Introduktion till ki.se

Report
Utbildning del 1
Introduktion till ki.se
för redaktörer
Webbteamet
Intro
 Koncept: Detta är ki.se, grundläggande principer
 Organisation: Så arbetar vi
 ki.se i praktiken: sidtyper och funktioner
 Att tänka på vid migrering
 Detta händer nu och framöver
1 500 000
Våra mål för ki.se
rätt språk
visa KI:s
puls
KI ska framstå
som attraktivt och
konkurrenskraftigt
höjd lägstanivå !
lättare att visa t.ex.
projekt
Webbplatsen ska
spegla KI:s forskning
och utbildning
Webbplatsen ska
inspirera och underlätta
engagemang och handling
bra
kontaktinfo
Inbjudande
evenemang
…får konsekvenser för funktioner och innehållsarbete
Intro
 Koncept: Detta är ki.se, grundläggande principer
 Organisation: Så arbetar vi
 ki.se i praktiken: sidtyper och funktioner
 Att tänka på vid migrering
 Detta händer nu och framöver
”Sajt-i-sajten”
Externa målgrupper!
Responsiv design
Responsiv design
MOBILE FIRST!
Responsiv design
Hierarkisk struktur
Taggning framför hierarkisk plats
Tvåspråkighet
 Möjlighet att ha riktad information till olika målgrupper
 Skillnad mellan ”English website” och ”This page in english”
Intro
 Koncept: Detta är ki.se, grundläggande principer
 Organisation: Så arbetar vi
 ki.se i praktiken: sidtyper och funktioner
 Att tänka på vid migrering
 Detta händer nu och framöver
Vem ansvarar för vad på ki.se?
Område
Person / avdelning / grupp
Ansvarig utgivare
Christina Bostedt, kommunikationsdirektör
Systemägare
Kommunikationsavdelningen,
Suzanne Winting Husén,
kommunikationsstrateg digitala tjänster
Ansvarig ki.se
Jenny Hermansson, kommunikatör digitala tjänster
(med central webbgrupp)
Innehåll
Redaktörer + innehållsansvariga
Ny redaktörsorganisation institutioner
 1 lokal huvudredaktör
med minst 20% av arbetstid
+ 1 biträdande lokal huvudredaktör per
institution
 Övriga redaktörer efter behov, får stöd
och samordning av lokal huvudredaktör
 Centralt stöd, nätverk samt
utbildningsprogram för huvudredaktörer
Ny redaktörsorganisation för övergripande
ämnesområden på gång
Resurser för redaktörer
Lokal
huvudredaktör
Handbok
Utbildningsmaterial
Internwebben.ki.se
/webbpublicering
Instruktionsfilmer
Kurser
Course in English
Resurser för lokala huvudredaktörer
Handbok + tillägg
Central
webbgrupp
Nätverk
Utbildningsmaterial
/webbpublicering
(Fördjupnings-)
kurser
Instruktionsfilmer
Course in English
Internwebben.ki.se
Intro
 Koncept: Detta är ki.se, grundläggande principer
 Organisation: Så arbetar vi
 ki.se i praktiken: sidtyper och funktioner
 Att tänka på vid migrering
 Detta händer nu och framöver
My Workbench – för överblick
WYSIWYG
What You See Is What You Get
Media- och dokumentbibliotek
Olika begrepp






”Sajt”
Toppmeny
Megameny
Sida
Landningssida
Profilsida
Site
Top menu
Mega menu
Page
Landing page
Profile page
”Sajt” (Site)
 Samtliga institutioner har en egen sajt
 Sajten definieras av ett eget sidhuvud med institutionsnamnet
samt en egen startsida och egen toppmeny
 Områdena Forskning, Utbildning, Om KI samt KI Nyheter är
också egna sajter.
Toppmeny
 Menyn i sidhuvudet
 Samtliga institutioner har en minsta gemensam struktur, men
med möjligheter till justeringar/tillägg
 Övriga sajter har egen struktur
Megameny (Mega menu)
 För varje val i toppmenyn
finns möjlighet att skapa en
stor, utfallande meny med
nya undersidor
 Menyn kan innehålla max 4
kolumner
 Menyn kan delas in med hjälp
av underrubriker
 Endast huvudredaktören för
sajten kan skapa och
uppdatera megamenyn
Anpassa innehållet
Svenska-engelska?
Översikt-detaljer?
Förenklat-komplext?
Vad är efterfrågat?
Aktuellt och korrekt!
Enligt institutionens prioriterade målgrupper
Sida: ”Beskriva & berätta”
Sida (Page)
 Den vanligaste sidtypen
 Den viktigaste sidtypen
 ”Standardsida” med innehåll i
löptext
Navigation på en sida
 Långa sidor
 Mellanrubriker som ankarlänkar i
meny
 Menyn hjälper till att ge
besökaren överblick
Vad innehåller en Sida?







Rubrik, ingress, text
Bilder
Film
Tabeller
Kontaktkort
Faktaruta
Citat
 Promos (puffar)
 Nyhets- och kalenderlista
 Enklare hantering av inbäddat
innehåll, t ex kartor
 Taggar och Dela-länkar
 Personallista
Landningssida:
”Slussa vidare!”
Landningssida (Landing page)
 Startsida för t ex
institutionens sajt
 Introduktion till ett
ämnesområde
 Inledningssida för t ex stora
organisatoriska enheter på
institution
Vad kan en Landningssida innehålla?






”Puffkarusell” eller stor bild
Navigation till sidor (Pages)
Promos
Nyhetslista
Kalenderlista
Film
När används en landningssida?
 När du INTE behöver beskriva något i text!
Profilsidor för alla medarbetare







En profilsida genereras för samtliga
medarbetare med KI-id
Alla kan logga in med sitt KI-id och redigera
sin sida
Redaktörer kan få tillgång till profilsidor för
redigering
Kontaktinfo (Jmf telefonboken) hämtas från
KIMKAT
Personlig info lägger medarbetaren in själv
Publikationer hämtas från Bibliometridatabasen
På Internwebben finns mer information om
profilsida, samt instruktioner och frågor och
svar. Se internwebben.ki.se/sv/profilsida
Stor flexibilitet!
Kräver mer…

similar documents