CNAA - Sorin Greceanu 18 martie 2013

Report
CNAA 18 martie 2013
Palatul Parlamentului
Sorin Greceanu FPVS
Premisele care au stat
la baza realizării
ghidului/studiului
Absența unor criterii obiective în legislația națională a condus la
o practică judiciară “relativ” neunitară care a pus în dificultate si
procesul de regularizare pe cale amiabilă, părțile implicate
neavând un sistem de referință comun…
… ci doar o prevedere în normele RCA potrivit căreia daunele
morale se acordă în conformitate cu legislația și jurisprudența
din România (în amiabil abia începând cu anul 2005).
În baza acestor prevederi FPVS a început, încă din anul 2007,
să constituie o bază de date cu practica judiciară din România.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Premisele care au stat
la baza realizării
Studiului
• Noiembrie 2010 – Conferință auto – cu invitați magistrați din
România și vorbitori judecători și profesori de drept din
România și din străinătate, din Spania și Germania;
• Mai 2011 – Seminar CSA “Piața de asigurări în trim. 1 2011”;
• La inițiativa CSA s-a creat un grup de lucru pentru
elaborarea unui Ghid privind daunele morale.
• 2011 - UNSAR a propus un coordonator al proiectului, vrem
să credem că în luarea acestei decizii a contat experiența
acumulată și poziția de echilibru adoptată de FPVS, între
interesele pers. păgubite și cele ale pers. vinovate;
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Obiectivele propuse
1. Studiul prejudiciilor morale/nepatrimoniale acordate în
cazul decesului sau a vătămării sănătății ori a integrității
corporale a persoanelor;
2. Nu au fost preluate spre studiu daunele materiale suferite
ca urmare a decesului ori a vătămării persoanelor, acestea
putând fi determinate pe baza cadrului legal existent;
3. Identificarea unor soluții pragmatice, pentru o cât mai
eficientă și ușoară aplicabilitate în practică;
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Obiective
S-a urmărit:
Obiectivitatea și transparența;
Predicitibilitatea;
Ușurința în utilizare/aplicare;
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Obiectivele propuse
Studiul nu îşi propune să evalueze viața / sănătatea
persoanelor, scop imposibil şi imoral, ci doar să ofere
criterii cât se poate de obiective, pentru stabilirea unor
compensații materiale –pt. ceea ce este nonmaterialîn măsură să aducă o oarecare alinare a suferinței
produse victimelor accidentelor de vehicule care au
suferit daune nepatrimoniale.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Modul de lucru
Practica
judiciară
din
România
Studiul
legislațiilor
unor state
din Europa
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Practica judiciară
Sursa obiectivă pe care am indentificat-o și utilizat-o este:
„Jurindex - Indexul jurispudenței naționale”,
disponibilă pe pagina de internet
„http://www.jurisprudenta.org/”
*„JURINDEX este un serviciu public gratuit, dezvoltat de Tribunalul Vrancea,
sub egida Consiliului Superior al Magistraturii , persoane juridice de drept
public, în vederea îmbunătăţirii accesului publicului la justiţie, a creşterii
transparenței sistemului judiciar şi a consolidării relaţiei de încredere,
transparenţă şi responsabilitate dintre justiţie şi cetăţean”.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Practica judiciară
Au fost preluate spre studiu Deciziile de la nivelul Curților
de Apel din România pronunțate în anii 2009 și 2010,
Acestea sunt cele mai recente date conținute de portalul
Jurindex – chiar și la ora actuală.
Nu au fost acceptate alte surse / hotărâri judecătorești de
la eventuale părți interesate pentru a evita eventuale critici
privind obiectivitatea noastră /imparțialitatea datelor
colectate și utilizate în determinarea practicii.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Volumul de date
colectate
2339 de decizii ale Curților de Apel pronunțate în anii 2009
și 2010 au fost extrase pentru studiu;
Au fost procesate statistic deciziile pt. faptele produse după
anul 2005;
Pentru deces au fost centralizate 715 cazuri;
Pentru vătămări corporale au fost centralizate 621 cazuri;
Centralizarea datelor
Pentru a obține date comparabile:
- despăgubirile acordate au fost ajustate pentru o
vinovăție de 100% acolo unde a existat o culpă comună;
- sumele acordate în alte monede (Euro) au fost
transformate în lei la cursul mediu din anul pronunțării
hotărârii;
- pentru cazurile în care instanța judecătorească a
dispus printr-o singură decizie, în favoarea mai multor părți
care au suferit un prejudiciu moral ca urmare decesului
persoanelor, fiecare dintre acestea a fost procesată în mod
individual;
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Rezultate obținute
S-a procedat la calculul mediilor aritmetice a
daunelor morale acordate (fără eliminarea valorilor
extreme) prin raportare la relațiile de rudenie în
cazul decesului, respectiv la numărul de zile de
îngrijiri medicale necesare vindecării și existența
unei infirmități, în cazurile de vătămare corporală.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Daune morale
-în caz de decesDespăgubirea medie pt daune morale per persoană care solicită
despăgubirea – funcție de relația acesteia cu persoana decedată
-RON90,000
75,097
80,000
70,000
60,000
52,510
51,324
50,000
40,000
36,434
29,912
30,000
20,000
10,000
0
copil major
copil minor
frate / sora
parinte
sot / sotie
Despagubirea medie
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Daune morale
- în caz de vătămare
corporală Daune morale - lei/zi de îngrijiri medicale funcție de existența
unei infirmități
450
400
350
30%
300
250
419
200
150
100
50
0
316
fara infirmitate
cu infirmitate
- Centralizator date
statistice –
Daune morale
În caz de deces:
Relația solicitantului cu persoana decedată
Desp.
