20130613 IDEATION HIH Martin ppt

Report
DET UDVIDET LÆRINGSRUM
EN TENTITATIV BESKRIVELSE AF SITUERET
LÆRING I IDEATION SOM PRAXISFÆLLESSKAB
Martin Hesseldahl
PBA Design & Business
IDEATION
13. Juni 2013
PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan vi give de studerende
kompetencen til at skabe syntese
mellem de mange forskellige teoretiske
og praktiske fagområder vi har på
IDEATION
#Design #Business #Trendsociologi
#Videnskabsfilosofi & metode
#Entreprenørskab #Sociologi #Design
Give de studerende
self-efficacy.
Hvorfor
Hvordan
Hvordan kan vi give de studerende evne og kompetencer til at
meta-reflektere over den tilrettelagte faglige undervisningsog udviklingsproces de selv er igennem? Dette med formålet at
gøre dem i stand til selv, at tage de forskellige faglige
elementer og design egne udviklingsforløb.
META-REFLEKTERE – SKABE SYNTESE - SELF-EFFICACY
EFFEKT
KVANTITATIV FORBEDRING INDEN FOR KOMPETENCER OG KOMPETENCER I DET UDVIDET
SAMT KVALITATIV VIDEN OM DENNE FORBEDRING
KOMPETENCER:
DET UDVIDET
LÆRINGSRUM
BEVIDST OM EGNE KOMPETENCER – MOD – TRO PÅ SIG SELV – TURDE FEJLE – TURDE VÆRE I PROCES –
HANDLE UNDER USIKKERHED – HAVE ET KLARE MÅL UNDER UDDANNELSE – HAVE MÅL EFTER
UDDANNELSEN – EMPATI – SELVSTÆNDIG – MOTIVATION (IKKE ENDELIG LISTE)
KOMPETENCER:
RELEVANTE FAGLIGE KOMPETENCER (IKKE ENDELIG LISTE)
FAG:
IDÉUDVIKLING - IVÆRKSÆTTERI - PROCESDESIGN - KONCEPTUALISERING - FORMIDLING OG
PRÆSENTATION - VISUEL KOMMUNIKATION - TRENDS: IDENTITET, LIVSSTIL OG BRUGERFORSTÅELSE PROJEKTLEDELSE - FORRETNINGSUDVIKLING - STRATEGISK UDVIKLING - SAMFUNDS- OG
KULTURFORSTÅELSE - ØKONOMI – PRODUKTUDVIKLING
KERNEFAGLIGHED: DESIGN – BUSINESS – TRENDSOCIOLOGI – VIDENSKABSFILOSOFI & METODE – ENTREPRENØRSKAB –
SOCIOLOGI – DESIGN –
Undervisningsmetodikker
MÅL:
METODIKKER FOR AT GIVE KOMPETENCER

LEARNING BY DOING

READINGS

GRUPPEARBEJDE

FORELÆSNING

SPRINTS

FELTARBEJDE

PROTOTYPING

OPPONENT GRUPPER

FEEDBACKMETODER


Studerende giver til hinanden

Optage feedback på video
PORTFOLIO EKSAMEN OG SAMTALE(R)
EVALUERINGS VÆRKTØJ
KOMPETENCE #1
KOMPETENCE #1
KOMPETENCE #1
KOMPETENCE #1
KOMPETENCE #1
HVORDAN
 SOM UNDERVISER TEAM IDENTIFICERE VI
RELEVANTE FAGLIGE KOMPETENCER OG
KOMPETENCER INDEN FOR DET UDVIDET
LÆRINGSRUM.
BLANDT DEM UDVÆLGER VI DE VIGTIGSTE.
 NÅR VI PLANLÆGGER SITUERET
UNDERVISNINGSFORLØB OPSTILLER VI
FORVENTNINGER OM HVILKE KOMPETENCER
VI TROR DET VIL UNDERSTØTTE OG UDVIKLE.
 ET PAR UGER INDE I SPECIALEMODULET
KORTLÆGGER VI DEN ENKELTE
STUDERENDES KOMPETENCER, MÅL MED
STUDIET OG MÅL EFTER STUDIET.
 I SLUTNINGEN AF 5. SEMESTER BEDER VI DE
STUDERENDE PLACERE SIG PÅ SKIVE HVOR
DE VAR FØR DE STARTEDE PÅ PBA’EN, OG
HVOR DE ER NU.
 I SLUTNINGEN AF 6. SEMESTER BEDER VI DE
STUDERENDE PLACERE SIG PÅ NY.
KOMPETENCE #4
KOMPETENCE #1
KOMPETENCE #2
 VI KAN OGSÅ GØRE DET EFTER HVERT ENKELT
UNDERVISNINGSFORLØB/PROJEKT
 DETTE FØLGES DER OP PÅ I PORTFOLIO
EKSAMEN OG SAMTALE.
KOMPETENCE #5
KOMPETENCE #3
EFFEKTEN
EFFEKTEN MÅLES VED AT
UDMÅLE AFSTANDEN MELLEM
DE ENKELTE STUDERENDE
FORFLYTNINGER INDENFOR
HVER KOMPETENCE.
(HER BRUGES MÅLEBÅND SOM STJÆLES FRA
FASHION OG PATTERN :-)
EFFEKTMÅLINGEN BYGGER PÅ
TEORIEN OM
PRAKSISFÆLLESSKABER. DVS
DET ER IKKE KUN DEN FAGLIGE
OBJEKTIVE KOMPETENCE DER
MÅLES, MEN OGSÅ DEN
STUDERENDES MOTIVATION
OG TILHØRSFORHOLD TIL
IDEATION’S
PRAKSISFÆLLESSKAB
KOMPETENCE #1
DOKUMENTATION
SOM UNDERVISER OPSAMLER VI DEN
KVANTITATIVT UDMÅLTE EFFEKT FOR DEN ENKELTE
STUDERENDE OG PÅ KLASSEN OVERORDNET.
I PORTFOLIO EKSAMEN SPØRG VI DEN
STUDERENDE IND TIL DISSE EFFEKTER DE HAR
OPLEVET – SPECIELT HVIS DE HAR BEVÆGET SIG
LÆNGERE VÆK – DERMED OPSAMLES DER
KVALITATIVT DATA.
PERSPEKTIVER
DEN STUDERENDE KAN SE SIN EGEN PROGRESSION.
DEN STUDERENDE BLIVER BEVIDST OM HVILKE
OMRÅDER HØN ER STÆRK I IFHT. SINE
MEDSTUDERENDE.
DEN STUDERENDE BLIVER BEVIDST OM HVOR DEN
STUDERENDE KAN FORBEDRE SIG.
DET STILLER HØJE KRAV TIL DE STUDERENDE TIL
PORTFOLIO EKSAMEN OG SAMTALE.
VI KAN SOM UNDERVISER TILPASSE VORES INDHOLD
OG METODER.
HVAD SKAL VI GØRE NU
VI SKAL IDENTIFICERE DE RELEVANTE
KOMPETENCER.
VI SKAL SOM UNDERVISERE UDVIKLE
UNDERVISNINGSFORLØB SOM UNDERSTØTTER DE
KOMPETENCER VI ØNSKER DE STUDERENDE SKAL
HAVE.

similar documents