C4 - Politica de dividend

Report
POLITICA DE DIVIDEND
Prof.univ.dr. Stela Toader
„Nu-ti pune increderea in ban, dar pune-ti banii acolo
unde ai incredere”- Oliver Wendell Holmes
Dividendul
• Dividendul = o distribuire în bani sau în natură, efectuată
de o persoană juridică unui participant la persoana
juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de
participare la acea persoană juridică.
• Distribuirea de dividende
– Priveaza societatea de lichiditati
– Reduce surse de finantare disponibile pentru investitii
– face necesar apelul la surse atrase
– Distribuirea constanta conduce la cresterea increderii
publicului fata de companie si la cresterea valorii de
piata a acesteia
Efecte ale unei politici de dividend scazute
• Nemultumiri in masa actionariatului -> tendinta de vanzare a
actiunilor-> reducerea cursului bursier
– Dificultati ale intreprinderii in efectuarea de cresteri de capital prin
emisiuni noi (societatea trebuie sa emita un numar mai mare de
actiuni pentru atingerea cifrei propuse de crestere a capitalului social > cresterea remuneratiei viitoare sub forma dividendelor -> cresterea
costului finantarii din surse proprii externe)
– Cresterea interesului unor investitori straini -> pierderea controlului
asupra societatii
!!! Distribuirea de dividende este o politica sanatoasa si de dorit
a oricarei societati intrucat, desi reduce sursele de
autofinantare, contribuie la mentinerea unui actionariat fidel
si, de asemenea, prin efectul asupra cursului bursier, la
atingerea dezideratului strategic de maximizare a valorii
intreprinderii si de crestere a bogatiei actionarilor.
Tipuri de politica de dividend
• Politica reziduala – presupune distribuirea drept dividend a sumei ramase
disponibilie dupa acoperirea nevoilor de finantare
– Dividendul variaza in functie de marimea profitului si necesitatile de finantare
– Adoptata in special de firmele care au nevoie de sume mari pentru reinvestire
mai ale in primii ani ai existentei
• Politica ratei constante – presupune pastrarea an de an a unei proportii fixe
in raport cu beneficiul total
– Siguranta pentru actionari, dividendul nu depinde de politica de autofinantare
– Dividendele sunt variabile in functie de masa profitului
– Transmite un semnal clar investitorilor privind nivelul performantelor
companiei
• Politica sumei constante – dividend stabilit in suma fixa pentru fiecare
actiune sau crescator constant
– Venituri constante (sau crescator constante) pentru actionari indiferent de
masa profitului
– Creaza anumite asteptari privind dividendele viitoare
Indicatorii politicii de dividend
•
Dividend pe actiune = Dividende totale distribuite / Nr. actiuni
– Suma absoluta a dividendelor care se distribuie pentru o actiune detinuta
•
Beneficiul pe actiune = Profitul net total / Nr. actiuni
– Imbogatirea practica a actionarilor in cursul unui an (profitul, fie ca se distribuie ca dividend,
fie ca se capitalizeaza reprezinta tot averea actionarilor)
•
Rata de distribuire a dividendelor = Dividende totale distribuite / Profitul net
– Ponderea dividendelor distribuite in profitul obtinut in cursul unui an
•
Randamentul pe o actiune
– La curs
• Dividend pe actiune / Cursul bursier = Dividende totale distribuite / Capitalizarea
bursiera
– La valoarea nominala
• Dividend pe actiune / Valoarea nominala = Dividende totale distribuite / Capitalul
social
– Rentabilitatea capitalului plasat in actiuni
– Prin compararea acestui indicator cu randamentul care s-ar putea obtine din alte investitii
actionarii pot decide pastrarea/vanzarea actiunilor lor
•
Coeficientul de capitalizare (Price Earning Ratio – PER) = Cursul actiunilor / Beneficiul
pe actiune
– foarte utilizat pe plan international
– nr. de ani necesari pentru recuperarea valorii de piata a actiunilor pe seama profitului obtinut
Formele dividendelor
• Distribuirea de dividende in bani
– Este cea mai raspandita forma de distribuire a dividendelor
– Cea mai convenabila pentru actionari
– Convenabila si pentru societate dpdv al rapiditatii si costurilor reduse pe care le
implica
– !!! Presupune aparitia unor fluxuri financiare negative -> reducerea volumului
lichiditatilor -> poate pune in pericol situatia creditorilor
• Distribuirea de dividende in actiuni
– Practicata de societatile care doresc sa-si protejeze lichiditatile sau care nu dispun
temporar de asemenea lichiditati
– Actionarii pot pastra actiunile primite gratuit sau le pot vinde la bursa, procurandusi astfel lichiditatile necesare
– !!! Avantajoasa pentru societate: conservarea lichiditatilor (reducerea fluxurilor
financiare negative), cresterea capitalului social prin emisiunea si atribuirea
gratuita de actiuni noi , armonizarea alternativelor distribuire/reinvestire
• Distribuirea de dividende in natura
– Rar intalnita, presupune acordul actionarilor, se poate realiza doar cand societatea
produce marfuri de interes pentru actionarii proprii
Distribuirea dividendelor
• Tipuri de actiuni
– Actiuni ordinare
• cu drept de vot
– Actiuni cu privilegiu de dividend
• au prioritate la distribuirea dividendelor in fata actiunilor ordinare
• nu permit cresterea randamentului peste cel prevazut in privilegiul de
dividend
• asigura stabilitatea si siguranta remuneratiei, elimina riscul
– Actiuni cu privilegiu de dividend cumulativ
• ofera dreptul de a primi dividend retroactiv
– Actiuni cu privilegiu de dividend si de participatie
• Privilegiul de participatie poate fi atasat numai actiunilor cu privilegiu de
dividend
• Permite actionarului sa primeasca un dividend aditional la cel cuvenit
actiunilor cu privilegiu de dividend
• Elimina inconvenientul actiunilor cu privilegiu de dividend de a nu-si putea
spori randamentul peste cel prevazut in privilegiu

similar documents