FMK - InfoNet

Report
FMK
• FMK er et ambulant system, som
alle kan tilgå.
• Hvis patienten indlægges, skal
FMK suspenderes.
• Når patienten udskrives, skal FMK
genaktiveres, så FMK igen er
kørende og kan tilgås.
FMK
• For ambulante patienter anvendes
FMK som receptmodul. Der er ikke
er krav til, at FMK anvendes til
medicinordination ligesom, at det
ikke er nødvendigt, FMK opdateres
efter hver kontakt i ambulatoriet.
• FMK opdateres ved indlæggelse og
udskrivelse af patienter i forbindelse
med suspendering og genaktivering.
Hent signatur på blomsten
Indtast brugernavn
Tryk på ”Hent Signatur”
Signaturen er hentet
Ctrl+R. Indtast kodeord til signatur
Signatur hentet og godkendt.
FMK og løse recepter (ikke-fast medicin)
FMK
Ordination øverst og recept underliggende
Højre klik på ordinationen eller recepten og vælg
”Ny recept” for at forny eller Ctrl+Ins
Ny ordination:
Tast begyndelsesbogstavet (her K) og vælg fra
skabelon.
Vælg OK.
Evt. ændr dosering og vælg OK.
Bemærk vingen i ”Opret recept”
Vælg slutdato for ordinationen og udløbsdato for
recepten.
Ordination uden skabelon. Tryk på ”Annuller”
Tast ikke præparatnavn, men tryk på de tre prikker
under ”Præparat”
Tast i stedet her præparatnavn
Den letteste måde er at trykke Ins x2, hvis man ved,
præparatet ikke findes i en skabelon
Seponér: Højre klik på ordinationen og vælg
”Seponer”
Seponér: Tryk ”Ja”
Medicinafstemning/gennemgang
Medicingennemgang udføres ikke
Medicinafstemning som begreb
eksisterer ikke længere i DDKM,
version 2.0
Jf. fællesinstruks dokumenteres
medicinafstemning i EPJ
Knappen ”Afstem” anvendes ikke
Indlæggelse
•
•
•
•
•
FMK rettes til, så ordinationerne passer.
Herefter suspenderes FMK.
I EMAR indsættes medicin fra FMK ved at vælge
Ctrl+F>Medicin>Enter
Medicinafstemningen dokumenteres i EMAR
Suspendering af FMK
• Ved akutte indlæggelser
suspenderer indlæggende læge
FMK.
• Ved elektive indlæggelser
kontakter plejepersonalet
forvagten, der suspenderer FMK.
• Udskrivende læge genaktiverer
FMK
fmk-online.dk
FMK suspenderes og suspenderingen
ophæves via fmk-online.dk
(Ophæv) suspender FMK
Vælg ”Fortsæt til NemLog-in”
Vælg midterste fane ”Log ind med
nøglefil”
Vælg ”OK”
Måske er din signatur flyttet.
Vælg i så fald fanen ”Log ind med digital signatur”
Vælg ”OK”
Indtast dit kodeord og vælg OK
Find dit ansættelsessted
Vælg ”Vejle Sygehus, Øjenafdeling” og tryk
”Fortsæt”
Indtast patientens CPR-nummer
Tryk på fanen ”Aktuelle lægemiddelordinationer”
”Status for medicinkort” fremkommer nu.
FMK’s status er aktivt. Vælg ”Suspendér”
Vælg ”ja” for at suspendere medicinkortet
Under ”Status for medicinkort” kan man nu se, at
FMK er suspenderet
Udskrivelse.
FMK genaktiveres ved at vælge ”Aktivér”
Vælg ”Ja” for at genaktivere FMK
FMK er nu igen aktivt
Administrationsliste
• Medicinmodul findes fortsat ikke i
EMAR
• Skriv administrationstidspunkter under
dosering, så sygeplejerskerne ved,
hvornår medicinen skal administreres.
• FMK kan printes fra EMAR til
administrationsliste på sengeafdelingen
ved at trykke shift +F5 og vælge FMK
udskrift.
Shift+F5 og vælg ”FMK udskrift” for at printe
administrationsliste.

similar documents