegrupper der er i RX listen.
TG240 Sweden TS1
 TG240 Sweden er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige, at hvis man sætter sin radio på en TG240
hører man ingenting før man har aktiveret TG240 med
PTT. Herefter er der åbnet en kanal til alle repeatere i
Sverige i 10 minutter fra denne ene danske repeater.
 Denne TG er mest tænkt til Svensktalende på besøg i
Danmark, Men Dansk virker sikkert også
TG244 Finland TS1
 TG244 Finland er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på en TG244,
hører man ingenting, før man har aktiveret den TG244
med PTT. Her efter er der åbnet en kanal til alle repeater
i Finland i 10 minutter fra den ene Danske repeater.
 Denne TG er mest tænkt til Finsktalende på besøg i
Danmark.
TG222 Italy på TS1
 TG222 Italy er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på en TG222,
hører man ingenting før man har aktiveret den TG222
med PTT. Her efter er der åbnet en kanal til alle
repeatere i Italien i 10 minutter fra den ene Danske
repeater.
 Denne TG er mest tænkt til Italiensktalende på besøg i
Danmark.
TAC310 TS1
 TG310 TAC310 er efter behov i begge ender. Aktiveres
med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på en TG310,
hører man ingenting, før man har aktiveret den TG310
med PTT. Her efter er der åbnet en kanal til alle repeater
der har tastet på TG310 i 10 minutter.
 Denne gruppe er tænkt som en gruppe man kan QSY
(skifte) til efter at have aftalt QSO på f.eks. Worldwide,
eller Europe. Dette kræver dog, at den repeater
modparten er på, supporterer TAC310. Den er mest
anvendt i USA.
TG8501 TAC1 TS1
 TG8501 TAC1 er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på TG8501, hører man
ingenting før man har aktiveret TG8501 med PTT.
 Hvis en anden radioamatør også taster TG8501 op, åbner
kanalen og man har forbindelse. Man skal altså taste i begge
ender før TG er åben. TG kan da være åben over mange
forskellige repeatere samtidig, så længe en bruger på hver
repeater har tastet TG8501 op med PTT først
 Timeren (de 10 minutter) fornyes ved hver PTT for hver
repeater.
 Denne gruppe er tænkt som en gruppe man kan QSY til efter
at have aftalt QSO på TG238. Den virker kun i Danmark. Der
skal trykkes på PTT i begge ender før det virker.
TG8503 TAC3 TS1 og TS2
 TG8503 TAC3 er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på TG8503, hører man
ingenting før man har aktiveret TG8503 med PTT.
 Hvis en anden radioamatør også taster TG8503 op, åbner
kanalen og man har forbindelse. Man skal altså taste i begge
ender før TG er åben. TG kan da være åben over mange
forskellige repeatere samtidig, så længe en bruger på hver
repeater har tastet TG8503 op med PTT først
 Timeren (de 10 minutter) fornyes ved hver PTT for hver
repeater.
 Denne gruppe er tænkt som en gruppe man kan QSY til efter
at have aftalt QSO på TG238. Den virker kun i Danmark. Der
skal trykkes på PTT i begge ender før det virker. Virker på
tværs af TS1 og TS2 og er mest lavet for at vise hvad man kan
med C-bridge.
TG8502 TAC2 TS2
 TG8502 TAC2 er efter behov. Aktiveres med PTT.
 Det vil sige at hvis man sætter radioen på TG8502, hører man
ingenting før man har aktiveret TG8502 med PTT.
 Hvis en anden radioamatør også taster TG8502 op, åbner
kanalen og man har forbindelse. Man skal altså taste i begge
ender før TG er åben. TG kan da være åben over mange
forskellige repeatere samtidig, så længe en bruger på hver
repeater har tastet TG8502 op med PTT først
 Timeren (de 10 minutter) fornyes ved hver PTT for hver
repeater.
 Denne gruppe er tænkt som en gruppe man kan QSY til efter
at have aftalt QSO på TG238. Den virker kun i Danmark. Der
skal trykkes på PTT i begge ender før det virker.
TG238 Danmark TS1
 TG238 Danmark er altid on.
 Man taster, og kommer derved ud på alle repeater på
TS1. (undtagelse er hvis en repeater er optaget af en
”efter behov” TG)
 Denne gruppe er sekundær for Danmark. Den bruges
når den primære er optaget. Denne gruppe er ikke
linket til udlandet. Den svarer til hvad TG20 var i det
gamle setup.
TG238 Danmark TS2
 TG238 Danmark på TS2 er den primære kanal i
Danmark. Det er der man lytter og har sin daglige
trafik.
 Man taster op og kommer ud på alle repeatere, der
ikke er optaget af TAC2 og TAC3
 Denne TG er, hvad der var TG10 i det gamle setup. Det
er her vi mødes normalt.
Data og beskeder
 ARS vil køre på TS2 som et forsøg. Slå kun ARS til på
TG2
 Beskeder virker både på TS1 og TS2 men der sendes
ikke på tværs mellem TS1 og TS2.
Den korte version
 TG238 Danmark på TS2 afløser TG10 fra det gamle
setup og TG238 Danmark på TS1 afløser TG20
 Husk på at World Wide trækker +400 repeater. Tast
ikke, hvis du ikke har noget at sige.
 ”Efter behov TG” kommer ikke igennem før der tastet
på en repeater lokalt i OZ på den ønsket TG.
God fornøjelse med det
 Der vil være mange spørgsmål efter dette er rullet ud.
 Der vil også blive fundet mange fejl og mangler, som
vi må rette hen af vejen.
 Denne omgang er den største ændring vi kan se i
krystal kuglen. Den næste tid vil kun byde på mindre
ændringer, med mindre det går helt skævt.

similar documents