RIDICAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE

Report
CONFERINȚA “Mecanisme și
soluții cheie de ieșire din
insolvență”
RIDICAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE
ARGUMENTE:
Managerii pot apela la politici economice imprudente, luand decizii chiar disperate cu consecinta vatamarii
intereselor creditorilor. Pentru acest motiv, in tari precum UK, Germania sau Cehia, fostul management este inlaturat
pentru a se proteja creditorii de posibile vatamari.
Inlaturarea fostului management poate fi vazuta drept cheia unei reorganizari de succes, avand in vedere ca acesta
este, de regula, responsabil de situatia financiara a societatii intrate in insolventa.
Numirea unui profesionist la conducerea societatii, de regula chiar practicianul in insolventa.
OFERTA NOASTRA: RIDICAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE
CADRUL JURIDIC
RIDICAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE – solutia pentru o reorganizare de succes
1.
Cazuri care depind de manifestarea de vointa directa a creditorilor:
Art. 47 pct. (5): Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecatorului-sindic
o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue
din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.
Art. 95 alin. 6 pct a): Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi: a) pastrarea,
în întregime sau în parte, de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie
asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar
desemnat în conditiile legii;
Art. 47 pct. 3: Judecatorul sindic va putea ordona ridicarea in tot sau in parte a dreptului de administrare odata
cu desemnarea administratorului judiciar (…).
2.
Caz particular:
Art. 3 pct. 26: Dacă adunarea asociaților/acționarilor convocată conform prezentului punct nu desemnează un
administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat,
iar debitorul, respectiv asociații/acționarii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și
care sunt exercitate prin administrator special;
DELIMITARI
DELIMITARE IN TIMP
1. Ridicarea dreptului de administrare odata cu deschiderea procedurii insolventei:
- daca debitorul nu-si exprima intentia de reorganizare – art. 47 pct. 1;
- urmare a cererii creditorului adresata judecatorului sindic odata cu cererea de deschidere a
procedurii insolventei - art. 47 pct. 3
2. Ridicarea dreptului de administrare in cursul procedurii – art. 3 pct. 26, art. 47 alin 5, art 95 alin. 6 pct a.
DELIMITARI
DELIMITARE JURIDICA
1.
Se produce de drept:
 simpla inactiunea a debitoarei (nu-si exprima intentia de reorganizare) – art. 47 pct. 1;
 neintelegeri intre asociati / actionari, nedesemnarea unui administrator special – art. 3 pct.
26;
In cele doua cazuri de mai sus, judecatorul sindic doar constata incidenta acestei imprejurari.
 deschiderea procedurii falimentului – art. 47 pct. 4;
2.
Situatii care sunt lasate la aprecierea judecatorului sindic; Contradictorialitate;
 art. 47 pct. 3 si 5: Posibilitate de ridicare a dreptului de administrare in urma unei analize pe
fond a cererii formulate in acest sens de creditori, respectiv de comitetul creditorilor sau
administratorul judiciar.
CADRUL JURIDIC - continuare
SOLUTIE ALTERNATIVA - COOPTAREA UNUI PRACTICIAN IN INSOLVENTA
1.
Cazuri care depind de vointa creditorilor:
- Art. 94 alin. 1 pct c): Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: unul
sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pâna la votarea raportului prevazut la art. 59
alin. (2), detinând împreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse în tabelul definitiv de
creante
- Desemnarea unui practician in insolventa ca si administrator special - art. 18 din Legea 85/2006.
2. Caz particular:
- Art. 101 teza a II a: Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvență să își exprime o opinie
privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui.
CONCLUZII
APLICABILITATE IN PRACTICA
- Prezumtia instituita de practica este in sensul ca fostul administrator statutar nu a fost capabil sa mentina
societatea pe profit, si prin urmare acesta ar trebui sa fie inlocuit.
- Preocuparea legiuitorului – sunt prevazute mai multe modalitati prin care administratorilor statutari li se
poate ridica dreptul de administrare.
- Creditorul care formuleaza cererea de deschidere a procedurii, poate solicita si ridicarea dreptului de
administrare – decizie ce urmeaza a fi luata in functie de verificarile efectuate asupra managementului
societatii.
- Art. 47 pct. 5 - Posibilitate concreta lasata la indemana creditorilor si / sau administratorului judiciar prin care
se poate dispune ridicarea dreptului de administrare al unui manager incompetent sau rau voitor.
-Dupa deschiderea procedurii, este indicat ca cererea de ridicare a dreptului de administrare sa fie formulata de
creditori intrucat procedura fiind in interesul lor (creditor’s money), va avea o mai mare inraurire in fata
judecatorului sindic.
- Neimplicarea creditorilor in “procesul de reorganizare”, care poate demara cu succes odata cu ridicarea
dreptului de administrare, limiteaza sansele unei reorganizari;

similar documents