Avantajele si dezavantajele experimentului real si experimentului

Report
Avantajele si dezavantajele
experimentului real si experimentului
virtual in predarea fizicii
Grup Scolar “Al. Odobescu “
Lehliu Gara , 1.XI.2012
By PresenterMedia.com
•Agenda sesiunii
1
Experimentul
2
Experimentul real
3
Experimentul virtual
4
Exemple
5
Concluzii si adrese utile
•Experimentul
Experimentul este o observatie provocata, o actiune de cautare,
de incercare, de gasire de dovezi, de legitati, este o provocare
intentionata, in conditii determinate(instalatii, dispozitive,
materiale corespunzatoare, variatie si modificare a parametrilor
etc), a unui fenomen, in scopul observarii comportamentului lui,
al incercarii raporturilor de cauzalitate, al descoperirii esentei
acestuia(adica a legitatilor care il guverneaza), al verificarii unor
ipoteze(I. Cerghit)
1. Experimentul cu caracter
De ce ?
pentru a motiva elevii;
demonstrativ
pentru a creste gradul de intelegere
2. Experimentul cu caracter
al modului de functionare si utilizare
de cercetare
a echipamentelor
3. Experimentul cu caracter
pentru a verifica predictiile,
aplicativ
teoriile sau modelele.
•
Experimentul real
PUNCTE TARI
educă gândirea abstractă, analitică
și cea sistemică, raţionamentul
deductiv şi inductiv
creează deprinderi de observare a
lumii înconjurătoare şi de
înţelegere a fenomenelor din
natură
PUNCTE SLABE
•
lipsa de timp la lecție,
dotarea parțială, insuficientă a
laboratorului de fizică cu utilajul
şi aparatele necesare
unele aparate și echipamente
produse pentru laboratorul
școlar, după calitatea lor,
mai degrabă aparțin de clasa
substitutelor decât de cea a
aparatelor testate metrologic
necesită aparatură în număr mare
de exemplare
EXPERIMENTUL VIRTUAL
“Elevul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face, şi nu prin acelea care se fac în faţa
lui” (I. Cerghit).
PUNCTE TARI
•
•
•
•
realizarea experimentului virtual
urmeaza realizarii efective e
experimentului real si permite
elevilor contrulul asupra unui numar
mai mare de factori care
influenteaza fenomenul studiat
prin experimentul virtual este
facilitata intelegerea fenomenului
studiat de catre elevii care au
deficiente motorii si nu pot realiza
cu alt sprijin experimentul efectiv;
Softuri educationale accesibile atat
profesorilor cat si elevilor
Promoveaza invatarea
interdisciplinara , interactiva,
centrata pe elev
PUNCTE SLABE
Prin simpla includere a disciplinei
informatică în planurile de
învăţământ şi dotarea şcolilor cu
calculatoare nu se obţine creşterea
performantelor elevilor
Elevii care nu au acces la un calculator
şi nu ştiu să lucreze cu acesta vor fi
marginalizaţi
Lipsa conexiunii la internet nu permite
accesarea platformelor
educationale
Reticenta anumitor dascali fata de
utilizarea calculatorului in procesul
de predare/ evaluare
•“Ştiinţa merge înainte pe două picioare
numite teorie şi experiment. Câte o dată
este pus jos primul, altă dată celălalt, dar
progresul continuu este făcut numai prin
folosirea ambelor”
Millikan
Wikispace...la dispozitia elevilor
Proiectarea unitatii de invatare folosind
resurse OER
Predare/
Invatare
Evaluare
•
.
Sondaj de opinie in randul elevilor...
57% - considera ca pentru intelegerea
fenomenelor studiate sunt necesare
atat experimentele reale cat si cele virtuale
21% - considera ca experimentul virtual
este suficient pentru intelegerea
fenomenelor studiate
12% - considera ca experimentul
real este absolut necesar pentru
intelegerea fenomenelor studiate
10% - nu sunt interesati de domeniul
stiintelor exacte
Chart Title
1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
57%
21%
10%
12%
4th Qtr
Linkuri utile...
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
http://www.walterfendt.de/ph14ro/
.
http://micro.magnet.fsu.edu/optics/index.html
http://gilbert.gastebois.pagespersoorange.fr/java/accueil.htm
http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/physics/tute
s1.html
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/ho
me.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14ro
Linkuri unde puteti realiza teste ce pot fi
rezolvate online...
http://www.kubbu.com/
http://designbyanaami.com/projects/proprofs/
http://hotpot.uvic.ca/
”Cel ce doreste sa se
bucure fara nici o
umbra de indoiala de
adevarurile aflate la
baza fenomenelor
trebuie sa stie cum sa
se daruiasca
experimentului. ”
Roger Bacon

similar documents