Lei/pers
Copil major (descendent de gradul I fiu / fiică)
36 434
Copil minor (descendent de gradul I fiu / fiică)
51 324
Frate / Soră
29 912
Părinte (ascendent de gradul I tată / mamă)
75 097
Soț/Soție
52 510
În caz de vătămare:
Despăgubiri/zi de îngrijiri medicale
Desp.
Lei/zi
Fără infirmitate
316
Cu infirmitate
419
Rezultate statistice
- Concluzii Despăgubirea medie/victimă directă
Lei
În echiv.
Euro
în caz de deces:
175.000
41.000
22.000
5.200
3.3 solicitanți/persoană decedată
în caz de vătămare corporală:
*Posibil punct de plecare în constituirea rezervei inițiale
de daună, atunci când în caz de deces încă nu sunt
cunoscute toate informațiile ref. la nr. și tipul
aparținătorilor/petenților
sau
ref.
la
gravitatea
vătămărilor corporale suferite de victima directă
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Studiul legislațiilor
statelor europene
20 legislații
străine studiate
Centralizare date
statistice
Comparații
și concluzii
Studiul sistemelor
europene
Criterii de clasificare:
Nr.
Nr. anual
Nr.
Populaţie
persoane
accidente vătămări la
ucise in acc.
Suprafaţă (milioane
rutiere
cu
un
milion
de
la un milion
(mii km2) (1) locuitori)
vatamari
locuitori
2010 (1)
de locuitori
2009 (6)
2009 (2)
2009
Limite RCA
Nr.
P.I.B./
Nr.
legale
persoane
P.I.B.
locuitor
Parc auto Lungimea
persoane maxime de
rănite în
(miliarde
(EURO)la (milioane autostrăzilor
ucise in despăgubire
accidente
EURO)
nivelul
vehicule)(1)
(KM) (5)
accidente
pentru
de
2010 (2) anului 2010
2010
2010
de circulatie vatamari
circulație
(3)
2009 (6) corporale si
(6)
2009
deces (7)
Câştig
salarial
mediu net
lunar
(EURO) (4)
Nr.
vehicule/
1000
locuitori
2010
Daunele morale în
Europa
- Concluzii În caz de deces, despăgubirea medie europeană
raportată la venitul mediu net lunar la nivel european
este de 4 ori mai mică decât despăgubirea medie
acordată în România, raportat la același criteriu, cel al
câștigului salarial mediu net lunar.
Chiar și prin simpla comparare a sumelor efectiv
acordate pentru daune morale, practica unor instanțe
din România ne situează printre primele țări din Europa
înaintea unor țări ca: Germania, Austria, Marea Britanie,
Irlanda, Olanda, Ungaria, Cehia, Slovacia, Danemarca,
Norvegia, Suedia etc
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Avantaje ale
sistemului de puncte
- stabilitate și flexibilitate în timp, ce permite actualizarea
periodică în timp a cuantumului despăgubirilor;
- permite raportarea despăgubirilor efective la un sistem
de referință general: 1 punct = 1/10 din salariu mediu
net pe economie (1407 lei/lună – media 2010);
- permite construcția ulterioară a unui sistem ceva mai
rafinat de stabilire a despăgubirilor în cazul vătămărilor
corporale; *(pentru viitor se poate avea în vedere eventuala
dezvoltare -în colaborare cu INML- a unui sistem de punctaj care să
țină seama și de alte criterii cum ar fi: indice pentru pierdere organ
pereche sau nepereche, pierdere funcție, punerea vieții în
primejdie, indice de invaliditate, indice de sluțire etc)
Sistemul de punctaj
pt. daunele morale
Nr. crt.
Relația persoanei prejudiciate în raport cu victima
Daune morale
Puncte
Lei/pers.
1
Copil major (descendent de gradul I fiu / fiică)
36 434
258
2
Copil minor (descendent de gradul I fiu / fiică)
51 324
364
3
Frate / Soră
29 912
212
4
Părinte (ascendent de gradul I tată / mamă)
75 097
533
5
Soț/Soție
52 510
372
Nr.
Tipul vătămării
Lei/zi de îngrijiri
Puncte/zi de
medicale
îngrijiri medicale
crt.
1
Care a permis refacerea stării de sănătate anterioare
316
2
419
3
producerii vătămării
2
În urma căreia au rămas sechele, infirmitate permanentă
Actualizarea
despăgubirilor
Pentru anul 2011 , câștigul mediu net lunar pe economie
a crescut la 1.475 lei (+5% față de 1407 lei în 2010 –
pentru 2012 încă nu au fost publicate datele statistice) –
situație în care, sumele medii rezultate în lei ar putea fi
actualizate cu același procent, prin aplicarea sistemului
de punctaj, pentru despăgubirile acordate pentru daune
morale în anul curent.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Avantajele utilizării
ghidului
- fiind bazat doar pe practica judiciară din România poate
constitui un reper important în formarea intimei convingeri
a judecătorilor la stabilirea cuantumului despăgubirilor;
- nu îngrădește în niciun fel drepturile persoanelor
prejudiciate;
- poate fi numitorul comun în cadrul soluționării pretențiilor
de despăgubire, atât pe cale amiabilă, cât și pe cale
judecătorească;
- ar putea să conducă la o mai rapidă, echitabilă, justă și
predictibilă practică în domeniu.
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Poate fi descărcat de pe pagina
www.fpvs.ro
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS
Vă mulțumesc frumos pentru
atenție
CNAA 18 martie 2013 Palatul Parlamentului – Sorin Greceanu FPVS

similar documents