(PPTX, ikke kendt) - Katrinedals Skole vidensportal

Report
Engelbert H
– og den sidste chance
Ind i teksten
• Hvem er forfatteren?
• Hvem har illustreret
bogen?
• Beskriv forsiden på
bogen.
• Hvem er Engelbert H?
• Hvad tror du historien
handler om?
Inde i teksten
• Kapitel 1.
– Vi læser det sammen.
– Hvad handler kapitlet om?
– Hvis du skulle give kapitlet en overskrift, hvad ville
det så være?
Inde i teksten
• Kapitel 2
– Vi læser kapitlet sammen.
– Imens du læser, skal du tænke over, om du synes
billederne passer til teksten.
– Hvilken overskrift ville du give dette kapitel?
Inde i teksten
• Kapitel 3
– Der er 4 roller
• en oplæser, en referent, en overskriftmester og en
sammenhængsmester.
– Oplæseren læser kapitel 3.
– Referenten giver et referat af det vigtigste indhold.
– Overskriftmesteren finder en dækkende overskrift,
som alle skriver ned.
– Sammenhængsmesteren prøver at forudsige, hvad der
sker i næste kapitel.
Inde i teksten
• Kig på billedet og skriv
5-10 linjer om, hvad du
tror kapitel 4 handler
om.
• Vi læser kapitlet
sammen….passer det
med hvad vi troede?
Inde i teksten
• Vi læser kapitel 5 sammen
– Skriv forklaringer på disse ord fra kapitlet i dit
kladdehæfte.
•
•
•
•
•
•
•
Harmonika
Revisor
Drukkenbolt
Slurk
Kravetøjet
Sølle
Kachotten
Inde i teksten
Fra kapitel 6:
’Hele dagen sidder
Engelbert H så på bænken
og ved ikke hvad. Han har
mistet troen. Det er det
værste for en engel. Uden
troen er en engel bare en
lille fyr i natkjole med
vinger’.
- Vi læser kapitel 6 sammen!
- Snak med din
sidemakker om
følgende spørgsmål:
• Har du nogensinde
prøvet at miste troen på
noget?
• Tror du på engle?
– Hvorfor/hvorfor ikke?
Inde i teksten
• Kapitel 7
– Der er 4 roller
• en oplæser, en referent, en overskriftmester og en
sammenhængsmester.
– Oplæseren læser kapitel 3.
– Referenten giver et referat af det vigtigste indhold.
– Overskriftmesteren finder en dækkende overskrift,
som alle skriver ned.
– Sammenhængsmesteren prøver at forudsige, hvad der
sker i næste kapitel.
Inde i teksten
Nu skal du lytte til din lærer, der læser kapitel 8
højt for dig. Du må ikke følge med i teksten
samtidig. Du skal kun lytte.
Derefter skal du tegne en tegning i dit
kladdehæfte, du synes passer til historien. Hvis
du kan huske ’stilen’ på de andre billeder, må du
gerne efterligne den…..hvis du kan 
Ud af teksten
• Nu skal du udfylde
øjnene, næsen og
kasserne i munden på
fortælleansigtet.
Ud af historien
Nu skal du udfylde aktantmodellen i dit
kladdehæfte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Subjekt (Hvem er
“hovedpersonen”?
Objekt (Hvad vil
hovedpersonen/subjektet gerne
have fat i? Det kunne være
prinsessen, lykke, opgave osv.)
Hjælper (Hvem/hvad hjælper
Subjektet med med åbne objektet?)
Modstander (Hvem/hvad prøver at
forhindre subjektet i at nå
objektet?)
Giver (Hvem/hvad giver objektet
væk?)
Modtager (Hvem/hvad får objektet
til sidst?)
Ud af teksten
Spørgsmål til Engelbert H
Hvis du sad foran Engelbert H, hvad ville du så
spørge ham om?
Skriv 5 spørgsmål ned i dit kladdehæfte
Ud af teksten
Den varme stol
En i klassen melder sig til at være Engelbert H. I
stiller nu de spørgsmål I lige har skrevet i jeres
hæfter til den der har meldt sig.
Man skal prøve så godt man kan, at svare som
om man var Engelbert H.
Ud af teksten
Intertekstualitet (elementer fra andre fortællinger)
Du har måske lagt mærke til at du kan genkende
nogle elementer i Engelbert H fra Bibelen…
• Hvor mange ting fra Engelbert H kan du
genkende fra Bibelen?
– Skriv en liste med ting der er ’stjålet’ fra Bibelen.
Ud af teksten
Morale:
• Morale er det vi kan lære af tekster, hvor der er et budskab til os.
• Hvis vi har overværet fx en trafikulykke, der skyldes spiritus, eller læst en
tekst, stiller vi os selv spørgsmålet: Hvad kan jeg nu lære af det? Og så
udleder man måske selv moralen.
• Der kan også være tale om, at forfatteren som afslutning på en tekst
fremhæver tekstens budskab i ganske få linjer – i en morale.
• Denne tydelige form for en morale finder man fx i lignelser (i Biblen) og
fabler.
• Den grimme ælling af H.C. Andersen handler om ællingen, der må så
grueligt meget igennem, før den bliver accepteret i sit rigtige miljø. Men
det hele ender godt, for moralen lyder: Det gør ikke noget at være født i
andegården, når man kun har ligget i et svaneæg.
• Hvad tror du moralen er i Engelbert H og den sidste chance?

similar documents