PowerPoint-presentatie

Report
55+ en financiën?
Van productverkoop naar een integraal overzicht
Alles over financiële zaken
voor 55+ers
Vitaal+Beurs Woudenberg
9 & 10 mei 2014
Hornbill – Inzicht in financiën
Diensten
• financieel advies
• vermogensbeheer
• hypotheken
• inrichting en
afwikkeling
nalatenschap
• bewindvoering
Kernwaarden
• integer
• onafhankelijk
• vakkundig
• persoonlijk
• helder
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Pieter Bas Schrieken
• Econoom
• Jarenlange advieservaring bij
Robeco en ING Bank
• Ontwikkelingssamenwerking Hivos
en Oikocredit
• Nu: oprichter Hornbill
Belangrijk:
Een goede adviseur probeert te
achterhalen wat de drijfveren zijn
voor financiële afwegingen
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Financiën en overzicht?
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Financiën en overzicht?
“Wanneer zouden wij minder kunnen gaan werken?”
“Kunnen wij dat droomhuis
kopen?”
“Hoeveel geld moeten wij
maandelijks opzij zetten voor die
grote reis?”
“Redden wij het met de huidige opbouw van ons pensioen?”
“Redt moeder het alleen met
“Mijn man is overleden. Wat moet ik nu doen met de
het beheer van haar
nalatenschap?”
financiën?”
“Ik geef liever bij leven…..”
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Inzicht in financiën
Plannen/
Doelen
Gezinssituatie
Financiële
spiegel
Financiële
situatie
Maatregelen
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Financiële spiegel
• Inventarisatie van wat er is en komen gaat
• Gezinssituatie
• Pensioen, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid
• Wensen en doelstellingen
• Levensgebeurtenissen
• Te nemen maatregelen
• Risico’s
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Financiële spiegel
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Financiële spiegel
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Vermogensbeheer
• eenmalige of periodieke inleg
• beleggingsportefeuille
• verdeling over verschillende risico’s
• beheer of zelf kiezen
• fondsenmozaïeken
• samenwerking met
en
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Vermogensoverdracht
• wat is er aanwezig aan
financiële middelen?
• wat is er nodig?
• wat is fiscaal mogelijk?
• wat gebeurt er na
overlijden van één of beide
ouders?
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Zorg voor ouderen
Als eigen beheer niet meer gaat
• civiel bewind
• ingrijpend traject
• uitgebreide bespreking met
betrokkene en familie
• vertrouwen erg belangrijk
• benoeming via rechtbank
• vastgesteld tarief voor
basiswerkzaamheden
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Begeleiding financiële zaken
• Aangifte Inkomstenbelasting
box 1, 2 en 3
• Toeslagen en voorlopige
teruggave
• Hulp bij afhandeling
nalatenschap
• Aangifte erfbelasting
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Opvolging financieel advies en
bemiddeling
• Hypotheek
• Verzekering
• Samenwerking met
Bergstraat 43, Amersfoort
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Presentatie 2 juli as
Peinst u wel eens over uw geldzaken?
• Inhoudelijke presentatie over
vermogensbeheer
• Lezing door Robert van Beek, vertaler van
het boek “Doe niet langer domme dingen
met je geld”
• Uitleg werking NNEK en Fondsenplatform
• Waarom een particulier de markt niet kan
verslaan en altijd op verkeerde momenten
in en uitstapt
• Golfclub Hoogland
• 19.30 tot 22.00
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Aanbieding voor Vitaal+Beurs gangers!
-------------Waardebon------------voor bezoekers Vitaal Plus Beurs Woudenberg 9 en 10 mei
2014
Tegoed voor het maken van een financiële spiegel simpel
voor € 150,- in plaats van de normale prijs van € 295,- of
uitgebreid voor € 250 in plaats van € 495!!
Laat uw financiële situatie nu en in de toekomst een keer
in zijn geheel onder de loep nemen.
Zie de bon in uw tas!
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014
Contactgegevens
Hartelijk dank voor uw aandacht
Vragen?
Hornbill – Inzicht in financiën
Bergstraat 43, Amersfoort
Telefoon
06 - 2702 4869
E-mail
[email protected]
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

similar documents